COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 
Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.
 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2019

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4.
Documentația de urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 08.06.2019, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 08.05.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

privind supunerea spre consultare publică, pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț a Proiectului de Hotărăre de Consiliu Local pentru aprobarea PUZ și RLU aferent Lotizare teren pentru construire locuințe, sistematizare verticală teren branșamente la utilități, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 27K și 27L, investitor - SC Miraj Development SRL, Proiect nr. 605-11A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 17.04.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL prin Mihai Filip, în calitate de investitor, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ,,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA REȚELE TEHNICO EDILITARE", str. Băncii nr. 22, Proiect nr. 604-11A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 02.05.2019, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 02.04.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORȘ SANDU ș.a. și SC ALGACO SRL, în calitate de investitorI,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU LOCUINȚE CUPLATE/INDIVIDUALE  P+1E, LOTIZARE, AMENAJARE DRUMURI ȘI PARCĂRI ÎN INCINTĂ, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, pe teren proprietatea Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona, Borș Vasile, Mazilu Nicoleta-Vasilica situată pe str. Plantelor nr.17,  identificat cu NCP 64921 și pe teren proprietatea SC ALGACO SRL  situată pe str. Plantelor nr. 19, identificat cu NCP 56796, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan Fodor.
Documentația poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.04.2019, inclusiv
     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 12.03.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ANDOS COM SRL prin MIHAI ANDREI, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII PENTRU SĂNĂTATE, LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚII, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII, AMENAJARE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, pe teren proprietatea SC ANDOS COM SRL situat în Piatra Neamț  str . CIOCÂRLIEI nr.1.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 30.03.2019,  inclusiv.
     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 28.02.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Completator zona protejată ,,CURTEA DOMNEASCĂ" având ca scop ,,Piața Ștefan cel Mare-zonă pietonală și reconfigurare bd. Republicii", proiect nr.132/2018, elaborat de SC TOPOPREST SRL, arh. Eugen Alexandru MICȘA. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.  Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de28.02.2019,  inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - reglementări (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 31.01.2019

 

UAT – Municipiul Piatra Neamț, anunță publicului definitivarea proiectului Actualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț, proiect nr. 24/2005-2018 elaborat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu" București, șef proiect profesor doctor arhitect Florin MACHEDON. Documentația elaborată poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 29.01.2019

 

 

Proiecte de hotărâri 2018

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC GENERAL ADULT CONSTRUCT SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+M-modificare de temă față de bloc de locuințe colective D+P+2E-lucrări începute în baza autorizației de construire nr.89/2018, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Mihai Stamatin nr.4.
Documentația de Urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 20.01.2019, inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 21.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC TERRA PROPERTY SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, SENS GIRATORIU, AMPLASARE MIJLOACE DE PUBLICITATE pe teren proprietatea SC MECANICA CEAHLĂU SA  situată pe str. Aurel Vlaicu nr.34,  identificată cu NCP 53966 și 54397.
Documentația elaborată poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de19.01.2019, inclusiv.
- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- plan de situație - reglementări (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 20.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL prin Mihai Filip, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, pe teren proprietatea SC EUROFIDEX CAPITAL SRL   situată în Piatra Neamț  str.Băncii nr.22.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 16.01.2019, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.12.2018
 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

ARCUȘ IRINEL CONSTANTIN, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU VULCANIZARE, BAR, pe teren proprietatea ARCUȘ IRINEL CONSTANTIN și ARCUȘ IONELA  situată în Piatra Neamț  str.Mihai Stamatin nr.9.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de16.01.2019,  inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ZOPPI GRUP SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC ZOPPI GRUP SRL situat în Piatra Neamț str.Fermelor-punct Bancă.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 12.01.2018, inclusiv. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de eliberare a Avizului de Oportunitate.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 13.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

    SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.01.2018, inclusiv. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de eliberare a Avizului de Oportunitate.
- memoriu (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 13.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

ISCIUC GELU ȘI IVANOV PETRU pentru SC ANA INVEST SRL în calitate de investitori, anunță publicului elaborarea PUZ și RLU aferent ,,SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI EXCLUSIV REZIDENȚIALE ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE: INSTITUȚII, SEDII FIRME, SPAȚII EXPUNERE, DEPOZITARE, COMERȚ, PRESTĂRI SERVICII (AUTO CU ITP), ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ȘI LOCUINȚE", imobile situate în Piatra Neamț, str. Fermelor nr.148-154, Proiect nr.604-10A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții în fiecare zi de joi în perioada 06.12.2018-05.01.2019 între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 05.01.2019, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 06.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Munteanu Dorin Andrei și Munteanu Ana, în calitate de investitori,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+1E+M, împrejmuire și racorduri la utilități, pe teren proprietate  situat pe str. Ștefan cel Mare nr.42. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 21.12.2018, inclusiv

