COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2020

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

SC TG&TC CONPROD SRL în calitate de investitor, reprezentată prin Turcu Andrei Constantin, anunță publicului elaborarea PUZ și RLU aferent - ,,Etajare parțială construcție cu destinația locuințe colective, schimbare funcțiune din L1a în L2a", pe terenul proprietatea SC TG&TC CONPROD SRL identificat cu NC 60840 situat în Piatra Neamț str. Luceafărului nr.71. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 14.01.2021, inclusiv

     - plan de situație (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - situația existentă (format .pdf)

     - situația terenurilor (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 14.12.2020

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

COROAMĂ VLADIMIR în calitate de proprietar,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, teren identificat cu NC 67434 situat în Piatra Neamț str. Apusului. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 07.01.2021,  inclusiv.

     - plan de situație (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - plan amplasament (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 07.12.2020

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

SC CENTRUL MEDICAL ANTARES SRL în calitate de investitor, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE – ANTARES CLINIC-CENTRU ONCOLOGIC DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT, pe terenurile proprietatea Centrului Medical Antares SRL identificate cu nr.cadastrale 56397, 56400 și 56404 situate în Piatra Neamț, aleea Brazilor. Documentația de Urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, Secțiunea - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 13.12.2020,  inclusiv.
     - proiect de hotărâre (format .pdf)
     - raport de specialitate (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - regulament local de urbanism (format .pdf)

     - situație existenta (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - propuneri (format .pdf)

     - circulația terenurilor (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - semnalizare rutieră (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 13.11.2020

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC TG&TC CONPROD SRL în calitate de investitor, reprezentată prin Turcu Andrei Constantin,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ DIN L1a în L2a - Etajare parțială construcție cu destinația locuințe colective, pe terenul  proprietatea societății, identificat cu NC 60840 situat în Piatra Neamț str. Luceafărului nr. 71. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.10.2020  inclusiv.
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 01.10.2020

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

SC RAISYAR IMPEX SRL în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – UNITATE DE PRODUCȚIE CIUPERCI, pe terenul proprietatea Mihuț-Păduraru Petrică și Mihuț Păduraru Marina-Cătălina identificat cu NC 67106 situat în Piatra Neamț str. Izvoare. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  21.10.2020,  inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)
     - memoriu (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)
     - situația terenurilor (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 22.09.2020

     - raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf) - 04.11.2020

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC STARO SRL în calitate de investitor, reprezentată prin OANCEA Radu,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru–,,Schimbarea funcțională a subzonei M2 în subzona L3 cu scopul construirii unui bloc de locuințe colective și spații cu altă destinație, cu regim de înălțime 2S+P+M+6-8-10E, accesuri, sistematizare verticală", pe terenul  proprietatea SC STARO SRL, identificat cu NC 65867 și NC 65868 situat în Piatra Neamț str. Orhei nr.10.  
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2, joia între orele 1400-1600 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 22.10.2020  inclusiv.
     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)
     - plan de încadrare (format .pdf)

     - plan cadastral (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 22.09.2020


Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC CENTRUL MEDICAL ANTARES SRL în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE – ANTARES CLINIC-CENTRU ONCOLOGIC DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT, pe terenurile proprietatea Centrului Medical Antares SRL identificate cu nr.cadastral 56400 și cu nr. cadastral 56404 situate în Piatra Neamț aleea Brazilor
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 07.09.2020
 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC RAISYAR IMPEX SRL în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – UNITATE DE PRODUCȚIE CIUPERCI, pe terenul proprietatea Mihuț-Păduraru Petrică și Mihuț Păduraru Marina-Cătălina identificat cu NC 67106 situat în Piatra Neamț str. Izvoare. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 07.09.2020,  inclusiv.
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 10.08.2020