Crearea de spaţii publice urbane în municipiul Piatra Neamţ prin construirea unui pod şi a unei arii de parcări, în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B-dul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu - Cod SMIS 11176business

Obiectivul general

Reabilitarea infrastructurii urbane din municipiul Piatra Neamţ, contribuind astfel la îmbunătăţirea transportului urban, a gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific

Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea transportului şi a mobilităţii populaţiei municipiului Piatra Neamţ prin amenajări ale circulaţiilor pietonale şi carosabile-pod peste pârâul Cuiejdiu, parcare publică, în zona intersecţiei Piaţa Ştefan cel Mare, str. Orhei, B-dul Dacia şi amenajarea complexă a pârâului Cuejdiu.

Investim în viitorul tău !

Proiect selectat in cadrul Regio – Programului Operaţional Regional şi cofinantat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro