COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

.

Proiecte de hotărâri 2023
privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenție de elaborare P.U.D.

Proprietarul  spațiului cu NC 52367-C1-U52, spațiu situat la parterul blocului A2, Aleea Ulmilor, nr.30, et. Parter, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D pentru – CONCESIONARE TEREN ÎN VEDEREA EXTINDERII CU SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI BIROURI - Parter.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.12.2023 inclusiv.
     - plan P.U.D. (format .pdf)
     - memoriu general (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 15.12.2023
 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ADRIDAN SRL, pentru terenurile: NC69393 proprietatea SC Adridan SRL și NC61878 proprietate SC Adridan SRL și Ceaușu Loredana, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Schimbare funcțională din L1c în M1b în vederea construirii de hale comerciale cu depozitare mic gros", terenuri situate  în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, punct „Livada Frăsinel". PUZ și RLU poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.01.2024 inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - RLU - PUZ (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - circulația terenurilor, mobilare urbană (format .pdf)
     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 14.12.2023

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC AVANTAJ M.S. S.R.L., pentru terenurile identificate cu  NC68928, NC68929, NC68930, NC68644, NC68645, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale și racorduri la utilități", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,  strada Nordului. PUZ și RLU pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.01.2024, inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)
     - plan topo (format .pdf)
     - încadrare în zonă (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 14.12.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL, pentru  terenul proprietate, înscris în Cartea Funciara cu nr.  52387, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Construire locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare acces și parcare, branșamente la utilități, împrejmuire și schimbare parțială  subzonă funcțională din M1a în M1b", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Mihai Stamatin,  nr. 3. PUZ și RLU poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  30.01.2024  inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)
     - plan topografic (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - proprietatea terenurilor (format .pdf)

     - situația existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 14.12.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ROM AGATOM  SRL, pentru  terenul proprietate, înscris în Cartea Funciara cu nr. 52562, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru–„Schimbare funcțională din L1c în A2 în vederea construirii hală asamblare și producție tâmplarie, racorduri la utilități și împrejmuire", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Răsăritului.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 22.12.2023 inclusiv.
     - încadrare în PUG (format .pdf)
     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 04.12.2023

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C.ALGACO S.R.L., în calitate de proprietar al terenului  NC 69584, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – Lotizare teren în vederea construirii de locuințe, teren situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Erou Corfu , nr.14.
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 1400 – 1600) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 6.12.2023, inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - proiect HCL (format .pdf)

     - RLU - PUZ (format .pdf)
     - încadrare în teritoriu (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)
     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - reglementări circulație (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - situație juridică (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 25.10.2023

 

Intenție de elaborare P.U.D.

SC OSAREM COM SRL și proprietarul  spațiului cu NC 50449-C1-U20, spații situate la parterul blocului T3, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 11, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D pentru – concesionare teren și extindere spații comerciale. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 31.10.2023 inclusiv.
     - plan P.U.D. (format .pdf)
     - memoriu general (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 17.10.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. PARAL DISTRIBUTION S.R.L., pentru  terenurile proprietate, înscrise în Cartea Funciara cu NC53344, NC53350, NC53383, NC53385, NC53387, NC53750, NC53389, NC52202, NC53348 și NC53339, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare și reconversie parțială  subzonă funcțională  din M1a în M1b", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,  strada Dimitrie Leonida.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 20.09.2023, inclusiv.
     - studiu de oportunitate (format .pdf)
     - propunere (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 30.08.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ANDOS COM SRL, pentru terenurile identificate cu NC69091 și NC69092 anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren și construire locuințe individuale", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Plantelor, nr. 40. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  20.09.2023 inclusiv.
     - studiu de oportunitate (format .pdf)
     - plan parcelare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 30.08.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DANLIN XXL S.R.L. în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE - pe terenul  situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   str. Durăului, nr. 11.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 07.09.2023 inclusiv.
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - propunere (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 24.08.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ALGACO SRL, pentru terenul  identificat cu  NC 69584 anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren și construire", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Erou Corfu nr.14 .
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  21.08.2023 inclusiv.
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - propunere (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 07.08.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z.C.P. și R.L.U.

