COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii Publice

 

 

► Procedura operațională privind atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru ce au ca obiect serviciile din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 privind achizițiile publice - detalii (format .pdf)

► Procedură operațională privind refinanțarea datoriei publice locale - detalii (format .pdf)

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) - https://e-licitatie.ro/pub

          - denumire participant Municipiul Piatra Neamt

          - înregistrare în sistem - https://e-licitatie.ro/reg/options

 

 

Achiziții publice 2023

 

Municipiul Piatra Neamț

     Programul anual al achizițiilor publice - detalii (format .pdf)

 

Direcția Taxe și Impozite

     - Programul anual al achizițiilor publice - detalii (format .pdf)

     - Procedură operațională simplificată proprie - detalii (format .pdf)


 

PRESTĂRI SERVICII DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENȚEI

     - procedură proprie - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 420.000 lei fără TVA

     - termen depunere 03.02.2023, ora 09.00

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - fișa de date (format .pdf)

     - formulare (format .pdf)

          - postat la data de 27.01.2023

 

 

 

 

2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015