COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate de urbanism anul 2024

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie

 

 

Certificate de urbanism anul 2023

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie

 

 

Certificate de urbanism anul 2022

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie

 

 

Certificate de urbanism anul 2021

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie

 

 

Certificate de urbanism anul 2020

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie


 

Certificate de urbanism anul 2019

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie

 

 

Certificate de urbanism anul 2018

 

Certificate de urbanism ianuarie

Certificate de urbanism februarie

Certificate de urbanism martie

Certificate de urbanism aprilie

Certificate de urbanism mai

Certificate de urbanism iunie

Certificate de urbanism iulie

Certificate de urbanism august

Certificate de urbanism septembrie

Certificate de urbanism octombrie

Certificate de urbanism noiembrie

Certificate de urbanism decembrie