COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 


Serviciul public de salubrizare al municipiului Piatra Neamţ

 

se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale, care controlează gestionarea serviciului  şi urmăreşte realizarea strategiei în domeniu, pe plan local.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, fiind singurul proprietar al echipamentului sistemului de management al deşeurilor şi având responsabilitatea acestui serviciu public, stabileşte un sistem care să poată controla serviciul public în sine.

Municipalitatea încheie un contract de concesiune a serviciului public de salubrizare cu un operator pentru colectarea, depozitarea, reciclarea şi compostarea deşeurilor.

Aranjamentele contractuale includ standardele de operarea şi mentenanţă, asigurând o operarea eficientă şi autonomă a sistemului. Pentru limitarea volumului de deşeuri din depozit şi pentru dezvoltarea activităţilor de reciclare şi compostare, operatorul va merge pe o schemă de împărţire a profitului. Municipalitatea va stabili nivelul tarifelor pe baza costurilor de management al deşeurilor.

 

♦ Contract de delegare gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare din Municipiul Piatra Neamț - nr. 34093/633 din 04.08.2006, actualizat

- contract, acte adiționale 1 - 5 detalii (format .pdf)

- acte adiționale nr. 6 - 10 detalii (format .pdf)

- act adițional nr. 11 detalii (format .pdf)

 

♦ Autorizație integrată de mediu nr. 2 din 03.04.2017

- detalii (format .pdf)