COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

Regulament de organizare și funcționare

     Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor cu plată pe domeniul...
../common/calendar Postat la data de: 05.02.2018

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2018

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2018 sinteză - detalii (format .pdf)


../common/calendar Postat la data de: 17.01.2018

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme...
../common/calendar Postat la data de: 22.11.2017

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele

Proiect de hotărâre privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme...
../common/calendar Postat la data de: 18.10.2017

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2018
- detalii (format .pdf) ../common/calendar Postat la data de: 16.10.2017

Strategia de Dezvoltare Locală Integrată - dezbatere publică

 Primăria municipiului Piatra Neamț, afișează draft-ul documentului revizuit al Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a Municipiului Piatra Neamț, care se...
../common/calendar Postat la data de: 06.10.2016

Regulament de organizare și funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare privind administrarea Pieței Centrale Agroalimentare Sf. Gheorghe din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 10.10.2017

Studiu de oportunitate

Studiu de oportunitate privind inițiativa de delegare de gesiune prin concesiune a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a pieței Mărăței din...
../common/calendar Postat la data de: 29.09.2017

Regulamente de organizare și funcționare

♦ Regulament de organizare și funcționare al servicului social cu cazare Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost
- ../common/calendar Postat la data de: 28.07.2017

Proiect hotărâre

Proiect hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de...
../common/calendar Postat la data de: 26.07.2017

Dezbatere publică 27.07.2017

     Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează joi, 27.07.2017, ora 11.00, la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, o...
../common/calendar Postat la data de: 24.07.2017

Studiu privind înfiinţarea serviciu public de administrare

♦ Studiu privind înfiinţarea serviciului public de administrare a sistemelor de canalizaţii subterane pentru reţele de comunicaţii prin cablu
...
../common/calendar Postat la data de: 07.07.2017

Stabilire criterii de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite

Procedura privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul  Municipiului Piatra Neamt, în vederea aplicării prevederilor art.489...
../common/calendar Postat la data de: 18.05.2017

Regulament pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces

Regulament pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietățile Municipiului Piatra Neamț în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii...
../common/calendar Postat la data de: 08.05.2017

Regulament de organizare și funcționare întreținere și exploatare

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
- ../common/calendar Postat la data de: 08.05.2017

Elaborare Plan de integritate - consultare publică

În vederea elaborării Planului de integritate al instituției, Primăria Municipiului Piatra Neamț lansează în consultare publică, în perioada 20-26 aprilie 2017,...
../common/calendar Postat la data de: 20.04.2017

Studiu de oportunitate

♦ Studiu de oportunitate - "Serviciul public a cărui gestiune se intenționează a fi delegată prin concesiune este serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Centrale...
../common/calendar Postat la data de: 23.03.2017

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamț pe anul 2017

♦ Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2017 și estimări pentru anii...
../common/calendar Postat la data de: 03.03.2017

Organizare dezbatere publică - PUG

     Municipiul Piatra Neamț, cu sediul în strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamț, titular al planului, anunță publicul interesat asupra...
../common/calendar Postat la data de: 04.01.2017

Proiect de hotărâre proiect privind chiriile şi redevenţele

proiectul de hotărâre supus analizei şi ulterior aprobării Consiliului Local proiect privind chiriile şi redevenţele pentru bunurile imobile aparţind Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 31.10.2016

PUG - reglementări echipare edilitară

Planuri utilități situație existentă și propuneri pentru noul Plan Urbanistic General al Municipiul Piatra Neamț al Municipiului Piatra Neamț care se află în curs de aprobare.
- rețele...
../common/calendar Postat la data de: 17.08.2016

Etapa de încadrare a P.U.G. al Municipiului Piatra Neamț

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ, în urma parcurgerii în C.S.C. din data de 12.05.2016 a etapei de încadrare a Planului Urbanistic General al Municipiului...
../common/calendar Postat la data de: 19.05.2016

Proiect regulament local

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ:
- Regulament salubrizare - ../common/calendar Postat la data de: 09.02.2016

