COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Regulamente - Primăria Piatra Neamț

 

♦ Regulament intern - Primăria Municipiului Piatra Neamţ
        - detalii format .pdf 
 

♦ Regulament de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului

        HCL 382 din 21.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 382 din 21.12.2023 - detalii format .pdf
        HCL 148 din 26.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 148 din 26.05.2022 - detalii format .pdf
        HCL 8 din 28.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 8 din 28.01.2021 - detalii format .pdf
        HCL 211 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 211 din 26.07.2018 - detalii format .pdf
        HCL 84 din 24.03.2016 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 84 din 24.03.2016 - detalii format .pdf
        HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
              - anexa la HCL 170 din 28.05.2015 - detalii format .pdf
 
♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduita - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020 - detalii format .pdf
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 
♦ Regulament de Programare Online pentru depunerea cererilor în vederea eliberării actelor de identitate
        - detalii format .pdf

 
♦ Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Social Pietricica
 
♦ Regulament privind asigurarea transparentei procesului de autorizare

        - detalii format .pdf 

 
♦ Regulament privind relaţiile cu mass-media
 
♦ Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local altele decât transportul local prin curse regulate
 
♦ Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în Municipiul Piatra Neamţ
    - dezbatere publică

    Regulament salubrizare - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. I  - indicatori de performanță - detalii in format .pdf 

    Anexa nr. II - sancțiuni - detalii in format .pdf

 
♦ Regulament privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Piatra Neamţ
 
♦ Pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de amplasare a modulelor comerciale și a aparatelor/dozatoarelor
        - HCL nr. 265 din 28.09.2023 (format .pdf)
        - anexa (format .pdf)
 
♦ Regulament privind amplasarea pe domeniul public a reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente
 
♦ Regulament privind reglementarea cadrului general de evacuare a persoanelor care ocupă în mod abuziv locuinţele administrate de către administratorul SC LOCATIVSERV SRL
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Pieței Mărăței (dezbatere publică)
        - regulament detalii (format .pdf)
 
♦ Regulamentul privind buna gospodarire, întreţinere, curãţenie şi esteticã în municipiul Piatra Neamţ

        - detalii in format .pdf 

 
♦ Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamţ
        - detalii in format .pdf
        - HCL nr. 371 din 29.11.2013
 
♦ Regulamentul local privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local
        - detalii (format .pdf)
        - HCL nr. 151 din 27.05.2021
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a băii comunale din municipiul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament de organizare și funcționare privind administrarea stadionului municipiul Ceahlăul Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
 
♦ Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a ștrandului din municipiului Piatra Neamț
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
♦ Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sălii Polivalente din Municipiul Piatra Neamț, str. Mihai Viteazu nr. 47
        - detalii (format .pdf)
        - tarife (format .pdf)
 
Regulament privind organizarea și desfășurarea evenimentelor pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 295 din 15.11.2021
        - detalii regulament (format .pdf)
 
Regulament privind modalitatea de obținere a avizelor/acordurilor/autorizațiilor de deschidere a exercițiului comercial
Regulamentului de ocupare a domeniului public pentru funcționarea teraselor sezoniere/efectuarea comerțului stradal ocazional în municipiul Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare
        - HCL nr. 248 din 25.08.2022 - completarea anexei la HCL nr. 192 din 23.07.2020
 
Regulamentului de ocupare a domeniului public aparținând Municipiului Piatra Neamț, pentru amenajare acces (alei) la spații cu altă destinație decât cea de locuință, pentru ocuparea domeniului public și privat necesar lucrărilor de săpătură în vederea realizării lucrărilor de branșament și racordare la utilități, organizări de șantier
        - HCL nr. 310 din 26.11.2021
        - Anexa la HCL 310 din 26.11.2021
 
♦  REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț
        - HCL nr. 191 din 29.06.2022
        - Anexa la HCL 191 din 29.06.2022
        - HCL nr. 161 din 26.05.2022

♦  REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelorcare sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț
        - HCL nr. 175 din 15.06.2022