COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Declarații de avere și interese - Personal cu funcţie de conducere

 

   Acristinei Andrei - Şef Serviciu Juridic

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,
       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Antohi Rocsana (Potlog) - Șef Serviciu Investiții și Lucrări Publice - TEMPORAR

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Biciușcă Maria Cristina - Şef Birou - Biroul Stare Civilă

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Chihaia Alexandra - Șef Birou Administrare Spații Locative

       - declaraţie de avere:

numire 2022,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

numire 2022,   2022,   2023,

   Ciubotaru Andrei - Arhitect Șef - Direcţia Urbanism şi Cadastru

       - declaraţie de avere:

2021,   iunie 2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2021,   iunie 2021,   2022,   2023,

   Cristea Dumitrița - Şef Birou de Evidență a Persoanelor

       - declaraţie de avere:

2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2022,   2023,

   Gavriloaia Constantin - Șef Birou întreținere obiective aflate în proprietatea municipiului

       - declaraţie de avere:

2023,

       - declaraţie de interese:

2023,

   Hizan Maria Cătălina - Director Executiv - Direcţia Economică

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Iancu Adrian Cristian - Șef Serviciu Unitatea de Implementare a Proiectelor - TEMPORAR

       - declaraţie de avere:

numire 2023,   2023,

       - declaraţie de interese:

numire 2023,   2023,

   Iancu Diana Irina - Șef Birou achiziții publice și contractarea serviciilor sociale - TEMPORAR

       - declaraţie de avere:

2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2022,   2023,

   Iorga Maria Cristina - Director Executiv - Direcția Dezvoltare și Implementare Programe

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Movilă Cristina Ioana - Director executiv - Direcția resurse umane, administrativ

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Munteanu Doina - Şef Serviciu - Cadastru și Nomenclator Stradal

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Muraru Gabriel Constantin - Şef Serviciu Comunicare

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Orza Răzvan - Șef Birou Evidența și Valorificare Patrimoniu

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Popescu Loredana - Şef Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Postolică Dănuț - Şef Birou Gospodărie Municipală

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Postolică Irina - Şef Serviciu Financiar Contabil

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Postolică Costantin Vlăduț - Șef Serviciu - GIS - IT

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,  2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,  2021,   2022,   2023,

   Răspopa Georgiana - Șef Birou - Administrativ

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Rusu Mirela - Şef Serviciu Urbanism și Autorizări în Construcții

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Ștefan Dragoș Eduard - Şef Serviciu Administraţie Publică Locală - TEMPORAR

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,    2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,    2020,    2021,   2022,   2023,

   Știrbu Irina Maria - Director executiv - Patrimoniu

       - declaraţie de avere:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

   Vornicu Mihael - Șef Birou administrare obiective aflate în proprietatea municipiului

       - declaraţie de avere:

2023,

       - declaraţie de interese:

2023,
   
——————————————————————————————

 

Adam Olimpia Iuliana - Director executiv DDIP - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2007,   2008,   2009,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Buliga Carmen Irina - Șef serviciu Achiziții temporar - transfer

       - declaraţie de avere:

       2015,   20162017,   2018,    2019,   2020,  2021,  2022,

       - declaraţie de interese:

       2015,   2016,  2017,   2018   2019,   2020,  2021,  2022,

Camară Veronica Edith - Şef Birou - SPCLEP - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:    

       2016,   2017,   2018,

       - declaraţie de interese:

       2016,   2017,   2018,

Catzaiti Oana (Sarbu) - Şef Serviciu - Administraţie Publică Locală - secretar municipiu

       - declaraţie de avere:

       2013,   2015,   2015,   2016,   2017,   2019,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2015,   2015,   2016,   2017,   2019,   2019,   2020,   2021,

       - concediu CC 2018

Fecic V. Puiu - Director executiv - Direcția Patrimoniu - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2010,   2011,   2012,   2013  2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2007,   2010,   2011,   2012,   2013,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Ioviță  Marius - Şef Serviciu - Unitatea de Implementare a Proiectelor - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2017,   2018,    2019,    2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

       2017,   2018,    2019,    2020,   2021,   2022,   2023,

Nastasă Nicoleta - Şef Birou - Stare civilă - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   încetare,

       - declaraţie de interese:

       2013,  2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   încetare,

Nedeianu Ioan Domitian - Arhitect Șef - Direcţia Urbanism şi Cadastru - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Popescu Vasile - Şef Birou - Administrare Baze Sportive și de Agrement - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2018,   2019,   2020,   2021,

Tudor Vlad Cristian - Șef Birou - Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Varganici Simona - Şef Serviciu - Serviciul Buget, Guvernanță Corporativă - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2018,   2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

       2018,   2019,   2020,   2021,   2022,   2023,

Zagarin Cristian - Şef Serviciu - Planificare și Monitorizare Proiecte - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2019,    2020,    2021,   2022,   2023,

       - declaraţie de interese:

       2019,    2020,    2021,   2022,   2023,