Taxe și impozite

 

     ► Localizare:

          • Sediu Direcţiei Taxe şi Impozite este în Piatra Neamț, str. Cuejdi, nr. 1B, clădirea Forum Center

                     -  tel. 0233/213884, fax 0233/213894, email: taxesiimpozite@primariapn.ro 

          • Punct de lucru

                     - în incinta Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

 

     ► Program de lucru cu publicul:

          • În perioada 03/06/2024 - 09.06.2024 - detalii (format .pdf)

          • Sediu         

            08.00 - 16.00 - Luni - Joi
            08.00 - 13.30 - Vineri

          • Punct de lucru Primaria Municipiului Piatra Neamț, camera 20, parter

            08:00 – 16:00 - Luni - Joi
            08:00 – 13:30 - Vineri

 

     Program audiențe

           - detalii (format .pdf)

 

     Protecția datelor cu caracter personal

           - Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de către direcția taxe și impozite a municipiului Piatra Neamț - detalii (format .pdf)

           - Protocol de colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor - detalii (format .pdf)

 

     Formulare ITL

     • Formularele ITL și actele necesare a fi depuse pot fi accesate utilizând site-ul www.primariapn.ro secțiunea Informații publice/Documente utile/Direcția Taxe și Impozite - detalii (format .pdf)

     • Declarații fiscale, petițiile sau alte documente pot fi depuse la ghișeele instituției, prin intermediul adresei de e-mail - taxesiimpozite@primariapn.ro, prin poștă, prin fax sau prin aplicația - Servicii electronice

 

     Modalități de plată
     Impozitele și taxele locale pot fi achitate prin următoarele modalități de plată:
     • În numerar la ghișeele situate în Piatra Neamț:
- În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
- Str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20.
     • Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț;
     • Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B și în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;
     • Online accesând site-ul www.primariapn.ro;
     • Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ului

www.ghiseul.ro.
     Persoanele fizice pot achita impozitele și taxele locale în numerar și la subunitățile poștale amplasate în Piatra Neamț, respectiv:
    - Piatra Neamț 1 - str. Alexandru cel Bun, nr. 21;
    - Piatra Neamț 1 - Ghișeu 1 - str. Mărăței, nr. 61;
    - Piatra Neamț 3 - str. Piața Gării, nr. 3;
    - Piatra Neamț 4 - str. 1 Decembrie 1918, bl. A14;

 

     Conturi IBAN 

     deschise la Trezoreria Municipiului Piatra Neamţ - detalii (format .pdf)

 

     Anunțuri

     Se stabilește nivelul bonificației pentru anul 2024, în cuantum de 10% pentru plata la subunitățile poștale din municipiul Piatra Neamț, pentru plata online efectuată pe site-urile www.primariapn.ro și www.ghiseul.ro și de 8% pentru plata în numerar, prin POS sau prin ordin de plată/internet banking/foaie de vărsământ pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, până la data de 31.03.2024.

 

     ♦ Listă funcții personal

     ♦ Anunțuri de recrutare și selecție

     Contracte și protocoale

     ♦ Plăți

     ♦ Buget

     ♦ Achiziții

     ♦ Consultare publică

     ♦ Structură personal

     ♦ Acte normative - organizare și funcționare DTI

 

     Integritate instituțională

     declarația de aderare

     planul de integritate

     codul de conduită - Decizia nr. 221/07.08.2019

     formular pentru sesizarea abaterilor de la prevederile Codului de Conduită - detalii (format .pdf)

     rapoarte (raport anual cu privire la respectarea normelor de conduită, stadiul implementării planului de integritate)

     - 2023

     - 2022

 

     Alte informații de interes public

     raport anual de activitate

     planul anual de perfecționare profesională

       - 2023

       - 2022

     responsabil primire sesizări și date de contact

     raport anual de aplicare a Legii nr. 544/2001

       - 2023

     declarațiile de avere și de interese ale personalului DTI

 

     Acte administrativ fiscale/acte de executare - 2024