COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Fonduri Europene

 

 

 

 

♦ Sprijin la nivelul regiunii Nord - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 - 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură, Cod SMIS 145313
          - comunicat inițial (format .pdf)

          - comunicat final (format .pdf)

♦ Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 8, Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS 124021

          - detalii (format .pdf)

♦ Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 5, Municipiul Piatra Neamț" - Cod SMIS 128049
          - detalii (format .pdf)

"Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț" - cod SMIS 136304/cod SIPOCA 807

♦ "WiFi4EU - Promovarea conectivității la Internet în Comunitățile locale" - în Municipiul Piatra Neamț
          - detalii (format .pdf)
♦ "Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din cartierul Speranţa prin amenajarea unei grădini publice"  Cod SMIS 127871
          - detalii (format .pdf)
♦ "Amenajare grădină publică în zona urbană marginalizată Văleni" -  Cod SMIS 127872
          - detalii (format .pdf)

♦ Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în Municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian, Strada Fermelor, zona Pietricica" - Cod SMIS 124829
          - detalii (format .pdf)
♦ Îmbunătățirea mediului urban din Municipiul Piatra Neamț prin amenajarea unui scuar in Cartierul Pietricica" - Cod SMIS 127870
          - detalii (format .pdf)

♦ "Implementare sistem bike-sharing în Municipiul Piatra Neamț" - Cod SMIS 126605

          - detalii (format .pdf)

♦ "Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est – vest – Etapa I (Bulevardul 9 Mai – Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)" - Cod SMIS 126609)

          - detalii (format .pdf)

♦ ,,Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului, Strada 1 Decembrie 1918, Strada Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel Mare, Bulevardul Republicii, Strada Mihai Eminescu, Strada Orhei, zona Văleni" - Cod SMIS 124828

          - detalii (format .pdf)

♦ "Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței", Cod SMIS 126467

          - detalii (format .pdf)

♦ Modernizarea stațiilor de așteptare pentru transport public (TP), Cod SMIS 126607

          - detalii (format .pdf)

♦ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista, Cod SMIS 128041

          - detalii (format .pdf)

♦ "Modernizare coridor integrat de mobilitate Est–Vest – Strada Mihai Viteazu", Cod SMIS 126606

          - detalii (format .pdf)

          - www.Mihai.Viteazu_126606.ro

♦ "Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț" - Cod SMIS 126608

          - detalii (format .pdf)

          - www.sistem-trafic-126608.ro

♦ "Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)" - cod SMIS 126604

          - detalii (format .pdf)

          - www.mobilitate_126604.ro

♦ "Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul tehnic de Transporturi" , COD SMIS 127349

          - detalii (format .pdf)

♦ "Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6" - Cod SMIS 126424

          - detalii (format .pdf)

♦ "Reabilitarea/modernizarea unui centru multifuncțional în zona Subdărmănești - Cinematograful Cozla" Cod SMIS 128040

          - detalii (format .pdf)

♦ "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit nr. 2" - cod SMIS 128042 - detalii (format .pdf)

♦ "Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț" - cod SMIS 136304/cod SIPOCA 807

          - detalii (format .pdf)
          - comunicat (format .pdf)
♦ "Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice utilizate de unitățile școlare de nivel liceal din Municipiul Piatra Neamț - Colegiul Național de Informatică", Cod SMIS 137357
          - detalii (format .pdf)

♦ "Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educaţională pentru învăţământul tehnic şi vocaţional din Municipiul Piatra Neamț - Liceul de Arte Victor Brauner", Cod SMIS 137359

          - detalii (format .pdf)
♦ "Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională gimnazială din Municipiul Piatra Neamț - Școala Gimnazială Elena Cuza, corp C1", Cod SMIS 137361

          - detalii (format .pdf) - 10.08.2022
          - detalii (format .pdf) - 12.05.2022
♦ "Investiții în infrastructura educațională gimnazială din cadrul Școlii Gimnaziale Daniela Cuciuc - creșterea eficienței energetice, finanțat din fonduri europene prin PNRR al României și din fonduri naționale", Cod C5-B2.1.a-364
          - detalii (format .pdf) - 31.01.2023

♦ "Investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din infrastructura educațională pentru învățământul tehnic și vocațional din Municipiul Piatra Neamț - Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, finanțat din fonduri europene prin PNRR al României și din fonduri naționale", Cod C5-B2.1.a-637
          - detalii (format .pdf) - 31.01.2023

♦ "Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Blocul 10, Scările A și B, Bulevardul Decebal din Municipiul Piatra Neamț", Cod C5-A3.2-136
          - detalii (format .pdf) - 15.03.2023

♦ Demararea proiectului „Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc C2, Piața Ștefan cel Mare, nr.4 și Bloc C3, Piața Ștefan cel Mare, nr.6",  Cod C5-A3.1-464
          - detalii (format .pdf) - 17.03.2023

♦ Demararea proiectului „Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bloc C4, Piața Ștefan cel Mare, nr. 8 și Bloc P10, Bulevardul Decebal, nr.14", Cod C5-A3.1-565
          - detalii (format .pdf) - 17.03.2023

♦ Demararea proiectului „Reabilitare termică a clădirilor rezidențiale, blocuri de locuințe pentru următoarele componente: Bl. 18, Sc. A, B, C, D, Piata 22 Dec., Bl. 120, Str Progresului, Bl A1, Sc. A, B, C, D, Nr. 40, Str Mihai Viteazu, Bl. G6, Nr. 8, Str Grigore Ureche", Cod C5-A3.1-584
          - detalii (format .pdf) - 17.03.2023

♦ Demararea proiectului „Reabilitare termică și modernizare clădiri administrative Primăria Piatra Neamț - Corp A și Corp B, strada Ștefan cel Mare, nr.6-8", Cod C5-B2.1.a-635
          - detalii (format .pdf) - 17.03.2023

♦ Demararea proiectului „Extinderea și îmbunătățirea managementului infrastructurii de colectare, procesare și depozitare deșeuri în municipiul Piatra Neamț", Cod C3/1B0122000014
          - detalii (format .pdf) - 25.04.2023

♦ Demararea proiectului „Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social", Cod C10-I2-153 Nr. 138211/07.12.2022
          - detalii (format .pdf) - 06.07.2023

♦ Demararea proiectului "Construirea de locuințe pentru persoanele vulnerabile social" in Municipiul Piatra Neamț, strada Lunca Bistriței - C10-12-153
          - detalii (format .pdf) - 04.09.2023

 


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
          - www.fonduri-ue.ro
          - www.inforegio.ro
          - facebook.com/inforegio.ro