COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

1. STATUTUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

 

2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț

- Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții emise de Primarul Municipiului Piatra Neamț

 

3. HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

- Hotărâri adoptate

- Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

- Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate

 

4. DISPOZIȚIILE EMISE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

- Dispozițiile emise de Primarul Municipiului Piatra Neamț, cu caracter normativ

- Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții

- Registrul pentru evidența dispozițiilor emise

 

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE 

 

6. ALTE DOCUMENTE

- Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

- Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ

- Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice locale

- Informarea asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

- Minute ședințe publice locale

- Procesele verbale ale ședințelor Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț

- Declarații de căsătorie

- Alte documente de interes public

 

7. Biroul Electoral de Circumscripție Municipală nr. 1 Piatra Neamț

          - hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție Municipală