COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotarari anul 2014

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.

Proiecte de hotărâri 2014 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism
 

Privind aprobarea P.U.D. – Schimbarea destinaţiei Apartamentului de locuit în Cabinet medical privat – Oftalmologie, extinderea parter, accesul din exterior, aleea de acces, proprietatea soţilor CĂILEANU VALERIU şi CĂILEANU GABRIELA - DENISA, Strada Lt. Drăghescu nr. 7, bl. E5, sc. B, et. parter, ap. 21 - Postat pe site la data de 20.06.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - planşă reglementări

       - memoriu

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 1 ha, proprietatea STANCIU CRISTIAN, ca Zonă construibilă privată cu funcţiunile locuire - Locuinţe colective D+P+3E, turism, comerţ şi prestări servicii - Construcţii D+P+3E - D+P+6E, spaţii verzi, parcaje, cu accesul din Strada Prof. Ioan Zenembisi - Postat pe site la data de 20.06.2014

       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - planşă reglementări
       - plan de situaţie
       - puz regulament
       - retea stradală
       - situaţie existentă
       - situaţie terenuri
       - memoriu

 

Privind aprobarea P.U.D. – Extinderea parter a Spaţiului comercial cu destinaţia schimbată provizoriu în Spaţiu bancar, proprietatea S.C. MINOS S.R.L., Bulevardul Traian nr. 2, bl. S1, parter - Postat pe site la data de 20.06.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări edilitare
       - plan de situaţie
       - situaţie existentă
       - memoriu
       - proprietăţi
       - reglementări urbanistice

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Lotizarea terenului cu suprafaţa 1 ha în 18 loturi construibile cu locuinţe individuale P+1E şi 1 lot drum privat de acces sin str. Vărăriei şi str. Orizontului proprietate privată - Postat pe site la data de 08.08.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - memoriu       
       - plan de situaţie       
       - puz regulament       
       - reglementări edilitare
       - reglementări urbanistice
       - reţea stradală
       - situaţie existentă
       - situaţie terenuri

 

P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 9907 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea - locuinţe individuale P-P+2E, 2. Lotizarea terenului în 15 loturi construibile cu locuinţe individuale P-P+2E şi două loturi drumuri private de acces din Strada Izvoare, terenuri proprietatea S.C. TIPOTRANS S.R.L., ALERGUS COSTEL şi ALERGUS GABRIELA, BALASA VIRGIL şi BALASA MARIA - Postat pe site la data de 28.08.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări urbanistice A2
       - reglementări urbanistice A3

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. –  1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 2852 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – locuinţe individuale,  2. Lotizarea terenului introdus în intravilan în – a. 2 loturi construibile cu locuinţe individuale P- P+2E cu accesul pe drum privat - din Strada Băncii, terenuri proprietate privată b. completarea cu 50 mp a lotului de teren intravilan construibil cu o locuinţă individuală P- P+2E cu accesul din Strada Băncii, proprietate privată - Postat pe site la data de 26.09.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări urbanistice

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Extindere spaţii comerciale parter, proprietatea Ianniciello Saverio, bd. Decebal, nr. 71, bl. E2, tronsonul 3 - Postat pe site la data de 23.10.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări urbanistice

 

Privind aprobarea P.U.D. – Constructie S+P+2E-3E partial cu funcţiunea Prestari servicii turistice - Cazare si alimentatie publica, proprietatea S.C. Natural Impact Proiect S.R.L., bd Decebal, nr. 37. - Postat pe site la data de 23.10.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări urbanistice

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. – Schimbarea funcțiunii urbanistice dominante de industrie în comerț și servicii publice, a imobilului – teren proprietatea S.C. NEPI FOURTEEN MANAGEMENT SOLUTIONS S.R.L. București, construirea Centrului comercial cu înălțimea maximă 25 m, Bd. Decebal nr. 79, Proiect nr. 27/2014 S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. - arh. Vădeanu Roxana - Postat pe site la data de 20.11.2014
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - reglementări urbanistice

       - reglementări edilitare

 

Privind aprobarea P.U.D. – Construcție Spațiu comercial S+P+1E, proprietatea MARIN CĂTĂLIN, Aleea Armoniei nr. 57, Proiect nr. 11/2014 B.I.A. arh. Diaconescu Iulian - Postat pe site la data de 19.12.2014
- proiect de hotărare
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- reglementări urbanistice
- reglementări edilitare

- memoriu justificativ