COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii Publice

 

 

► Procedura operațională privind atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru ce au ca obiect serviciile din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 privind achizițiile publice - detalii (format .pdf)

► Procedură operațională privind refinanțarea datoriei publice locale - detalii (format .pdf)

► Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) - http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

          - denumire participant Municipiul Piatra Neamt

 

         2021

 

         2020

 

         2019

 

       2018

 

       2017

 

       2016

 

       2015