COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declarații de avere și interese Personal cu funcţie de conducere

 
   Adam Olimpia Iuliana - Director executiv DDIP

       - declaraţie de avere:

       2007,   2008,   2009,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Apetrei Ioan Daniel - Şef Birou - SSM-SVSU

       - declaraţie de avere:

       2015,   iunie 2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2015,   iunie 2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Ciubotaru Andrei - Arhitect Șef - Direcţia Urbanism şi Cadastru

       - declaraţie de avere:

       2021,   iunie 2021,  

       - declaraţie de interese:

       2021,   iunie 2021,

   Curalariu Bordea Cătălin - Şef Birou - Birou Gospodărie Municipală

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Gavril Marina - Şef Serviciu - Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Hizan Cătălina - Director Executiv - Direcţia Economică

       - declaraţie de avere:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Iorga Maria Cristina - Şef Serviciu - Serviciul Monitorizare Proiecte

       - declaraţie de avere:

       2016,    2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2016,    2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Ioviță  Marius - Şef Serviciu - Unitatea de Implementare a Proiectelor

       - declaraţie de avere:

       2017,   2018,    2019,    2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2017,   2018,    2019,    2020,   2021,

   Movilă Cristina Ioana - Director executiv - Direcția resurse umane, administrativ

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Munteanu Doina - Şef Serviciu - Cadastru și Nomenclator Stradal

       - declaraţie de avere:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Muraru Gabriel Constantin - Şef Birou - Biroul de Comunicare

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Orza Răzvan - Șef Birou - Biroul Administrare Patrimoniu

       - declaraţie de avere:

       2012,   2013,    2014,    2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2012,   2013,    2014,    2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Popescu Loredana - Şef Serviciu - Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanei

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Postolică Irina - Şef Serviciu - Serviciul Financiar Contabil

       - declaraţie de avere:

       2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2018,   2019,   2020,   2021,

   Răspopa Georgiana - Șef Birou - Biroul Administrativ

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Rusu Mirela - Şef Serviciu - Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții

       - declaraţie de avere:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   Sarbu Oana - Şef Serviciu - Administraţie Publică Locală

       - declaraţie de avere:

       2013,   2015,   2015,   2016,   2017,   2019,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2015,   2015,   2016,   2017,   2019,   2019,   2020,   2021,

       - concediu CC 2018

   Varganici Simona - Şef Serviciu - Serviciul Buget, Guvernanță Corporativă

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

   
——————————————————————————————
 

Agafiţei Mihai - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2007,   2008,   2009,   2009

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2009

Barna Brăileanu Mariana - Şef Serviciu - Serviciul Administrare Patrimoniu

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2011,   2012,   2014

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2011,   2012,   2014

Bejenariu Silviu Iulian - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009

Berea Ana - Director Executiv - Direcţia de Asistenţă Socială

       - declaraţie de avere:     

       2013,   2014,   2015,   2015

       - declaraţie de interese: 

       2013,   2014,   2015,   2015

       - transfer Direcția de Asistență Socială

Cloșcă Geanina - Șef serviciu - Serviciul Protecție Socială

      - declaraţie de avere:    

       2014,   2015,

      - declaraţie de interese:

       2014,   2015,

       - transfer Direcția de Asistență Socială

Camară Veronica Edith - Şef Birou - SPCLEP - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:    

       2016,   2017,   2018,

       - declaraţie de interese:

       2016,   2017,   2018,

Crăescu Dumitru - Director executiv - Poliţia Locală - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:    

       2007,   2008,  2009,   2010,   2011,  2012,   2013

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013

Cornea Ioana - Şef Serviciu - Autorizări şi Nomenclator Stradal - transfer

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2014,   2015,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,

       - transfer

Dram Anca Niculina - Şef Birou - Biroul Finanţare Investiţii şi Tehnologia Informaţiei

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011

       - încetat raport de muncă

Enache Gheorghe - Şef Serviciu - Serviciul Ordine Publică - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009

Fecic V. Puiu - Director executiv - Direcția Patrimoniu - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2010,   2011,   2012,   2013  2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2007,   2010,   2011,   2012,   2013,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Fiicanu Carmen Magdalena - Şef Birou - Biroul Stare Civilă - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010

Florea Dan - Arhitect Şef - Direcţia Urbanism şi Cadastru - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013

Ghica Mariana - Şef Serviciu - Financiar Contabil - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2014,    2014 actualizată,   2015,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,    2014 actualizată,   2015,

Mirăuţe Viorica - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009

Mungiu Dana Cristina - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009

Mititelu Liviu Emil - Şef Birou - SSM - SVSU - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2015,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2015,

Nastasă Nicoleta - Şef Birou - Stare civilă - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   încetare,

       - declaraţie de interese:

       2013,  2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   încetare,

Nedeianu Ioan Domitian - Arhitect Șef - Direcţia Urbanism şi Cadastru - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015,   2016,   2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Olaru Silvia - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008

Pancu Eugen - Director executiv - Poliţia Locală

       - declaraţie de avere:     

       2014,   2015,   2016,

       - declaraţie de interese:

       2014,   2015,   2016,

       - politialocalaneamt.ro

Pintilie Lăcrămioara - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008

Popârda Lucica Valentina - Şef Serviciu - Unitatea de Implementare a Proiectelor - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016,

       - declaraţie de interese: 

       2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016,

Popescu Vasile - Şef Birou - Administrare Baze Sportive și de Agrement - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2018,   2019,   2020,   2021,

Prisecaru Camelia - Director Executiv - Direcţia de Asistenţă Socială - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012

Pristavu Iulia - Şef Serviciu - Protecţia Copilului şi Asistenţă Medicală Şcolară

       - declaraţie de avere:   

       2013,   2014,   2015

       - declaraţie de interese:

       2013,   2014,   2015

       - transfer Direcția de Asistență Socială

Staicu Dorina - Director Executiv - Direcţia Economică - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016,

       - declaraţie de interese:

       2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016,

Sârghi Ioan - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010

Şuteu Ana - Şef Serviciu - Serviciul de Protecţie Socială - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:   

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012

Tudor Vlad Cristian - Șef Birou - Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:

       2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

       - declaraţie de interese:

       2017,   2018,   2019,   2020,   2021,

Ungureanu Felicia - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:    

       2007,   2008

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008

Vornicu Ştefan - Director executiv adjunct - Poliţia Locală - încetat raport de muncă

       - declaraţie de avere:    

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013

       - declaraţie de interese:

       2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013