COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guvernanță Corporativă

 

 

          Legislație privind principiile și conceptele guvernanței  corporative

 

          Procedura selectie membri CA

 

          Planul de selecție a membrilor consiliului de administrație

 

          Profilul consiliului de administrație

 

          Rapoarte

 

 

 

 

SCRISORI DE AȘTEPTĂRI în procesul de recrutare pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societăților la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar

- dispoziția nr. 1809/11.09.2017

- scrisoare de așteptări S.C. LocativServ S.R.L.

- scrisoare de așteptări S.C. Parking S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Salubritas S.A.

- scrisoare de așteptări S.C. Publiserv S.A.

 

Primăria Municipiului Piatra Neamț, convoacă acționarii de la SC Locativserv SRL, SC Publiserv SA, SC Parking SA și SC Salubritas SA în vederea definitivării scrisorii de așteptări.
- detalii (format .pdf)

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ, în calitate de autoritate tutelară prin Comisia de selecţie a candidaţilor in consiliile de administraţie la societăţile la care municipiul Piatra Neamţ este acționar unic sau majoritar, anunţă organizarea selecţiei pentru desemnarea membrilor in Consiliile de Administraţie ale S.C. LocativServ S.R.L., SC Publiserv S.A., S.C. Parking S.A., SC Salubritas S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă.
- detalii anunț (format .pdf)
- bibliografie (format .pdf)
- formular înscriere (format .pdf)
- declarație prelucrare date personale (format .pdf)
- declarație art. 138
- declarație conflict de interese (format .pdf)
- declarație art. 6 (format .pdf)
- declarație membru (format .pdf)
- declarație destituire (format .pdf)

- postat la data de 09.08.2017