- studiu de oportunitate (format .pdf)

- plan de situatie (format .pdf)

- Postat pe site la data de 22.11.2018

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORTĂ COSTIN-BOGDAN, în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ,,SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ ÎN APARTAMENTE PENTRU ÎNCHIRIAT, EXTINDERE, MODIFICARE FAȚADĂ, CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+4E ȘI CORP DE LEGĂTURĂ", imobil situat în Piatra Neamț, str. Burebista nr.3B, beneficiar-BORTĂ COSTIN-BOGDAN, MANEA MARIA-MAGDALENA, MANOLESCU GHEORGHITA-FLORENTINA, Proiect nr.618-24A/2017-2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 08.12.2018, inclusiv.

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- regulament (format .pdf)

- Postat pe site la data de 09.11.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC NORD CONTECH SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E, cu spații de parcare la demisol, racorduri la utilități, pe teren proprietatea SC NORD CONTECH SRL situat în Piatra Neamț aleea Aurorei nr.14, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 04.12.2018 inclusiv.
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 05.11.2018
 

Privind aprobarea PUZ și RLU

aferent ,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI DE SERVICII LA PARTER, SPAȚII DE PARCARE LA DEMISOL, cu regim de înălțime în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, REFACEREA ÎMPREJMUIRII ȘI RACORDURI UTILITĂȚI", imobil situat în Piatra Neamț, str. Ozana nr.6, beneficiar-SC STAR MET SA, Proiect nr.107/2018, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Documentația poate fi consultaă la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 24.11.2018, inclusiv.

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)

- Postat pe site la data de 26.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Completator zona protejată ,,CURTEA DOMNEASCĂ" având ca scop ,,Piața Ștefan cel Mare-zonă pietonală și reconfigurare bd. Republicii", proiect nr.132/2018, elaborat de SC TOPOPREST SRL, arh. Eugen Alexandru MICȘA. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.  Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 08.11.2018  inclusiv
- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 25.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC BICO INDUSTRIES SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, pe teren proprietatea SC BRALDINI SRL situată pe str. Uzinei nr.5, identificată cu NCP 6381 și pe teren proprietatea PANAITE JENIȚA și ASOFRONIE VASILE, situată pe str. Titu Maiorescu fn, identificată cu NCP 8414.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 09.11.2018, inclusiv.
- reglementări (format .pdf)

- studiu de oportunitate (format .pdf)
- Postat pe site la data de 10.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC TERRA PROPERTY SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLSARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL pe teren proprietatea SC MECANICA CEAHLĂU SA situată pe str. Aurel Vlaicu nr.34, identificată cu NCP 53966 și 54397.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 09.11.2018, inclusiv
- documentație (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 10.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORȘ SANDU și SC ALGACO SRL, în calitate de investitorI, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU LOCUINȚE CUPLATE/INDIVIDUALE  P+1E, LOTIZARE, AMENAJARE DRUMURI ȘI PARCĂRI ÎN INCINTĂ, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, pe teren proprietatea Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona și Borș Vasile, Mazilu Nicoleta-Vasilica situată pe str. Plantelor nr.17,  identificat cu NCP 62550  și 60300 și pe teren proprietatea SC ALGACO SRL  situată pe str. Plantelor nr. 19, identificat cu NCP 7933, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan Fodor. Planurile de situație pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26.10.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.09.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC MIRAI DEVELOPMENT SRL PRIN Spînu Ștefan-Lucian, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Introducere teren în intravilan și lotizare pentru construire locuințe, sistematizare teren, branșamente la utilități, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU, pe teren proprietate, identificat cu NC 56965 și NC 63967 situat în intravilanul și extravilanul Municipiului Piatra Neamț, str. Ion Ionescu de la Brad. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  25.09.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.08.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI CABINETE MEDICALE (PARTER), LOCUINȚE COLECTIVE (ETAJ 1-4), RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26,08.2018, inclusiv.

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.07.2018

 

Privind aprobarea P.U.D.

