COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Prezentare şi atribuţii principale S.P.C.L.E.P. Piatra Neamţ


     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ, denumit în continuare serviciu public comunitar local, este organizat în subordinea consiliului local al municipiului Piatra Neamţ, în temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
     Serviciul public comunitar local este constituit, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al consiliului local al municipiului Piatra Neamţ şi a formaţiunii locale de evidenţă informatizată a persoanei.
     Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Piatra Neamţ este constitut fără personalitate juridică, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 23.12.2004.
     Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competenţele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor în sistem de ghişeu unic.
     Activitatea serviciului public comunitar se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în baza şi în executarea legii.
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor este organizat la nivel de serviciu şi are în componenţă Biroul de Stare Civilă şi Biroul de Evidenţă a Persoanelor.
          - atribuțiile serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Piatra Neamț
          - competenţă soluţionare probleme specifice de evidenţă a persoanelor

 

Având în vedere adresa Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București nr. 3226154 din 11.11.2020, vă facem cunoscut că măsurile privind declararea și înregistrarea actelor de naștere/deces pe perioada stării de urgență și menținute pe perioadă de 6 luni de la încetarea stării de urgență prin Ordonanța de Urgență a Guvernului  României  nr. 70 din 14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15.05.2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 (Punctul XIII art. 57-59) își încetează aplicabilitatea.
Astfel, începând cu data de 16.11.2020, se va reveni la procedurile de declarare și înregistrare a actelor de naștere și de deces reglementate prin dispozițiile legale în vigoare, potrivit cărora Certificatele medicale constatatoare ale nașterii/decesului - în original se vor înmâna direct declaranților în vederea depunerii lor la Biroul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Piatra-Neamț.
 

Anunţ privind desfăşurarea activităţilor de lucru cu publicul la nivelul Biroului Public Comunitar Local de evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.
 

Program Biroul de Evidență a Persoanelor

 

Ghişeul nr. 1 Primiri documente carte de identitate, carte de identitate provizorie, reședință doar în baza bonurilor de ordine
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Luni
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Marţi
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 18.00 - Miercuri
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Joi

      08.30 – 11.30 - Vineri

Ghişeul nr. 2 Primiri documente carte de identitate, carte de identitate provizorie, reședință în baza planificării online pe site-ul Primăriei municipiului Piatra Neamţ, www.primariapn.ro, secţiunea planificare online carte de identitate
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Luni
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Marţi
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Miercuri
      08.30 – 11.30 şi 12.30 – 15.30 - Joi

 

În zilele de vineri, în intervalul orar 08.30 – 10.30 la ghişeul nr. 2 se vor primi cererile de eliberare a cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România doar în baza planificărilor telefonice la nr. de telefon 0233210411.

Ghişeul nr. 3 - bonuri de ordine pentru următoarele:

- Informații;
- Ridicări documente;
- Solicitări de date cu caracter personal (inclusiv certificate privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P., formulare E401 precum și anulare domiciliu/reședință);
- În măsura în care ghișeul 3 este mai puțin aglomerat la acest ghișeu se vor putea primi și cererile de înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și cererile de eliberare a actelor de identitate pe bază de procură specială

      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 16.00 - Luni
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 16.00 - Marţi
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 18.00 - Miercuri
      08.30 – 11.30 şi 12.00 – 16.00 - Joi
      08.30 – 11.30 şi 14.00 – 16.00 - Vineri

 

Vă adresăm rugămintea ca la intrarea în ghişeu să prezentaţi chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate (se achită la Direcţia de Taxe şi Impozite care se află în Mall Forum Center, nivel 3), cererea de eliberare a actului de identitate sau de înscriere în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei să fie completată (cu excepţia semnăturii) iar documentele necesare să fie în original şi copie xerox (cu excepţia adeverinţei de rol şi a extrasului de carte funciară care se depun la dosar în original).
Informaţiile cu privire la documentele/taxele necesare se regăsesc pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ www.primariapn.ro secţiunea Acte necesare, la avizierul serviciului sau pot fi obţinute şi telefonic la nr. de telefon 0233210411.
Cetăţenii sunt rugaţi să respecte ora de programare, să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului şi să respecte celelalte măsuri instituite pe perioada stării de alertă.

Vă prezentăm şi prevederile legale aplicabile începând cu data de 15 mai 2020 privind valabilitatea actelor de identitate, după cum urmează:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 mai 2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative
CAPITOLUL IX: Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
Art. 45
(1)În măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice se menţine pe toată durata stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungite prin Decretul nr.240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
(2)Termenul de valabilitate prevăzut la alin. (1) se menţine şi pentru actele de identitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al căror termen de valabilitate a expirat înainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgenţă potrivit Decretului Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

LEGE nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Art. 4
(5)Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.
 

     Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are în componență două birouri, Biroul de Stare Civilă, cu sediul în incinta Primăriei mun. Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare, nr. 6 - 8 și Biroul de Evidență a Persoanelor cu sediul în incinta Mall Forum Center, str. Cuiejdi, nr. 1B.

