Taxe și impozite

 

► Localizare:

          Sediu

                     sediul Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 12,

                     tel. 0233/213884, fax 0233/213894

          Punct de lucru

                     - în incinta Mall Forum Center - etaj 3

                     - în incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

 

Program cu publicul:

          • Sediu
                     Luni - Vineri 08:00 - 16:00

          Punct de lucru Mall Center - etaj 3
                     Luni, Marţi, Joi 08:00 - 16:00;  Miercuri 08:00 - 18:00; Vineri 08:00 - 14:00

          Punct de lucru Primaria Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

                     Luni - Joi 08:00 - 16:00;  Vineri 08:00 - 14:00;

 

Program audiențe - director executiv

           Luni, Miercuri 14:00 - 16:00
           Vineri 12:00 - 14:00

 

► Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ (detalii .pdf)

 

► Codul de conduită al angajaților Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț (detalii .pdf)

 

    Contribuabilii persoane fizice și juridice beneficiază de o bonificație de 10% la plata cu anticipație a impozitului pe clădiri/teren/mijloace de transport datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie 2017. Impozitul anual de pana la 50 de lei inclusiv, se plătește integral pană la primul termen de plată (31.03.2017).
    Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:
    - În numerar la ghiseele situate in Piatra Neamt:
♦ Str. Alexandru cel Bun nr. 12;
♦ In incinta Mall Forum Center, etaj 3;
♦ Str. Stefan cel Mare nr. 6 – 8, in incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamt camera 20.
    - Prin virament in conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamt - detalii (format .pdf);
    - Prin intermediul cardului bancar (POS), la ghișeele situate in:
♦ Str. Alexandru cel Bun nr. 12;
♦ In incinta Mall Forum Center, etaj 3.
    - Online accesând site-ul www.primariapn.ro
  - Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului www.ghiseul.ro

 

 

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

HCL 84/2001
- de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
- privind administraţia publică locală
Legea nr. 544/12.10.2001
- privind accesul la informaţiile de interes public
HG nr. 123/07.02.2002
- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/12.04.2002
- privind protectia informaţiilor clasificate
HCL nr. 155/2011
- privind aprobarea organigramei, statului de funcţii
HCL nr. 491/2010
- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
HCL nr. 356/26.11.2015
- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2016

- detalii (format .pdf)

- anexa (format .pdf)
 

 

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2017

 

 

      • Proces verbal din 03.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 03.08.2017

 

      • Proces verbal din 07.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.08.2017

 

      • Proces verbal din 08.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 08.08.2017

 

      • Proces verbal din 09.08.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 09.08.2017

 

      • Proces verbal din 11.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.08.2017

 

      • Proces verbal din 17.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2017

Borderou (detalii) - postat la data de 17.08.2017

 

      • Proces verbal din 18.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.08.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 18.08.2017

 

      • Proces verbal din 22.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.08.2017

 

      • Proces verbal din 23.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.08.2017

 

      • Proces verbal din 25.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 25.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 25.08.2017

 

      • Proces verbal din 28.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.08.2017

 

      • Proces verbal din 29.08.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.08.2017

 

      • Proces verbal din 01.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 01.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 01.09.2017

 

      • Proces verbal din 07.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.09.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 07.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.09.2017

 

      • Proces verbal din 08.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 08.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 08.09.2017

 

      • Proces verbal din 11.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.09.2017

 

      • Proces verbal din 15.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.09.2017

 

      • Proces verbal din 19.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.09.2017

 

      • Proces verbal din 20.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 20.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 20.09.2017

 

      • Proces verbal din 21.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 21.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 21.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 21.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 21.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.09.2017

 

      • Proces verbal din 22.09.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 22.09.2017

 

      • Proces verbal din 26.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 26.09.2017

Borderou afișare decizii (detalii) - postat la data de 26.09.2017

 

      • Proces verbal din 27.09.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 27.09.2017

Persoane fizicei(detalii) - postat la data de 27.09.2017

 

      • Proces verbal din 04.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.10.2017

 

      • Proces verbal din 09.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.10.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 09.10.2017

 

      • Proces verbal din 10.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 10.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 10.10.2017

 

      • Proces verbal din 12.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.10.2017

 

      • Proces verbal din 17.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 20.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 20.10.2017

 

      • Proces verbal din 18.10.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 20.10.2017

 

      • Proces verbal din 19.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.10.2017

 

      • Proces verbal din 23.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.10.2017

 

      • Proces verbal din 27.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 27.10.2017

 

      • Proces verbal din 30.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.10.2017

 

      • Proces verbal din 31.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.10.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.10.2017

 

      • Proces verbal din 01.11.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 01.11.2017

 

      • Proces verbal din 07.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.11.2017

 

      • Proces verbal din 09.11.2017

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 09.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.11.2017

 

      • Proces verbal din 10.11.2017

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 10.11.2017

 

      • Proces verbal din 13.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.11.2017

 

      • Proces verbal din 14.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 14.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 14.11.2017

 

      • Proces verbal din 15.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.11.2017

 

      • Proces verbal din 16.11.2017

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.11.2017

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?