Extindere spații comerciale, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, investitor S.C. Nelcar Impex S.R.L.
- proiect hotărâre (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- planșa nr. 1 (format .pdf)

- planșa nr. 2 (format .pdf)

- Postat pe site la data de 18.07.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC GENERAL ADULT CONSTRUCT SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+M-modificare de temă față de bloc de locuințe colective D+P+2E-lucrări începute în baza autorizației de construire nr.89/2018, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Mihai Stamatin nr.4. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 07.07.2018 inclusiv.

- plan situație (format .pdf)

- planșă (format .jpg)
- Postat pe site la data de 08.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONĂ DE AGREMENT CU SPAȚII EVENIMENTE, DOTĂRI SPORTIVE, UNITĂȚI DE CAZARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI", teren situat în, str. Muncii nr.1K, Piatra Neamț

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- plan urbanistic zonal (format .pdf)

- planșă 1 (format .pdf), planșă 2 (format .pdf), planșă 3 (format .pdf),

- planșă 4 (format .pdf), planșă 5 (format .pdf), planșă 6 (format .pdf),

- Postat pe site la data de 06.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC NELCAR IMPEX SRL, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extindere spații comerciale, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11,  bl.T3, parter, Proiect nr.4/2018, elaborat  de S.C. PRO ARC ID S.R.L., arh. Iulian Diaconescu. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere,  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 03.07.2018 inclusiv
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 04.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC STAR MET SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII PARCARE LA DEMISOL, REFACEREA ÎMPREJMUIRII ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren proprietatea SC STAR MET SRL  situat în Piatra Neamț str. Ozana nr.6, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 31.05.2018 inclusiv

- memoriu general (format .pdf)
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 02.05.2018

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

ISCIUC GELU, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, COMPLEX PRESTĂRI SERVICII AUTO CU ITP, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL, TOTEM, FIRMĂ LUMINOASĂ, STEAGURI, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietate, situat în Piatra Neamț str. Fermelor nr 148. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții în fiecare zi de joi în perioada 28.03-27.04.2018 între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  27.04.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 28.03.2018
 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

BORTĂ COSTIN-BOGDAN, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE ÎN APARTAMENTE PENTRU ÎNCHIRIAT, EXTINDERE, MODIFICARE FAȚADĂ, CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE ȘI CORP DE LEGĂTURĂ, pe teren proprietatea Bortă Costin-Bogdan, Manea Maria-Magdalena, Manolescu, Gheorghița-Florentina situat în Piatra Neamț str. Burebista nr.3B, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  13.04.2018, inclusiv.
- memoriu oportunitate (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 14.03.2018
 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC RO COM CENTRAL SA, anunță publicului elaborarea P.U.D. – Extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație publică- cofetărie și bar, piața Petrodava nr. 1-3, Proiect nr.425-02/2017-2018, elaborator de S.C. ARHITECT 3D S.R.L., arh. Ionel CIUREA. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.04.2018 inclusiv.
- proiect hotărâre (format .pdf)

- raport de specialitate (format .pdf)

- referat de aprobare (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)

- reglementări edilitare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)

- Postat pe site la data de 13.03.2018


 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

SC CONCEPT PARTENER SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI PRESTĂRI SERVICII, NEPOLUANTE, LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, proiectant general BIA VIORICA FLOREA, arh. Dan FLOREA, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Izvoare, zona Speranța. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  11.04.2018, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)

- certificat de urbanism + anexe (format .pdf)

- Postat pe site la data de 12.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

SC MANUCONF SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI (CAD 61932) DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ DE PRODUCȚIE-HALĂ PRODUCȚIE MOBILIER ȘI INTRODUCEREA PARCELEI ADIACENTE (CAD 53353) DE TEREN ÎN INTRAVILAN, ACCES AUTO ȘI PIETONAL, SISTEMATIZARE TEREN, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC GIL SONS PROIECT SRL, c.arh. Virgil Harabagiu, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Izvoare  nr. 14. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  11.04.2018, inclusiv.

- existent (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 12.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

MARIN CĂTĂLIN, în calitate de reprezentant de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE AGREMENT CU SPAȚII EVENIMENTE, DOTĂRI SPORTIVE, UNITĂȚI DE CAZARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC PRO ARC ID SRL, arh. Iulian DIACONESCU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 05.04.2018, inclusiv.
- plan situatie propus (format.pdf)
- Postat pe site la data de 06.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ, în calitate de reprezentant al MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – SEDIU PROTOPOPIAT, BISERICĂ ȘI SPITAL DE PALIAȚIE P+3E, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren situat în Piatra Neamț, aleea VALEA ALBĂ NR.6, Proiect nr. 15/2017, elaborat de BIA ION NICOLAE, arh. Ion NICOLAE. PUZ și RLU aferent poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail, până la data de 11.02.2018, inclusiv.
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- încadrare în zonă (format.pdf)
- reglementări edilitare (format.pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- regulament (format.pdf)
- Postat pe site la data de 12.01.2018

