Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Taxe și impozite


 

► Localizare:

          Sediu Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 1B, clădirea Forum Center

                     - tel. 0233/213884, fax 0233/213894

          Punct de lucru

                     - în incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

 

Program cu publicul:

          • Sediu
          Având în vedere încetarea stării de urgență începând de pe data de 18.05.2020, programul de lucru cu publicul al Direcției Taxe și impozite Piatra Neamț va reveni la normal, respectiv:
          Luni - Vineri 8.00 - 16.00
          Miercuri 8.00 - 18.00
          Zilnic în intervalul orar 11.30 - 12.00 pauză pentru dezinfecție.
- în zilele de miercuri, în intervalul orar 16:00 - 18:00 se desfășoară doar activități de încasare

- în zilele de vineri, în intervalul orar 14:00 - 16:00 se desfășoară doar activități de încasare, consiliere și primire documente

 

          Punct de lucru Primaria Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

          Luni - Joi 08:00 - 16:00;  Vineri 08:00 - 14:00;


        Precizăm că începând cu data de 16.03.2020, Direcția Taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț își desfășoară activitatea în spațiul situat în Piatra Neamt, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center (lângă Piața Centrală).
 

Program audiențe

           - detalii (format .pdf)

 

► Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către direcția taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț

           - detalii (format .pdf)

 

► Conturi IBAN deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ (detalii .pdf)

 

► Codul de conduită al angajaților Direcției Taxe și Impozite Piatra Neamț (detalii .pdf)

     - formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de Etică şi Conduită Profesională (detalii .pdf)

 

► Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor (detalii .pdf)

 

   Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:
    - În numerar la ghișeele situate în Piatra Neamț:
♦ În incinta Mall Forum Center, etaj 3;
♦ Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20.
    - Prin virament in conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț - detalii (format .pdf);
    - Prin intermediul cardului bancar (POS), la ghișeele situate în:
♦ În incinta Mall Forum Center, etaj 3.
- Online accesând site-ul www.primariapn.ro
- Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului www.ghiseul.ro
 

 

Listă funcții personal

 

 

Listă funcții personal plătit din fonduri publice - venituri brute

 

          30.09.2020 - detalii

          31.03.2020 - detalii

          30.09.2019 - detalii

          31.03.2019 - detalii

          30.09.2018 - detalii

          31.03.2018 - detalii

          30.09.2017 - detalii

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare potrivit dispoziţiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacantedin cadrul Biroului evidență contabilă, evidență venituri/amenzi, urmărire și executare silită – Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/amenzi, urmărire și executare silită

                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții inspector asistent (format .pdf)

                - atribuții inspector superior (format .pdf)

                - opis dosar concurs (format .pdf)

                - postat la data de 22.10.2020

 

♦ Anunţ privind organizarea examenului/concursului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției, în gradul profesional imediat superior celui deținut, în data de 16.11.2020, ora 10 – proba scrisă, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Cuejdi nr.1B Clădirea Mall Forum Center et.III.

                - detalii anunț (format .pdf)

                - postat la data de 16.10.2020

 

♦ Anunț privind organizarea examenului de promovare în clasă

                - detalii anunț (format .pdf)

                - postat la data de 09.03.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor

                - rezultate proba scrisă - 26.03.2020

                - rezultate finale - 26.03.2020

 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice clasa I grad profesional asistent pe perioadă nedeterminată, normă întreagă din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane – Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită.

                - detalii anunț (format .pdf)
                - opis documente (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - postat la data de 19.02.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor

                - rezultate proba scrisă - 24.03.2020

                - rezultate finale - 26.03.2020


♦ Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de inspector clasa I grad profesional superior pe perioadă determinată, normă întreagă din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane - Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/amenzi, urmărire și executare silită.

                - detalii anunț (format .pdf)
                - opis documente (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - postat la data de 05.02.2020

Rezultate  - selecţia dosarelor - 13.02.2020

                - rezultate proba scrisă - 18.02.2020

                - rezultate finale - 21.02.2020

 

 

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

♦ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HCL 84/2001
     - de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
     - privind administraţia publică locală
Legea nr. 544/12.10.2001
     - privind accesul la informaţiile de interes public
HG nr. 123/07.02.2002
     - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182/12.04.2002
     - privind protectia informaţiilor clasificate
HCL nr. 361/28.11.2019
     - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa 1 (format .pdf)

     - anexa 2 (format .pdf)

HCL nr. 359/28.11.2019
     - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
HCL nr. 341/28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

HCL nr. 354/21.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
 

 

 

Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2020

 

 

 

      • Proces verbal din 29.10.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.10.2020

 

      • Proces verbal din 22.10.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.10.2020

 

      • Proces verbal din 12.10.2020

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 12.10.2020

 

      • Proces verbal din 08.10.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 08.10.2020

 

      • Proces verbal din 05.10.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 05.10.2020

 

      • Proces verbal din 29.09.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.09.2020

 

      • Proces verbal din 23.09.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 23.09.2020

 

      • Proces verbal din 15.09.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 15.09.2020

 

      • Proces verbal din 09.09.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 09.09.2020

 

      • Proces verbal din 04.09.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.09.2020

 

      • Proces verbal din 26.08.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 26.08.2020

 

      • Proces verbal din 18.08.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 18.08.2020

 

      • Proces verbal din 11.08.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 11.08.2020

 

      • Proces verbal din 04.08.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.08.2020

 

      • Proces verbal din 03.08.2020

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 03.08.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 03.08.2020

 

      • Proces verbal din 31.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 31.07.2020

 

      • Proces verbal din 29.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 29.07.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 29.07.2020

 

      • Proces verbal din 28.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 28.07.2020

 

      • Proces verbal din 27.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 27.07.2020

 

      • Proces verbal din 24.07.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 24.07.2020

 

      • Proces verbal din 22.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.07.2020

 

      • Proces verbal din 21.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 21.07.2020

 

      • Proces verbal din 14.07.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 14.07.2020

 

      • Proces verbal din 06.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 06.07.2020

 

      • Proces verbal din 02.07.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 02.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.07.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 02.07.2020

 

      • Proces verbal din 30.06.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.06.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 30.06.2020

 

      • Proces verbal din 22.06.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 22.06.2020

 

      • Proces verbal din 15.06.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 15.06.2020

 

      • Proces verbal din 12.06.2020

Persoane fizice și juridice (detalii) - postat la data de 12.06.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 12.06.2020

 

      • Proces verbal din 05.06.2020

Persoane juridice (detalii) - postat la data de 05.06.2020

 

      • Proces verbal din 04.06.2020

Persoane fizice (detalii) - postat la data de 04.06.2020