COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.

          1. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent aprobat prin HCL nr. 23 din 25.01.2008, pentru 1. Extinderile parter - ale spaţiilor cu destinaţii schimbate din apartamente - pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, aferente faţadelor nordice ale Blocurile H1, H2 şi H3, Bulevardul Decebal, accese pietonale, 2. Solicitarea titlurilor pentru terenurile necesare extinderilor propuse şi pentru terenurile în cotă parte indiviză aferente construcţiilor, care să confere d-lui NEGELSCHI LIVIU şi NEGELSCHI CAMELIA pentru Cabinetul medical individual, S.C. INTELPROIECT S.R.L. pentru Sediul societate - birouri - atelier proiectare, SOLOMON - VICOL OANA pentru Salonul de coafură şi cosmetică - dreptul de a solicita autorizaţiile de construire - Postat pe site la data de 06.01.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (planşă)   (planşă)

          2. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - pentru "1. Schimbarea destinaţiei din alimentaţie publică în spaţiu comercial şi extinderea construcţiei proprietatea S.C. UNION S.R.L. pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, modernizarea faţadei, 2. Extinderea construcţiei spaţiu comercial proprietatea S.C. NEPTUN DOI COM S.R.L. pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 3. Modernizarea faţadei construcţiei spaţiu comercial proprietatea S.C. BISTRIţA S.A., 4. Clădire P+1 - Spaţiu comercial şi Sediu firmă - birouri, acces pietonal, racorduri la utilităţi, pe teren proprietatea S.C. UNION S.R.L. şi pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 5. Solicitarea titlurilor pentru terenurile necesare extinderilor propuse, care să confere S.C. UNION S.R.L. şi S.C. NEPTUN DOI COM S.R.L. dreptul de a solicita autorizaţiile de construire, Bd. Traian" - Postat pe site la data de 06.01.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (planşă)   (planşă)

          3. Privind prelungirea valabilităţii unor P.U.Z.-uri şi R.L.U.-uri aferente aprobate prin Hotărâri de Consiliul Local - Postat pe site la data de 19.01.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (hotărari)

          4. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - completator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent aprobat prin H.C.L. nr. 267 din 26.07.2007 - 1.Introducerea în intravilanul Municipiul Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 79,80 ha pentru funcţiunea turism, pe masivul Cozla, 2. Dezvoltarea Infrastructurii turistice pe masivul Cozla - Postat pe site la data de 21.02.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă),   (planşă)

          5. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Clădire D+P+3E - Sediul Băncii comerciale B.R.D. Piatra Neamţ, acces auto, parcare în demisol şi în curte, Bulevardul Republicii nr. 18 - Postat pe site la data de 21.02.2011
       (proiect hotărâre)   (memoriu)   (referat aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          6. Privind prelungirea valabilităţii P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin H.C.L. nr. 113 din 04.06.1998 pînă în data de 01.02.2013, conform prevederii Art. III, din Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - nr. 7 din 02.02.2011 - Postat pe site la data de 21.02.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          7. Privind aprobarea P.U.D. completator al P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 78 din 17.03.2005 - Spaţii comerciale şi de depozitare alipite, pe terenuri proprietăţi private, racorduri la utilităţi, reprezentant Asociaţia în participaţiune AGROALIMENT, Strada Baltagului, Piaţa Centrală agroalimentară - Postat pe site la data de 21.02.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)

          8. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent modificator al P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 289 din 24.11.2005 - 1. Schimbarea destinaţiei Spaţiului comercial tip Magazin, Frizerie - Coafor în Spaţiu pentru alimentaţie publică tip Cafenea, proprietatea S.C. ARTIMON PETAVI S.R.L., 2. Extinderea cu Spaţiu pentru alimentaţie publică tip Bar pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 3. Obţinerea unui titlu pentru terenul ocupat de construcţia existentă şi de extinderea propusă, care să confere S.C. ARTIMON PETAVI S.R.L. dreptul de construire, Aleea Ulmilor nr. 30, bl. A2, parter - Postat pe site la data de 25.03.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          9. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Extinderea Parter a Spaţiilor comerciale alipite pe teren cu proprietatea reglementată juridic, construcţii proprietatea BURTEA DANIELA, 2. Solicitarea unui titlu pentru terenul necesar extinderii, care să confere dreptul de a construi extinderea, Bulevardul Republicii nr. 27 bl. A12 parter - Postat pe site la data de 31.03.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          10. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Schimbarea destinaţiei garsonierei în Cabinet stomatologic, extinderea acestuia şi Cabinetului stomatologic existent pe teren cu proprietatea reglementată juridic, construcţii proprietatea soţilor BURDUJAN AUREL şi BURDUJAN NINA, menţinerea accesului exterior şi aleii, devierea branşamentului ramificat de gaze naturale al blocului, 2. Solicitarea titlului pentru terenul în indiviziune aferent garsonierei şi pentru terenul necesar extinderii, care să confere dreptul de a construi extinderea, Strada Dărmăneşti nr. 22, bl. A16, sc. C, fostele ap. 76 şi ap. 77 - Postat pe site la data de 31.03.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          11. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Schimbarea destinaţiei apartamentului în Sediu firmă - Birouri şi extinderea acestuia pe teren pentru care se va solicita un titlu, scară şi podest pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, construcţie proprietatea S.C. COSTERM S.R.L., devierea pe faţadă a branşamentului ramificat aparent de gaze naturale, 2. Solicitarea unui titlu pentru terenul în cotă parte indiviză aferent construcţiei şi pentru terenul necesar extinderii, care să confere dreptul de a construi, Strada Locotenent Drăghescu nr. 7, bl. E5, Sc. B, parter, fost ap. 23 - Postat pe site la data de 20.04.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          12. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Construcţie P+M - Spaţiu comercial pentru confecţii textile şi încălţăminte, acces auto şi parcare în curte, racorduri la utilităţi, pe teren proprietatea S.C. P&I TRADE S.R.L., Strada Bistriţei nr. 25 - 27 - Postat pe site la data de 20.04.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          13. Privind aprobare H.C.L. modificator al Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. al Municipiului Piatra Neamţ aprobat prin H.C.L. nr. 113 din 24.06.1998 şi cu valabilitatea prelungită prin H.C.L. nr. 103 din 30.03.2011 - Postat pe site la data de 20.04.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)