 

 

Proiecte de hotărâri 2017

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC RO COM CENTRAL SA, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație publică- cofetărie și bar, piața Petrodava nr.1-3,  Proiect nr.425-02/2017, elaborator de S.C. ARHITECT 3D S.R.L., arh. Ionel CIUREA. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere,  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.11.2017  inclusiv.
- reglementări (format .pdf)

- Postat pe site la data de 12.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DINAMIC SERVICII IMOBILIARE S.R.L. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, SISTEMATIZARE TEREN , BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, teren situat în Piatra Neamț, strada Călugărului, Proiect nr.604-10°2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail  , până la data de 10.11.2017, inclusiv.
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- plan de situație (format.pdf)
- reglementări (format.pdf)
- regulament (format.pdf)
- Postat pe site la data de 11.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ, în calitate de reprezentant al MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SEDIU PROTOPOPIAT, BISERICĂ ȘI SPITAL DE PALEAȚIE,,PROVIDENȚA", ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren situat în Piatra Neamț, aleea VALEA ALBĂ NR.6, Plan 15/2017, elaborat de BIA ION NICOLAE, arh. Ion NICOLAE. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 03.11.2017, inclusiv.
- aviz de oportunitate (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 03.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Extindere strada Constantin Brâncoveanu, teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, Proiect nr.47/2016, elaborat de BIA iulian diaconescu, arh. Iulian DIACONESCU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 21.08.2017, inclusiv
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 07.08.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DINAMIC SERVICII IMOBILIARE S.R.L. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, SISTEMATIZARE TEREN , BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, teren situat în Piatra Neamț, strada Călugărului, Proiect nr. 604-10°2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 18.07.2017, inclusiv.

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 19.06.2017

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

aferent–EXTINDEREA SPAȚIILOR DE LA PARTERUL BLOCULUI DE LOCUINȚE B5, str. Mihai Eminescu - BIROU NOTARIAL ȘI ALTE SPAȚII, imobil situat în Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.12, bl B5 inițiator BNP IONIȚĂ ANA, Proiect nr. 542-16A/2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU". PUZ poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15, în fiecare zi de joi între orele 12-16,30. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.06.2017 inclusiv
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- plan de situație (format.pdf)
- reglementări (format.pdf)
- regulament (format.pdf)
- topo OCPI (format.pdf)
- Postat pe site la data de 26.05.2017

- raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

aferent – LOTIZARE TEREN ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII URBANISTICE A ZONEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII), imobil situat în Piatra Neamț, str. Pictor Aurel Băieșu, proprietate S.C.URBANEX S.A., BÂRTARU Neculai și STĂNESCU Vergina, Proiect nr. 104/2017, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR"

- proiect (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)

- Postat pe site la data de 18.05.2017

 

Privind aprobarea P.U.D.

Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în spaţiu alimentaţie publică tip Cafenea şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44
- proiect (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- încadrare în zonă
- situație existentă
- reglementări urbanistice
- reglementări edilitare
- obiective de utilitate publică
- mobilare urbană
- Postat pe site la data de 09.05.2017

- raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)

 

Intenția de elaborare P.U.D.

     Căpitanu Paul Cristinel, anunță publicul intenția de elaborareca P.U.D. - Schimbarea destinației din apartament de locuit în spațiu alimentașie publică tip Cafenea și Extinderea acestuia, P-ța 22 Decembrie, nr. 3, bl. B2, sc. C, ap. 44, Proiect nr. 1R/2016, elaborat de Bia Ion Nicolae.

    Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții.
     Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 17.04.2017 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- încadrare în zonă (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbană (format .pdf)
- obiective utilitate publică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.03.2017
 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.
aferent - Schimbare parţială de destinaţie CT 4 parter, în spaţii comerciale, birouri, prestări servicii, alimentaţie publică, supraetajare cu maxim 6 etaje cu destinaţia locuinţe colective, racorduri la utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr. 2, proprietatea Ghiroagă Elena şi Ghiroagă Ioan
- proiect hotărâre (format .pdf)
- existent (format .pdf)
- plan situație (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 22.03.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.
aferent – Introducerea în intravilan a suprafeței de 4321 mp teren, cu scopul construirii unei hale servicii (depozitare materiale nepericuloase), teren situat în Piatra Neamț, str. Izvoare, Proiect nr.38/2016, elaborat de BIA Iulian Diaconescu. PUZ și RLU aferent  poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.03.2017 inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.02.2017

 

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere parter spațiu comercial, în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 1, Proiect nr. 129/2015, elaborat de S.C. CARO SERV COM S.R.L., arh. Răzvan Cristian Fodor. PUD poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.03..2017  inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- propunere (format .pdf)
- existent (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.02.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.

