Taxe si impozite - Localizare


      Sediu
Incepând cu luna ianuarie 2011 sediul Direcţiei Taxe şi Impozite este in Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr. 12
      Punct de lucru
In incinta Mall Forum Center - etaj 3
 

Program cu publicul


      Sediu
Luni - Vineri 08:00 - 16:00
      Punct de lucru
Luni, Marţi 08:00 - 16:00;  Miercuri 08:00 - 18:00;  Joi, Vineri 08:00 - 16:00
 

Program audienţe - director executiv


      Luni, Miercuri 14:00 - 16:00
      Vineri 12:00 - 14:00
 

      Direcţia taxe şi impozite invită contribuabilii să achite obligaţiile fiscale datorate bugetului local.

      Prin lege, Guvernul actualizează taxele şi impozitele locale o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.
      întrucât au trecut 3 ani de la ultima actualizare, prin HG 956 din august 2009, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile, care sunt stabilite unitar pentru intreaga ţară, au fost majorate, de către Guvern, cu 20%, începând cu anul fiscal 2010 şi sunt detaliate în anexele la hotărârea de guvern amintită, informaţii publicate atât în presa centrală cât şi în cea locală.

      în afara taxelor şi impozitelor locale stabilite de Guvern, celelalte taxe şi impozite cât şi alte obligaţii, nefiscale (chirii, redevenţe, etc), se stabilesc descentralizat, de către fiecare dintre autoritate locală în parte.
      în Piatra Neamţ, aceste taxe şi impozite locale, nu au fost modificate din anul 2006.
      Ca urmare, prin Hotărârea nr. 474 din data de 29.10.2009, Consiliul Local a decis actualizarea lor doar cu indicele de inflaţie însumat pe ultimii 3 ani (2006-2007-2008), respectiv 19,25 %, deşi legea permite majorarea lor cu până la 20% pe an.
      Şi nivelurile acestor taxe au fost publicate în presa locală, odată cu cele din prima categorie, atât la iniţiativa presei cât şi la cererea expresă a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Taxe şi Impozite.
 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Taxe şi Impozite


HCL 84/2001 (detalii)
- de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului

Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată (detalii)
- privind administraţia publică locală

Legea nr. 544/12.10.2001 (detalii)
- privind accesul la informaţiile de interes public

HG nr. 123/07.02.2002 (detalii)
- pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 182/12.04.2002 (detalii)
- privind protectia informaţiilor clasificate

HCL nr. 155/2011 (detalii)
- privind aprobarea organigramei, statului de funcţii

HCL nr. 491/2010 (detalii)
- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

HCL nr. 409/2010 (detalii)
- privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

HCL nr. 42/08.02.2011 (detalii)
- privind aprobarea bugetului general al Municipiului Piatra Neamţ pe anul 2011

 

Formulare tipizate


Model ITL-001 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice

Model ITL-003 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

Model ITL-005 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport persoane fizice/juridice

Model ITL-006 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă persoane fizice/juridice

Model ITL-007 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice

Model ITL-008 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fizice

Model ITL-010 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice

Model ITL-011 (detalii)
- Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridice

Model ITL-013 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate

Model ITL-014 (detalii)
- Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Model ITL-015 (detalii)
- Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridice

Model ITL-023 (detalii)
- Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

 

Somaţii şi titluri executorii

 

 

 

2015

 


       Proces verbal din 06.07.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 07.07.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 08.07.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 10.07.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 13.07.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 15.07.2015

Persoane fizice și juridice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 16.07.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 21.07.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane juridice (detalii)

       Proces verbal din 22.07.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

Persoane juridice (detalii)

       Proces verbal din 29.07.2015

Persoane fizice și juridice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 31.07.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 05.08.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 06.08.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 12.08.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 14.08.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 19.08.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 21.08.2015

Persoane fizice (detalii)

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 24.08.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 27.08.2015

Persoane juridice (detalii)

       Proces verbal din 02.09.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 08.09.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 14.09.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 16.09.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 21.09.2015

Persoane juridice (detalii)

       Proces verbal din 28.09.2015

Persoane fizice (detalii)

       Proces verbal din 01.10.2015

Persoane fizice (detalii)

 

 

 

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?