COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Control Intern Managerial

 

 

Ordin al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 400 din 12 iunie 2015


Ordin al secretarului general al Guvernului privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 200 din 26 februarie 2016

Dispoziție privind constituirea la nivelul municipiului Piatra Neamț a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, nr. 1710 din 16.08.2016

 

Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

Dispoziție privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor

 

 

Proceduri de sistem


Procedura de sistem privind activitatea Comisiei de Monitorizare cod PPN-PS-02

Procedura de sistem privind activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor cod PPN-PS-EGR01

 

Procedura privind elaborarea procedurilor cod PPN-PS-00

Procedura de sistem privind elaborarea registrului de riscuri cod PPN-PS-EGR02

Procedura de sistem privind managementul riscului cod PPN-PS-03

 

Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile cod PPN-PS-05

 

Procedură de sistem privind completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de avere și declarațiilor de interese cod PPN-PS-01-1

 

Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților cod PPN-PS-01-3

 

Procedură de sistem privind delegarea atribuțiilor funcționarilor publici/contractuali de conducere cod PPN-PS-04-3

 

Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor cod PPN-PS-06

 

Procedură de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat cod PPN-PS-07

 

Procedura de sistem privind declararea cadourilor cod PPN-PS-08

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?