     S.C. URBANEX S.A. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNII URBANISTICE A ZONEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII), teren situat în Piatra Neamț, strada Aurel Băieșu, nr. 13 A, Proiect nr.104/2017, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, ar. Răzvan FODOR.

     Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.

     Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.02.2017. inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- postat la data de 22.02.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.
BNP IONIȚĂ ANA-reprezentată prin Ioniță Ana, anunță publicului interesat intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent–Extindere parter birou notarial situat la parterul blocului B5, sc. B, ap. 24, str. Mihai Eminescu nr. 12. Planul de Reglementări Urbanistice, proiect nr. 542-16A/2014 elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU, poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15, în fiecare zi de joi între orele 12-16,30. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.03.2017 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- postat la data de 08.02.2017

 

Privind aprobarea P.U.D. – Modernizare şi Extindere spaţiu comercial, montare firmă luminoasă, pentru imobilul situat în bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea S.C. AVA STING S.R.L.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- plan de încadrare (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- obiective de utilitate publică (format .pdf)
- planșa nr. 1 (format .pdf)
- planșa nr. 2 (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.01.2017

 

Privind aprobarea P.U.D – schimbare destinatie din locuinta in cafenea-bar, etajare cu destinația birouri, terasă exterioară, imobil situat în Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 4, Proiect nr. 532-06A-2016, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 11.01.2017

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2016

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

Intenția de elaborare P.U.D.

MONAC MACIEIRA OANA-VASILICA., anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Schimbarea destinației parterului locuinței în cafenea-bar, etajare cu destinația birouri, terasă exterioară, bd. Republicii nr.4, Proiect nr.532-06A2016, elaborator de S.C. 3C PROIECT S.R.L., arh. Andrei Ciubotaru. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 21.12.2016 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- postat la data de 21.11.2016

 

Intenția de elaborare P.U.D.

Ciobanu Valentin reprezentant al S.C. Ava Sting S.R.L., anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. - Extindere parter spațiu comercial situat în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. D, parter, Proiect nr. 414-21/2016, elaborator de S.C. Arhitect 3D S.R.L., Ionel Ciurea. Planul de situație și memoriul de prezentare poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații Publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.10.2016 inclusiv.
- memoriu prezentare (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- Postat pe site la data de 25.09.2016

 

Intenție de elaborare a P.U.Z și R.L.U. aferent - Introducerea în intravilan a suprafeței de 4321 teren, cu scopul construirii unei hale servicii (depozitare mteriale nepericuloase), teren situat în Piatra Neamț, strada Izvoare, Proiect nr. 38/2016, elaborat de BIA Iulian Diaconescu. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 15.09.2016 inclusiv.

- studiu de oportunitate (format .pdf)

- reglementări (format .jpg)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare funcţiune urbanistică imobil, strada Bistriţei nr. 2, din zonă industrială în zonă mixtă, în vederea schimbării destinaţiei, modernizării şi extinderii clădirii existente pentru amenajare magazin „PENNY MARKET", acces auto şi pietonal, spaţii parcare, alei şi platforme betonate, împrejmuire, sistematizare verticală, reţele edilitare, amplasare totem publicitar şi firme luminoase
- proiect hotărâre (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbanistică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducere în intravilanul municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 1.888 mp, construire ansamblu de locuinţe colective, împrejmuire, sistematizare verticală, amenajare acces, reţele edilitare, racorduri la utilităţi, strada Fermelor nr. 162
- proiect hotărâre (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbanistică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

Blaga Viorica reprezentată prin arh. Răzvan Cristian Fodor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extindere parter spațiu comercial, în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu nr.1, Proiect nr.129/2015, elaborat de S.C. CARO SERV COM S.R.L., ARH. Răzvan Cristian Fodor. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 15.08.2016 inclusiv.
- plan de situație (format .pdf)

- Postat pe site la data de 13.07.2016

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Parohia Precista III, prin preot Paul Sorin VIERU, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BISERICĂ cu hramul "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu nr.1, Proiect nr. 21/2016, elaborat de BIA Ion Nicolae. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 03.08.2016 inclusiv.
- încadrare în zonă (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)