      Contact:

• Biroul Stare Civilă,

- tel. 0233218991, fax 0233212142, e-mail: stareacivila@primariapn.ro
• Biroul de Evidență a Persoanelor,

- tel. 0233210411, fax 0233211499, e-mail: evidenta.persoanelor@primariapn.ro     

 

 

Programare Online evidența persoanelor Piatra Neamț

program de lucru cu publicul

 


     Din data de 23.10.2017 cetăţenii cu domiciliul în mun. Piatra Neamț și în cele 14 comune arondate Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamt respectiv, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodeşti, Dobreni, Dochia, Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Girov, Gârcina, Mărgineni, Negreşti, Pângăraţi, Ştefan cel Mare şi Tarcău pot să se planifice online pentru depunerea cererilor prin care se solicită eliberarea actului de identitate pentru următoarele motive: detalii (format .pdf)

     - programul de lucru cu publicul din perioada de alertă

             08:30 – 11:30 și 12:30 – 15:30 - Luni, marți și joi
             08:30 – 11:30 și 12:30 – 18:00 - Miercuri

     - programare online

 

 

Program stare de alertă Biroul Stare Civilă

 

      primiri documente:
             08:30 – 12:00 și 12:30 – 14:00 - Luni
             08:30 – 12:00 și 12:30 – 14:00 - Marţi
             08:30 – 12:00 și 12:30 – 14:00 - Miercuri
             08:30 – 12:00 și 12:30 – 14:00 - Joi
             08:30 – 12:00 și 12:30 – 13:00 - Vineri

      eliberări acte:

             14:00 – 16:30 - Luni
             14:00 – 16:30 - Marţi
             14:00 – 18:30 - Miercuri
             14:00 – 16:30 - Joi
             13:00 – 16:30 - Vineri

      înregistrări decese

             09:00 – 12:00 - Sâmbătă

- Depunerea cererilor de eliberare a duplicatelor certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve privind cetățenii care au redobândit sau a cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în zilele lucrătoare de miercuri între orele 08.30 și 13.00 pe baza planificărilor online pe pagina de internet a Primăriei municipiului Piatra Neamț www.primariapn.ro.
- Eliberarea certificatelor de stare civilă transcrise privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România se face personal sau prin împuternicit cu procură specială în zilele lucrătoare de vineri de la orele 13.00 la 16.00.

 

 

    În atenţia cetăţenilor care se adresează 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Piatra Neamţ

 

     În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) din O.U.G. 97/2005, republicată, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite (dosare la care se efectuează verificări suplimentare, prevăzute de lege), termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

     Termenul efectiv de eliberare a Cărții de identitate este de 10 zile lucrătoare, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței este de 3 zile lucrătoare
     Pentru dosarele care nu necesită verificări suplimentare, în anumite situaţii, respectiv motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale, bancare, poştale, etc. şeful serviciului/persoana desemnată să coordoneze/conducă activitatea serviciului, la solicitarea cetăţeanului, poate să dispună eliberarea actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului.
     Nu pot fi soluţionate înainte de termenul planificat la ghişeu cererile de eliberare a actelor de identitate la care sunt necesare verificări suplimentare (verificări pierdere buletin de identitate, verificări majori fără acte de identitate, neconcordanţe în actele de stare civilă, aviz de la serviciul de paşapoarte pentru schimbarea domiciliului din străinătate în România, verificări cetăţenie, verificări fizionomie, verificări declaraţii pe propria răspundere în cazurile prevăzute de lege, verificări persoane din categoria celor lipsite de adăpost, verificări în evidenţele altor servicii,etc.)
     • Contravaloare Carte de identitate 7 lei
     • Contravaloare Carte de identitate provizorie 1 leu
     • Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
     • Respectivele taxe se plătesc la Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț cu

următoarele informații privind plata:
          IBAN - RO49TREZ49121340202XXXXX,
          BENEFICIAR: MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, CUI 2612790

 

 

Program transcriere în registrele de stare civilă

 

► Transcriere certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă pentru cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care nu au avut niciodată domiciliul în România


    Având în vedere:
- număr mare de dosare transcriere depuse până în prezent;
- numărul mare de persoane care se adresează în continuare serviciului nostru pentru depunerea solicitărilor de acest tip;
- pentru a asigura accesul tuturor cetăţenilor la serviciile instituţiei indiferent de domiciliul/reşedinţa acestora (din ţară sau din străinătate);
- pentru a asigura soluţionarea lucrărilor specifice în termenul legal cu personalul existent în acest moment în cadrul Biroului de Stare Civilă, vă informăm că începând cu data de 02.03.2018 vom asigura următorul programul de lucru cu publicul pentru soluţionarea acestui tip de solicitări după cum urmează: - detalii (format .pdf)

 Programări Online Transcrieri