Proprietar NC 50791, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z.C.P. și R.L.U. aferent pentru – CONSTRUIRE SEDIU, CAFENEA, BIROURI, APARTAMENT DE SERVICIU, RACORDURI UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, FIRMĂ LUMINOASĂ - pe terenul situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.12.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 13.07.2023 inclusiv.
     - studiu de oportunitate (format .pdf)
     - încadrare în zonă (format .pdf)
     - plan de situație - existent (format .pdf)
     - plan de situație - propunere (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 28.06.2023

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ȘTEF WDIL CDP SRL în calitate de investitor, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – ,,SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ DIN SUBZONĂ MIXTĂ-M2 ÎN SUBZONA L3 CU SCOPUL CONSTRUIRII UNUI BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE", pe terenurile identificate cu NC 65867 și NC 65868 situate în Piatra Neamț str. Orhei nr.10. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26.07.2023, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - raport de specialitate (format .pdf)
     - memoriu (format .pdf)
     - plan de încadrare în zonă (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - situație existentă (format .pdf)
     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - reglementări edilitare (format .pdf)
     - proprietatea asupra terenurilor (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 15.06.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL, pentru  terenul proprietate, înscris în Cartea Funciara cu nr.  52387, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Construire locuințe colective și funcțiuni complementare, amenajare acces și parcare, branșamente la utilități, împrejmuire și schimbare parțială  subzonă funcțională  din M1a în M1b", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,   strada Mihai Stamatin,  nr. 3.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 03.07.2023, inclusiv.
     - memoriu de oportunitate (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 13.06.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC AVANTAJ M.S. S.R.L., pentru terenurile identificate cu NC68928, NC68929, NC68930, NC68644, NC68645, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale și racorduri la utilități", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț,  strada Nordului.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 29.06.2023, inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)
     - planșe (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 09.06.2023
 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ADRIDAN SRL, pentru terenurile: NC69393 proprietatea SC Adridan SRL și NC61878 proprietate SC Adridan SRL și Ceaușu Loredana, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Schimbare funcțională din L1c în M1b în vederea construirii de hale comerciale cu depozitare mic gros", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, punct „Livada Frăsinel "
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 29.06.2023 , inclusiv.
     - plan de situație (format .pdf)
     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 09.06.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Proprietarii terenurilor cu NC 54012, NC 54010 și NC 54014, în calitate de investitori, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, RACORDURI UTILITĂȚI - pe terenul situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,  str. Dragoș Vodă, Punct Băcioaia.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, camera 20, ghișeul 2, joia între orele 14-16 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 13.07.2023 inclusiv.
     - proiect de hotărâre (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - raport de specialitate (format .pdf)
     - circulația terenurilor (format .pdf)
     - mobilare urbană (format .pdf)
     - plan de încadrare (format .pdf)
     - plan de situație (format .pdf)
     - plan urbanistic (format .pdf)
     - reglementări urbanistice (format .pdf)
     - regulament local urbanistic (format .pdf)
     - situație existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 29.05.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. ARKE ESTATE DEVELOPMENT S.R.L, pentru terenul identificat cu  NC 51343 anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren, construire locuințe și funcțiuni complementare, reconversie parțială  subzonă funcțională  din M1a în M1b", teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Ecaterina Teodoroiu.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 31.05.2023 (se prelungește perioada consultării 06 - 26.06.2023), inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - încadrare (format .pdf)

     - existent (format .pdf)

     - propunere (format .pdf)

     - zonificare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 11.05.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

NECHITA VASILE FLORIN, pentru terenurile identificate cu NC69136, NC69137, NC69138, NC69139, NC69083, NC69084, NC69094, NC69095, NC68973, NC68940 anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru „Lotizare teren și construire", terenuri situate în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, strada Plantelor.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul oate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 7.04.2023 , inclusiv.

     - studiu oportunitate (format .pdf)

     - propuneri (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 20.03.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

COBREA ALBERTO, COBREA MARIA, TĂNASĂ ELENA și MAXIM ALEXANDRU IULIAN în calitate de investitori, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE, RACORDURI UTILITĂȚI - pe terenul  situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț,   str. Dragoș Vodă, Punct Băcioaia.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.01.2023 inclusiv.

     - studiu oportunitate (format .pdf)

     - plan topografic (format .pdf)

     - plan parcelar (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.01.2023

 

Intenție de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DANIO GRUP S.R.L.si S.C. ADULT CONSTRUCTS.R.L., în calitate de proprietari ai terenurilor: NC 60967, NC 68780, NC 68778, NC 54472, NC 54473, NC 54474, NC 54475, NC 54476, NC 54477, NC 54478, NC 54479, NC 54480, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – Schimbare funcțională a subzonei L1c în subzona M1a pentru construire ansamblu de locuințe colective, amenajare acces și parcare, împrejmuire și branșamente la utilități, terenuri situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Mihai Stamatin .
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 (în fiecare joi între orele 14.00 – 16.00) și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 21.02.2022, inclusiv.
     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - PUZ (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - încadrare în teritoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - proprietatea asupra terenurilor (format .pdf)

     - mobilare urbană (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 09.01.2023