COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăți
 

 

 

Februarie

     Plăţi 15 februarie - 19 februarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)

     Plăţi 08 februarie - 12 februarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)

     Plăţi 01 februarie - 05 februarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)

 

Ianuarie
     Plăţi 25 ianuarie - 29 ianuarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)
     Plăţi 18 ianuarie - 22 ianuarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)
     Plăţi 08 ianuarie - 15 ianuarie 2021 - detalii (format .pdf), (format .xls)