          14. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - completator al P.U.Z. şi R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 287 din 26.07.2007 - Modernizarea ştrandului Municipal - Postat pe site la data de 20.04.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          15. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - A. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenurilor cu suprafaţa: 1. 5700 mp proprietatea S.C. ISORCOM S.R.L., pentru stabilirea funcţiunii urbanistice: Hală garaj auto şi birouri P- P+1E, acces auto şi parcare în curte, 2. 5000 mp proprietatea soţilor CHIRUTă DANIEL şi CHIRUTă MIHAELA pentru stabilirea funcţiunii urbanistice de: a. Construcţie tip hală pentru întreţinerea auto, cabină poartă şi birouri, acces auto şi parcare în curte şi b. Locuinţă individuală P+1E, 3. 3200 mp proprietatea S.C. TRANS DAN S.R.L. pentru stabilirea funcţiunii urbanistice de Locuinţă individuală P+1E, 4. 1800 mp proprietatea soţilor AXINTE IOAN şi AXINTE EUGENIA pentru stabilirea funcţiunii urbanistice de Locuinţă individuală P+1E, B. Transformarea drumului de exploatare - cu acces din Strada Izvoare - în stradă, prin lărgirea la 2 benzi de circulaţie şi prevederea trotuarelor aferente, extinderi de reţele de utilităţi - Postat pe site la data de 09.05.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          16. Privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani de la data aprobării H.C.L. a unor P.U.Z. - uri şi R.L.U. - uri aferente - Postat pe site la data de 09.05.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)

          17. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Locuinţă individuală Dp+P+M şi Anexă gospodărească - Magazie, pe teren proprietatea BOTEZATU GABRIEL - EUGEN şi BOTEZATU TATIANA, Strada Smaraldului nr. 12, Piatra Neamţ - Postat pe site la data de 23.05.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          18. Privind analizarea şi aprobarea Regulamentului Local privind Implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism - Postat pe site la data de 24.06.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (anexă)

          19. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - P.U.Z. şi R.L.U. aferent - modificator al P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 98 din 28.04.2005 - pentru Schimbarea funcţiunii imobilului din locuire în spaţiu comercial (fără comercializarea materialelor de construcţii), Construcţie Spaţiu comercial P+1E, parcare în curte, teren proprietatea S.C. ECEBBA S.R.L. LUPENI, Judeţul Hunedoara, în Bulevardul Decebal nr. 50A - Postat pe site la data de 26.07.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          20. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - A. Introducerea în intravilan a terenului cu suprafaţa 1678,50 mp, B. Intrarea în legalitate a lotizării în 5 loturi cu funcţiunea urbanistică de locuire - locuinţe individuale cu regimul de înălţime P - P+2E şi 1 lot drum privat de acces din Strada Băncii, dintre care: 1. un lot în intravilan cu acces din Strada Băncii şi construit cu o Locuinţă individuală P - P+1E+M, proprietatea GAVRILUTă COSTEL - OVIDIU, 2. două loturi introduse în intravilan prin prezentul P.U.Z., cu acces din lotul drum privat de acces din Strada Băncii, un lot proprietatea TUDOR CLAUDIU - CONSTANTIN şi GAVRILUTă MIHAELA, un lot proprietatea RUSU ILEANA, 3. un lot din care 1 introdus în intravilan prin prezentul P.U.Z şi 1 lot în intravilan, cu acces din lotul drum privat de acces din Strada Băncii, proprietatea BăRBIERU VASILE, 4. un lot în intravilan cu acces din lotul drum privat de acces din Strada Băncii, proprietatea STAFIE EMILIA - Postat pe site la data de 27.07.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          21. Privind probare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Intrarea în legalitate a Extinderii parter a Spaţiului comercial proprietatea S.C. TEHNO HOBBY IMPEX S.R.L. pe teren pentru care proprietarul spaţiului va obţine un titlu, Strada Obor, bl. O2, parter - Postat pe site la data de 09.08.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          22. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Extinderea Spaţiului cu destinaţia Alimentaţie publică tip Pizzerie proprietatea HERLEA MIREL - IOAN şi obţinerea Titlului pentru terenul - necesar extinderii - care să confere dreptul de construire, Aleea Aurorei nr. 3, bl. B2, parter - Postat pe site la data de 27.09.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          23. Privind probare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Extinderea şi etajarea construcţiei Sediu firmă - birouri, proprietatea DRăGHICEANU NECULAE, Strada Bistriţei nr. 3A - Postat pe site la data de 27.09.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          24. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Locuinţe colective A.N.L. - Cartier POLIGON, Strada Izvoare nr. 2A - Postat pe site la data de 18.11.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          25. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Locuinţe colective A.N.L. - Cartier POLIGON, Strada Izvoare nr. 2A - Postat pe site la data de 08.12.2011
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)