COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Componența comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piatra Neamț

 

COMISIA NR. 1 - "activități economico-financiare, studii, prognoze economico-sociale, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului"
- Enache Nicolae Ciprian
- Tatomir Alina Mihaela
- Trofin Mihai Florentin
- Asandei Constantin Alexandru
- Luca Moise Florentina

COMISIA NR. 2 - "amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului"
- Teodorescu Constantin
- Irimia Marius Ioan
- Gavrilescu Bogdan
- Lehăduș Alin Ștefan
- Moisii Alexandra Amalia

COMISIA NR. 3 - "servicii publice, comerț, turism, proiecte, programe cu finanțare externă, cooperare interinstituțională pe plan intern și extern, înfrățiri cu unități administrativ-teritoriale din alte țări"
- Tofan Ramona Mirela
- Ene Aurora
- Grigoraș Adrian
- Irimia Marius Ioan
- Mihalcea Cristian

COMISIA NR. 4 - "activități social-culturale, învățământ, sănătate, familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport"
- Obreja Mihai
- Alui Gheorghe Adrian
- Apetrei George
- Murguleț Rodica
- Minuț Eduard - Robert  

COMISIA NR. 5 - "administrație publică locală, juridică și disciplină"
- Șerban Valentin
- Jucan Adrian Gabriel
- Lehăduș Alin Ștefan
- Enache Nicolae Ciprian
- Florescu Purcariu Liviu