- Postat pe site la data de 04.07.2016

 

Aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent–CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND, AMENAJARE INCINTĂ, AMENAJARE ACCESURI-SENS GIRATORIU, AMPLASARE TOTEM, IMBISS, PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE, b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 1, Proiect nr. SQMA-076/2016 elaborat de SC SQMA ARCHITECTURE SRL, coordonator P.U.Z. arh. Urb. Cristian Bănuț
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)

- situație existentă (format .pdf)

- reglementări edilitare (format .pdf)

- mobilare urbană (format .pdf)

- Postat pe site la data de 17.06.2016

 

Aprobare P.U.D. – Schimbarea destinației din Apartament de locuit în Spațiu pentru alimentație publică tip Cafenea și Pizzerie și extinderea acestuia, proprietatea CĂPITANU PAUL – CRISTINEL, P-ța 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44, Proiect nr. 01/2016  B.I.A. Ion Nicolae
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- memoriu general (format .pdf)
- încadrare în zonă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbană (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- utilitate publică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 23.03.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

CHIROAGĂ IOAN anunță publicului intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Schimbarea destinației parțială a Centralei termice nr. 4 - parter în Spații comerciale, birouri, prestări servicii sau alimentație publică, supraetajarea cu max. 6 etaje cu destinația de locuințe colective, Strada Cuza Vodă f.nr.  Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 105 din 22.02.2016, cuprinzând propunerea urbanistică, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 01.04.2016 inclusiv.
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.03.2016

 

Aprobare P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, proprietatea URSACHE ANTON și URSACHE TEREZA, Strada Veteranilor nr. 1A
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.03.2016

 

Aprobarea P.U.D. – Extinderea S+P a Spațiului comercial Parter, proprietatea în indiviziune în cote de câte ½ a IFRIM VASILE și a IFRIM CIPRIAN, Bulevardul Decebal nr. 71, bl. E2, tronsonul 1
- proiect de hotărare
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- memoriu
- planşă existent
- planşă reglementări
- Postat pe site la data de 17.03.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

S.C. HMG PROJECT INVEST S.R.L. BUCUREȘTI, prin reprezentant arh. VĂDEANU ROXANA - IULIA proiectant în S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. PIATRA NEAMȚ, Str. Paharnicului nr. 7, anunță publicului intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a  terenului cu suprafaţa 1888 mp, 2. Schimbarea funcțiunii urbanistice a terenului cu suprafaţa 5067 mp în locuire cu locuințe colective, 3. Ansamblu cu 3 Blocuri de locuințe colective (P+5E) pe terenul cu suprafaţa 6955 mp, Strada Fermelor nr. 162.
- propunere mobilare urbanistică
- Postat pe site la data de 26.02.2016

 

Aprobare P.U.D. – Construcție P+1E cu destinațiile spațiu comercial și sediu societate, proprietatea BUȚURCĂ – LAZA ALEXANDRA și ANDONIE ELENA, Strada Cuiejdi nr. 1
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. – Bloc cu Locuințe colective P+4E, cu accesuri - auto și pietonal din stradă, cu parcare proprie, proprietatea STĂNESCU MARIA și STĂNESCU NAPOLEON, din Strada Dărmănești nr. 56
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- situație existentă
- plan de situație
- rețele edilitare
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, proprietatea URSACHE ANTON și URSACHE TEREZA, Strada Veteranilor nr. 1A
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. - Două extinderi Parter ale Spațiului comercial Parter, proprietatea S.C. BRACO S.R.L., Strada Dimitrie Leonida nr. 111, bl. D4, Proiect nr. 78/2015  S.C. M TECH PROIECT S.R.L. – arh. Simion Magdalena
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- mobilare urbană
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Complex de locuințe colective cu spații comerciale la parter P+5E - 2E - P+8E, amenajare accesuri Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 711 din 16.11.2015, cuprinzând propunerea de amplasare în teren, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 04.03.2016 inclusiv.
- detalii (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.02.2016

 

Intenție de elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

S.C.  GRUP 4 INSTALAȚII  S.A., cu sediul - Str. Luncii nr. 5A, CLUJ – NAPOCA, anunță publicul intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. – Hipermarket Kaufland P+1E, amenajare accesuri, parcaje, amenajare incintă. Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 5 din 12.01.2016, cuprinzând propunerea de amplasare în teren, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 15.02.2015 inclusiv.

- detalii (format .pdf)
- Postat pe site la data de 29.01.2016

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?