Proiect regulament local

Regulamentul Local privind Implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau de  revizuire a planurilor de urbanism
- elaborat conform prevederilor...
../common/calendar Postat la data de: 22.01.2016

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Art. 39, alin. 3 și Art. 8 - a, "publicarea în presa locală, pe pagina de internet a instituției publice,...
../common/calendar Postat la data de: 05.01.2016

Delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane

Consultare publică asupra elaborării proiectului de hotârâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de...
../common/calendar Postat la data de: 04.01.2016

Proiect hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei

Proiect hotărâre privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără...
../common/calendar Postat la data de: 22.10.2015

Proiect hotărâre taxe şi impozite 2016

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2016
     - ../common/calendar Postat la data de: 20.10.2015

Regulament de aprobare a parteneriatelor

Regulamentul de aprobare a parteneriatelor cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizarii în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public...
../common/calendar Postat la data de: 27.04.2015

Metodologie - repartizare și facturare individuală

Metodologie de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat  la...
../common/calendar Postat la data de: 21.04.2015

Regulament privind eliberarea Autorizației pentru transport

Regulament privind eliberarea Autorizației pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase, a transporturilor executate cu autovehicule cu depășirea masei...
../common/calendar Postat la data de: 26.03.2015

Proiect procedură reglementare eşalonări

Procedura privind reglementarea acordării eşalonării la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii la bugetul local al Municipiului Piatra Neamţ și eșalonării...
../common/calendar Postat la data de: 20.03.2015

Regulament

Ştrandul din Municipiul Piatra Neamţ:
- regulament de organizare și funcţionare a serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a ștrandului din Municipiul Piatra Neamţ -...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Parcul zoologic din Municipiului Piatra Neamţ:
- regulament de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreţinere și...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Parcări din Municipiului Piatra Neamţ:
- regulament de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de administrare, întreţinere și exploatare a...
../common/calendar Postat la data de: 26.02.2015

Regulament

Regulamentul de Organizare și funcţionare al Direcţiei de asistenţă socială:
- detalii (format...
../common/calendar Postat la data de: 23.02.2015

Regulament privind eliberarea/vizarea anuală a Acord

Proiect hotărare privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea/vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exercițiului comercial, pentru agenții economici...
../common/calendar Postat la data de: 19.02.2015

Proiect hotărâre taxe şi impozite 2015

Proiect hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2015

    - ../common/calendar Postat la data de: 05.11.2014

Proiect hotărâre anulare creanţe fiscale

     Proiect privind hotărâre anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 de lei existente în sold la data de 31.12.2014, prevăzute la...
../common/calendar Postat la data de: 05.11.2014

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - acord mediu

SC MEDASIMPEX SRL titular al proiectului Bloc de garsoniere D+P+2E-C+P+1E-D+P, devierile reţelelor electrice, mutarea containerelor pentru deseuri, mutarea locurilor de parcare publice, acces...
../common/calendar Postat la data de: 17.02.2014

Proiect de buget

Proiectul de buget al municipiului Piatra Neamt pentru anul 2014

- detalii (format pdf)


../common/calendar Postat la data de: 06.01.2014

Proiect - Hotărâre

Proiect - Hotărârea privind aprobarea nivelului chiriei şi al redevenţei pentru imobilele aparţinând Municipiului Piatra Neamţ, precum şi contravaloarea folosinţei fără forme legale a imobilelor...
../common/calendar Postat la data de: 18.11.2013

Regulament - forma propusă spre aprobare

Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
    - ../common/calendar Postat la data de: 14.11.2013

Proiect regulament

Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamţ:

- regulament ( ../common/calendar Postat la data de: 23.09.2013

Proiect Regulament

Proiectul actualizat al Regulamentului privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, supus timp de 30 de zile dezbaterilor publice şi consultării...
../common/calendar Postat la data de: 24.07.2013

Bugetul local detaliat 2013 - proiect

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe pe anul 2013 şi estimări pentru anii 2014 - 2016
...
../common/calendar Postat la data de: 08.03.2013

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 80.000 mp ca Zonă funcţională Construcţii pentru sănătate – respectiv...
../common/calendar Postat la data de: 28.01.2013

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?