Taxe și impozite

 

► Localizare:

Sediu

           sediul Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 12,

           tel. 0233/213884, fax 0233/213894

Punct de lucru

           în incinta Mall Forum Center - etaj 3

 

► Program cu publicul:

          • Sediu
          
          Luni - Vineri 08:00 - 16:00
          Punct de lucru
          
          Luni, Marţi 08:00 - 16:00;  Miercuri 08:00 - 18:00;  Joi, Vineri 08:00 - 16:00

 

► Program audiențe - director executiv

           Luni, Miercuri 14:00 - 16:00
           Vineri 12:00 - 14:00

 

Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local

 

      În conformitate cu art. 495, lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.
      În conformitate cu art. 495, lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate și la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora până data de 31 martie 2016 inclusiv.
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
ORDINEA STINGERII OBLIGAȚIILOR FISCALE

Art. 165 – (1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligații fiscale, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligațiile, atunci se stinge obligația fiscală pe care o indică debitorul, potrivit legii, sau care este distribuită potrivit art. 163, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în următoarea ordine:
a) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
b) obligațiile cu scadențe viitoare, la solicitarea debitorului.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile contravenționale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligație fiscală.
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

Art. 463
(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care prezentul titlu prevede altfel.
(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală  a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condițiile similare impozitului pe teren.
Conform art. 464 impozitul și taxa pe teren se datorează inclusiv pentru terenul aferent unei clădiri, pentru suprafața de teren care este acoperită de o clădire, acesta nefiind scutit de la plată.

 

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

HCL 84/2001
- de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
- privind administraţia publică locală
Legea nr. 544/12.10.2001
- privind accesul la informaţiile de interes public
HG nr. 123/07.02.2002
- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/12.04.2002
- privind protectia informaţiilor clasificate
HCL nr. 155/2011
- privind aprobarea organigramei, statului de funcţii
HCL nr. 491/2010
- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
HCL nr. 356/26.11.2015
- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2016

- detalii (format .pdf)

- anexa (format .pdf)
 

 

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2016

 

       • Proces verbal din 01.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2016

 

       • Proces verbal din 03.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2016

 

       • Proces verbal din 04.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.08.2016

 

       • Proces verbal din 05.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

 

       • Proces verbal din 09.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

 

       • Proces verbal din 10.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

 

       • Proces verbal din 11.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

 

       • Proces verbal din 12.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.08.2016

 

       • Proces verbal din 16.08.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 17.08.2016

 

       • Proces verbal din 18.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.08.2016

 

       • Proces verbal din 22.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.08.2016

 

       • Proces verbal din 22.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.08.2016

 

       • Proces verbal din 23.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.08.2016

 

       • Proces verbal din 23.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.08.2016

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 24.08.2016

 

       • Proces verbal din 25.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.08.2016

 

       • Proces verbal din 26.08.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.08.2016

 

      • Proces verbal din 05.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 08.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 08.09.2016

 

      • Proces verbal din 06.09.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 09.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.09.2016

 

       • Proces verbal din 07.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.09.2016

 

      • Proces verbal din 09.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.09.2016

 

      • Proces verbal din 13.09.2016

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 19.09.2016

 

      • Proces verbal din 19.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 19.09.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 22.09.2016

 

      • Proces verbal din 22.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.09.2016

 

      • Proces verbal din 23.09.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 28.09.2016

 

      • Proces verbal din 26.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.09.2016

 

      • Proces verbal din 29.09.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 29.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 03.10.2016

 

      • Proces verbal din 30.09.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 05.10.2016

 

      • Proces verbal din 03.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 05.10.2016

 

      • Proces verbal din 04.10.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 06.10.2016

 

      • Proces verbal din 05.10.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 10.10.2016

 

      • Proces verbal din 07.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 10.10.2016

 

      • Proces verbal din 10.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.10.2016

 

      • Proces verbal din 12.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.10.2016

 

      • Proces verbal din 13.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 13.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.10.2016

 

      • Proces verbal din 17.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.10.2016

 

      • Proces verbal din 18.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.10.2016

 

      • Proces verbal din 19.10.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 20.10.2016

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 21.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.10.2016

 

      • Proces verbal din 21.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.10.2016

 

      • Proces verbal din 24.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.10.2016

 

      • Proces verbal din 25.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.10.2016

 

      • Proces verbal din 26.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.10.2016

 

      • Proces verbal din 27.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.10.2016

 

      • Proces verbal din 31.10.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.11.2016

 

      • Proces verbal din 01.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.11.2016

 

      • Proces verbal din 02.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.11.2016

 

      • Proces verbal din 03.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.11.2016

 

      • Proces verbal din 04.11.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 07.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 07.11.2016

 

      • Proces verbal din 09.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.11.2016

 

      • Proces verbal din 11.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.11.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 16.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 16.11.2016

 

      • Proces verbal din 14.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 17.11.2016

 

      • Proces verbal din 16.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.11.2016

 

      • Proces verbal din 18.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.11.2016

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 23.11.2016

 

      • Proces verbal din 21.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 24.11.2016

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 25.11.2016

 

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?