COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.

          1. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Zona protejată Curtea Domnească, Municipiul Piatra Neamţ, Judeţul Neamţ" - Postat pe site la data de 27.03.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          2. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Sediu firmă - birouri şi Spălătorie auto manuală cu 2 boxe Parter, acces auto şi parcare în incintă, pe terenul proprietatea Gociu Valerica, din Strada 1 Decembrie 1918 nr. 96" - Postat pe site la data de 27.03.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          3. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Sediu firmă - birouri şi Spălătorie auto P+1E+M, acces auto şi parcare în incintă, pe teren proprietatea Boboc Spiru şi Boboc Maria, din Strada Dimitrie Leonida nr. 70" - Postat pe site la data de 27.03.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          4. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Construcţie pentru Coafură şi Frizerie P +1E, pe teren proprietatea S.C. OLOGESA SERV S.R.L., din Strada Baltagului f.nr." - Postat pe site la data de 27.03.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          5. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 14734 mp din care 13524 mp categoria de folosinţă fîneţe şi 1210 mp categoria de folosinţă drum şi 2. Hotel şi Centru SPA - D+P+6E, Restaurant - P+1E şi Anexă - P, acces auto şi parcare în demisol, pe teren proprietatea soţilor Geană Gheorghe şi Geană Silvia, situat în Punctul Poiana ţintă, cu acces din Aleea Brazilor" - Postat pe site la data de 07.04.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          6. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea Parter a Biroului Notarului public Samson Grigore, existent la parterul Blocului C3, Sc. B, fost ap. 23, Bulevardul 9 Mai, pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ" - Postat pe site la data de 16.04.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          7. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea şi etajarea Bisericii rezultînd S+P+1E şi turlă P+3E, pe teren proprietatea PAROHIEI ROMANO - CATOLICE "SFÎNTUL IOAN BOTEZăTORUL", Strada Mihai Eminescu nr. 27" - Postat pe site la data de 16.04.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          8. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea spaţiilor comerciale existente la parterul Blocului nr. 111 - D4, Strada Dimitrie Leonida" - Postat pe site la data de 15.05.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          9. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Construcţie - Service şi atelier auto plus sediu firmă-birouri P - P+1E, parcare în incintă, pe teren proprietatea S.C. TIRE EXPERT CENTER S.R.L., Strada Bistriţei nr. 81A" - Postat pe site la data de 15.05.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

         10. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea Parter cu acces din exterior a Farmaciei Farmena existentă la parterul Blocului B5 - fost ap. 30, Strada Progresului nr. 5, proprietatea S.C. Farmacia Farmena S.R.L., pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ" - Postat pe site la data de 15.05.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

         11. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 12546 mp din care suprafaţa străzilor 2115 mp, proprietatea Prisecaru Constantin, Paraschiv Dan şi Paraschiv Carmen, Mihuţ Claudiu Ciprian, Băiceanu Ioan şi Băiceanu Ioan, Florescu Constantin şi Florescu Ana Maria, Andone Daniel şi Andone Maria, situat la Punctul "Fundătura Balaur", cu acces din Strada 1 Decembrie 1918 şi din drum de exploatare, pentru construirea cu funcţiunea de locuire - locuinţe individuale cu regimuri de înălţime P+1E - P+2" - Postat pe site la data de 15.05.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)

         12. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea şi mansardarea Locuinţei individuale existente P+1E, teren şi construcţie proprietatea Vasiliu Maria, Strada Alexandru cel Bun nr. 27B" - Postat pe site la data de 22.05.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)  (planşă)  (planşă)  (planşă)  (planşă)

         13. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Sediu firmă - birouri şi depozit plus distribuţie produse alimentare şi nealimentare - Parter, parcare în incintă, pe teren proprietatea S.C. ART FREE S.R.L., Bulevardul G-ral N. Dăscălescu nr. 450B" Postat pe site la data de 23.06.2009
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

         14. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Construcţie - Locuinţă P+1E, Cafenea şi Spălătorie auto P, parcare în incintă, pe teren proprietatea Păun Ioan, Strada Fermelor nr. 159" - Postat pe site la data de 25.08.2009
       (proiect hotărâre)   (planşă)

