COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 


 Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.

1. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Desfiinţarea părţii proprietatea S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L. din Centrala termică nr. 34, 2. Construirea unui Bloc de locuinţe colective S+P+3 - 5E cu spaţii comerciale şi sedii firme - birouri la parter, parcare la subsol, pe terenul proprietatea S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L., Strada Obor f.n., cu condiţia devierii reţelelor electrice şi de gaze naturale existente pe amplasament de către S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.R.L. - Postat pe site la data de 13.02.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

2. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Locuinţă individuală D+P+M, Strada Pietrelor f.n. - Postat pe site la data de 02.03.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

3. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Construcţie Spaţiu comercial tip hală Parter, trei accese auto şi două parcări proprii, teren şi construcţie proprietatea S.C. ORION S.A., Strada Izvoare nr. 141 F - Postat pe site la data de 22.03.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă) (planşă)

4. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - a. Schimbarea destinaţiei: 1. Spaţiului comercial în Spaţiu Alimentaţie publică - tipurile cuprinse în H.C.L. nr. 216/2010, 2. Apartamentului în Spaţiu comercial şi închiderea terasei aferente, b. Extinderea parter a Spaţiului Alimentaţie publică şi a Spaţiului comercial, terasă aferentă descoperită, Bulevardul Republicii nr. 42, vila 5, parter, fost ap. 1 - actual Spaţiu comercial şi ap. 2, proprietatea Brînzei Constantin - Postat pe site la data de 30.03.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

5. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Schimbarea funcţiunii urbanistice a imobilului din unităţi industriale în Locuinţă individuală P+M, Anexă gospodărească - Magazie Parter, Strada Ciocîrliei f.nr., proprietatea soţilor POPA TUDOR - CĂTĂLIN şi POPA ANCA - MARINELA - Postat pe site la data de 23.04.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate)
 (planşă) (planşă) (planşă) (planşă) (planşă)

6. Privind prelungirea valabilităţii unor documentaţii de urbanism aprobate prin Hotărari ale Consiliului Local - Postat pe site la data de 09.05.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate)

7. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Complex Servicii auto P- P+1E, acces auto şi parcare proprie, teren şi construcţie S.C. AUTO MOLDOVA S.A., Bulevardul G-ral N. Dăscălescu nr. 492B - Postat pe site la data de 23.05.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

8. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Schimbarea destinaţiei din apartament în Sediu societate - birouri şi extinderea pe terenul pentru care se va solicita un titlu care să confere dreptul de construire, construcţie proprietatea MACOVEI EDUARD - HARALAMBIE, cu alee de acces şi cu un loc de parcare, în Piaţa Stefan cel Mare nr. 2, bl. C1, sc. A, fost ap. 2 - Postat pe site la data de 23.05.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

9. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Construcţie tip hală P - P+2 pentru Depozit de materiale şi utilaje de construcţii, Spaţiu comercial - magazin şi show-room, Sediu societate - birouri, 2. Locuinţă de serviciu P+1, acces auto şi parcare în curte, teren şi construcţii proprietatea S.C. MARIROX COM S.R.L., Strada Izvoare nr. 88 - Postat pe site la data de 07.06.2012
 (proiect hotărâre) (referat de aprobare) (raport specialitate) (planşă)

10. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea parţială şi recompartimentarea spaţiului comercial existent parter – proprietatea SC Orion SA, Bulevardul Decebal nr.14, Complex comercial Mioriţa – parterul Bl.P+10 - Postat pe site la data de 19.10.2012
 (proiect hotărâre) (raport specialitate) (planşă)

11. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extinderea parter a spaţiului comercial, proprietatea SC ANVALEX SRL, eventual – devierea reţelei de telefonie, str. 1 Decembrie 1918, bl.M1, parter comercial - Postat pe site la data de 19.10.2012
 (proiect hotărâre) (raport specialitate) (planşă) (planşă)

12. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbarea destinaţiei Apartamentului în Sediu firmă – birouri şi extindere parter, cu alee de acces, cu modificarea traseului branşamentului de gaze naturale, strada Mihai Eminescu nr. 25, bl. D3, sc. B, parter, ap. 18 - Postat pe site la data de 19.10.2012
 (proiect hotărâre) (raport specialitate) (planşă)

13. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Modernizare Piaţa Mihail Kogălniceanu - Postat pe site la data de 26.10.2012
 (proiect hotărâre) (raport specialitate) (planşă)

14. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extindere parter a Sediului firmă şi Laborator pentru analize medicale, proprietate privată, str. Bistriţei nr. 6 bl. F32 sc. A. parter fost ap. 2 - Postat pe site la data de 23.11.2012
(proiect hotărâre) (raport specialitate) (planşă)

 


15. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Schimbarea funcţiunii imobilului – teren cu suprafaţa 9000 mp din Destinaţie special în Rezidenţială cu locuinţe individuale P – P+2 maxim, 2. Lotizarea terenului cu suprafaţa de 9000 mp în 12 loturi construibile cu locuinţe individuale P – P+2 maxim şi alee carosabilă interioară, cu acces din Strada Nordului, teren proprietate privată - Postat pe site la data de 20.12.2012
(proiect hotărâre) (raport specialitate) (referat de aprobare) (planşă) (planşă) (planşă) (planşă)

 


16. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Bloc de garsoniere D+P+2E-D+P, cu parcare la demisol şi în curte, acces auto, pe teren proprietate privată şi pe teren pentru care va solicita un titlu care să confere dreptul de construire, construcţie prorietate privată, Bulevardul Republicii nr. 25 - Postat pe site la data de 20.12.2012
(proiect hotărâre) (raport specialitate) (referat de aprobare) (planşă) (planşă)

 


17. Privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani de la data aprobării Hotărârii Consiliului Local a unor documentaţii de urbanism - Postat pe site la data de 20.12.2012
(proiect hotărâre) (raport specialitate) (referat de aprobare)