COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Control Intern Managerial

 

 

Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20 aprilie 2018

 

Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 

Ordin al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 400 din 12 iunie 2015


Ordin al secretarului general al Guvernului privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 200 din 26 februarie 2016

 

Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de Monitorizare și a Regulamentului de organizare și funcționare în baza Ordinului SGG nr. 600/2018

 

Dispoziție privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în baza Ordinului SGG nr. 600/2018, nr. 304 din14.02.2019


Dispoziție privind constituirea la nivelul municipiului Piatra Neamț a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, nr. 1710 din 16.08.2016


 

 

 

Proceduri de sistem


 

PS-00 privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale (25.03.2019)

 

PS-01 privind semnalarea neregulilor (21.10.2020)

 

PS-02 Procedura de sistem privind activitatea Comisiei de Monitorizare (26.08.2022)


PS-03 privind managementul riscului (25.03.2019)

 

Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile cod PPN-PS-05

 

Procedură de sistem privind delegarea atribuțiilor funcționarilor publici/contractuali de conducere cod PPN-PS-04-3

 

Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor cod PPN-PS-06

 

Procedură de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat cod PS-07 (18.02.2021)

 

Procedura de sistem privind declararea cadourilor cod PS-08 (18.02.2021)

 

Procedură de sistem privind supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc cod PPN-PS-09

 

Procedură de sistem privind gestionarea petițiilor și circuitul acestora în cadrul instituției PPN-PS-10

 

PS-11 privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (25.03.2019)

 

PS-12 privind managementul documentelor

 

PS-13 Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț

 

PS-14 privind completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese

 

PS-15 privind recrutarea și selecția personalului la nivelul Primăriei Municipiului Piatra Neamț