         15. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Bloc cu locuinţe colective S+P+M - S+P+M+6E+Eth - S+P+M+8E+Eth - S+P+M+10E+Eth cu apartamente pe 10 niveluri, comerţ şi birouri la parter şi mezanin, parcaj subteran, parcaj pe terenul proprietate, Strada Orhei nr. 10" - Postat pe site la data de 29.09.2009
       (proiect hotărâre)   (raport specialitate)   (analiza situaţiei existente)   (reglementări urbanistice)
       (perspectivă 1)   (perspectivă 2)   (perspectivă 3)   (desfăşurare)

         16. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea parter a Spaţiului comercial existent la parterul Blocului M48, sc. B şi C, pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, construcţie proprietatea S.C. ORION S.A. din str. Progresului nr. 121" - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)   (planşă)

         17. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea parter a Spaţiilor comerciale existente la parterul Blocului F26, sc. B şi C, pe terenul proprietatea municipiului Piatra Neamţ, construcţii proprietatea S.C. ORION S.A. şi S.C. BIOMAR S.R.L., din str. Titu Maiorescu nr. 8" - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)   (planşă)

         18. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Construcţie D+P+3E cu parcare la demisol, spaţiu comercial - exclusă alimentaţia publică - la parter, locuinţe colective la cele 3 etaje, acces favorabil la parcarea demisol, accese carosabil la parcarea demisol, accese petonale la spaţiul comercial şi la locuinţe, pe terenul proprietatea Murariu Vasile şi Murariu Maria, strada Progresului nr. 95 B" - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         19. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "aferent modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent aprobat prin H.C.L. nr. 175 din 31.05.2007 modificată de H.C.L. nr. 209 din 26.03.2008 - 5 Locuinţe individuale D+P+M pe terenuri lotizate proprietăţi private şi Locuinţă individuală P+M pe teren proprietatea Zăgărin Cristian - Ion şi Zăgărin Elena - Mihaela, cu acces din drumul existent în continuarea Străzii Boboteni" - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         20. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Schimbarea destinaţiei din Centrală termică dezafectată a porţiunii proprietatea S.C. CONPASTRU S.R.L. în Autobază cu garaje şi atelier de întreţinere auto pentru autovehiculele proprii, sediu firmă - birouri, amenajarea unei parcări pe teren proprietatea municipiului Piatra Neamţ - teren propus pentru închiriere, strada Muzeelor, f.n." - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         21. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent - "Schimbarea destinaţiei din Centrală termică dezafectată în Depozit, sediu firmă - birouri, spaţiu pentru prezentare tîmplărie - proprietatea S.C.UNIPLAST S.R.L. şi extinderea acestuia pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ - teren propus pentru concesionare directă în continuarea proprietăţii, amenajarea unei parcări pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ - teren propus pentru concesionare, Strada Dărmăneşti f.n" - Postat pe site la data de 28.10.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         22. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Bazar cu menţinerea construcţiilor existente şi Parcare pentru tiruri, Strada Muncii" - Postat pe site la data de 18.12.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         23. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 16, sc. B, în Spaţiu comercial şi extinderea parter a acestuia pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, construcţie proprietatea Nica Ioan, 2. Extinderile parter ale tuturor spaţiilor cu destinaţii schimbate, Strada Titu Miorescu bl. F36, sc. B şi parţial sc. A, parter" - Postat pe site la data de 18.12.2009
       (proiect hotărâre)   (situaţie existentă)   (reglementări urbanistice)

         24. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "1. Schimbarea destinaţiei apartamentului proprietatea S.C. MEDASIMPEX S.R.L. în Sediu firmă şi extinderea acestuia cu Spaţiu comercial pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, 2. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea Ammar Mehdi pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 8, parterul Blocului C4, Sc. A" - Postat pe site la data de 18.12.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)

         25. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - Intrarea în legalitate a: 1. Schimbării funcţiunii urbanistice de culturi agricole în construcţii rezidenţiale cu locuinţe individuale P- P+2, 2. Lotizării în 3 loturi cu 3 locuinţe individuale P- P+2, alee acces auto şi pietonal, teren proprietatea în cote indivize de cîte 1 a fraţilor BOTEZATU NICOLAE şi BOTEZATU VASILE, Strada Cetatea Neamţului nr. 32B - Postat pe site la data de 18.12.2009
       (proiect hotărâre)   (reglementări urbanistice)