COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 
Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.
 
 
 
Proiecte de hotărâri anul 2024
 
 
 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE - pe terenul  situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   str. Durăului, nr. 11. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 09.05.2024 inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)
     - cerere aviz oportunitate (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 19.04.2024

 

Elaborare P.U.D.

SC OSAREM COM SRL și proprietarul  spațiului cu NC 50449-C1-U20, spații situate la parterul blocului T3, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11, anunță publicului elaborarea P.U.D pentru – concesionare teren și extindere spații comerciale. Documentația poate fi consultată la Primăria Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 24.05.2024 inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - circulația terenurilor (format .pdf)

     - situația propusă (format .pdf)
     - situație existenta (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.04.2024

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Nechita Vasile Florin, Busuioc Alina și Busuioc Florin și  Grigoriu Laura Maria, pentru terenurile identificate cu NC69136, NC69137, NC69138, NC69139, NC69083, NC69084, NC69094, NC69095, NC68973, NC68940 anunță publicul de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren și construire", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Plantelor. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 1400 – 1600) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.04.2024  inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - plan topografic (format .pdf)
     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - circulația terenurilor (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)
     - situație existenta (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 20.03.2024

 

Elaborare P.U.D.

Proprietarul  spațiului cu 52367-C1-U8 și NC 55166, spațiu situat la parterul blocului A2, Aleea Ulmilor, nr.30, et. Parter, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D pentru – EXTINDERE, MODERNIZARE FILIALĂ "DUMITRU ALMAȘ" DĂRMĂNEȘTI A BIBLIOTECII JUDEȚENE "G.T. KIRILEANU" NEAMȚ. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 02.04.2024 inclusiv.
     - memoriu justificativ (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 19.03.2024

 

Intenția elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ANDOS COM SRL în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – SCHIMBARE ZONĂ FUNCȚIONALĂ DIN L1c ÎN L3 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE - pe terenul situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Mihai Stamatin, nr. 31. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 08.03.2024 inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)
     - cerere aviz oportunitate (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 23.02.2024

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C.ANDOS COM S.R.L., în calitate de proprietar al terenurilor  NC 69091 și NC 69092, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru– Lotizare teren pentru construire locuințe individuale locuințe, terenuri situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str.Plantelor , nr.40.
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 1400 – 1600) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 28.03.2024, inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - plan parcelar (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - circulația terenurilor (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)
     - situație existenta (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 16.02.2024