COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2022
privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC STEF EDIL CDP SRL, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru –RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ, COMERȚ ȘI SERVICII), teren proprietatea  STEF EDIL CDP și DUPLEXCART, situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   bd. Decebal nr.171.  
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.12.2022, inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 09.12.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC MOLDOCOR SA, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL DE LOCUINȚE COLECTIVE - pe terenul  situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   str. Pepinierei, nr. 5.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 01.12.2022, inclusiv.
     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - propuneri (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.11.2022

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC PHOENIX VERVA SRL anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru– ,,CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ, DRUMURI ȘI PLATFORME, PARCAJE, SPAȚII VERZI, REȚELE TEHNICO-EDILITARE, LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINȚE", pe terenul cu suprafața de 10.000 mp (din acte), suprafață măsurată 10.076 mp, identificat cu nr. cadastral 68812, înscris în CF nr. 68812, proprietatea SC PHOENIX VERVA SRL și pe terenul cu suprafața de 1.012 mp, cu nr. Cadastral 52690, înscris în CF nr.52690, proprietate persoane fizice, proiect nr. 5/2022, elaborat de SC PARTENER CREATIV OFFICE SRL, arh. Roxana Vădeanu. 
PUZ și RLU aferent poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul nr. 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.10.2022, inclusiv.

     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - reglementări urbane zonare (format .pdf)

     - regimul de proprietate (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)

     - plan de încadrare PUG (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 14.09.2022

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC KIPPER TRANS  SRL, în calitate de chiriaș al terenului cu NC 51868 anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ PARȚIALĂ A SUBZONEI M1a ÎN SUBZONĂ A2 PENTRU AMPLASARE STAȚIE BETOANE, teren situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Muncii, nr. 2.
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 14.00 – 16.00) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 2.09.2022, inclusiv.

     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - raport de aprobare (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - reglementări urbane zonare (format .pdf)

     - regimul de proprietate (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 21.07.2022

 

Elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

LOREMI COM SRL, în calitate de proprietar al terenului cu NC 68655 (provenit din alipirea NC 54926 și NC 57576) anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE SERVICIU CU BIROU LA PARTER, RACORDURI LA UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, teren situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Titu Maiorescu NR.3B. 
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 1400 – 1600) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.08.2022, inclusiv.

     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - reglementări urbane zonare (format .pdf)

     - regimul de proprietate (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 19.07.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC AVO GRUP INVEST SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE LOCUINȚE INSIRUITE/APARTHOTEL D+P+1E CU SPATII DE PRESTARI SERVICII LA PARTER - pe terenul  situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   b-dul. 9 Mai, nr. 45.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 13.07.2022, inclusiv.

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 28.06.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.
SC DANIO GRUP SRL ȘI SC ADULT CONSTRUCT SRL, în calitate de proprietari al terenurilor cu NC 60967, NC 68780, NC 68778, Nc 54472, NC 54473, NC 54474, NC 54475, NC 54476, NC 54476, NC 54477, NC 54478, NC 54479, NC 54480, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – Schimbare funcțională a subzonei L1c în subzona M1a, pentru construire ansamblu de locuințe colective, amenajare acces și parcare, împrejmuire și branșamente la utilități, terenuri situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Mihai Stamatin. 
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 01.07.2022, inclusiv.

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 17.06.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC PHOENIX VERVA SRL, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ, PLATFORME, PARCAJE, SPAȚII VERZI, REȚELE TEHNICO-EDILITARE, LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE, pe terenurile cu NC 68812, NC 52681 și NC 52690, situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț,  str. Ion Ionescu de la Brad.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 11.05.2022, inclusiv.

     - plan de încadrare în teritoriu (format .pdf)

     - plan de încadrare în PUG (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - propunere mobilare urbană (format .pdf)

     - rețele edilitare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 27.04.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.
SC DANIO GRUP SRL, în calitate de proprietar al terenurilor cu NC 60967 cu suprafața de 2500 mp, cu NC 68780 cu suprafața de 2215 mp și cu NC 68778 cu suprafața de 6239 mp, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – Schimbare funcțională a subzonei L1c în subzona M1a, pentru construire ansamblu de locuințe colective, amenajare acces și parcare, împrejmuire și racorduri la utilități, terenuri situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   str. Mihai Stamatin.  
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 14.04.2022, inclusiv.

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 31.03.2022

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC STEF EDIL CDP SRL,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ, COMERȚ ȘI SERVICII), teren situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, bd. Decebal, str.Bistriței și str. Plopului.  
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 14.04.2022, inclusiv.

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de încadrare în teritoriu (format .pdf)

     - plan de încadrare în zonă (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 30.03.2022

 

Elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

SC AZI SRL, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent ,,SCHIMBARE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ DIN A1 ÎN M1b, PENTRU CONSTRUIRE MAGAZIN TIP PENNY MARKET ȘI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL AZI", Proiect nr.37/2021, elaborat de SC PRO-ARC ID SRL, pe terenurile proprietate privată situate în Piatra Neamț, str. 1 Decembrie nr.42, nr.44 și str. Nicolae Iorga nr. 1. 
PUZ și RLU aferent poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul nr.2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26.04.2022, inclusiv.

     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - raport de aprobare (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - reglementări urbane zonare (format .pdf)

     - regimul de proprietate (format .pdf)

     - reglementări accese (format .pdf)

     - rețele edilitare (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - reglementări urbane bilanț teritorial (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 28.03.2022

 

Elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

Proprietar al terenului cu NC 64395,  în suprafață de 19.400 mp, situat în tarla CHISC I, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, proiect nr. 489-44/2021, elaborat de SC ARHITECT 3D SRL.  
PUZ și RLU aferent poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul nr.2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 19.04.2022, inclusiv.

     - memoriu (format .pdf)

     - raport de aprobare (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - regulament Local de Urbanism (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 21.03.2022

 

Intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

SC KIPPER TRANS SRL, pentru terenul proprietate TCE PETROFOREST S.A. înscris în Cartea Funciara cu nr. 51868, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – "Reconversie funcțională parțială a subzonei M1a în subzona A1 pentru amplasare stație de betoane", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,  strada Muncii,  nr. 2.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.03.2022, inclusiv.
     - plan de încadrare (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - reglementări mobiliare (format .pdf)
     - situație existentă (format .pdf)
     - studiu oportunitate (format .pdf)
     - încadrare în PUG (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.03.2022

 

Privind aprobarea modificării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiul Piatra Neamț

Publicul poate formula puncte de vedere  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.02.2022, inclusiv..

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de aprobare (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - sinteza modificări (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 11.01.2022