COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.Proiecte de hotărâri 2013 - privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

1. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 80.000 mp ca Zonă funcţională Construcţii pentru sănătate – respectiv construcţia Centru medical de excelenţă "Ştefan cel Mare" şi a terenului cu suprafaţa 19335 mp cu funcţiunea stradă de acces în continuarea Străzii Bogdan Vodă - Postat pe site la data de 28.01.2013

       - proiect de hotărare

       - raport de specialitate

       - referat de aprobare

       - planşă

       - anunţ public

 

2. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Două extinderi Parter a Spaţiului Comercial proprietatea S.C. Adridan Srl, Bulevardul Decebal nr. 86 – în Complexul Precista, extinderile pe teren proprietate privată şi pe teren pentru care trebuie solicitat un titlu care să confere dreptul de contruire - Postat pe site la data de 28.02.2013

       - proiect de hotărare

       - raport de specialitate

       - referat de aprobare

       - planşă

 

3. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Ansamblu rezidenţial de locuinţe colective P+1E(M), locuri de parcare aferente, drum privat de acces din Strada Fermelor, pe terenul proprietatea S.C. TISROM DEVELOPMENT  S.R.L. - Postat pe site la data de 28.02.2013

       - proiect de hotărare

       - raport de specialitate

       - referat de aprobare

       - planşă

 

4. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Lotizare teren în 9 loturi private construibile cu locuinţe unifamiliale P – P+2E şi un 1 lot drum privat de acces din strada Fermelor - Postat pe site la data de 28.02.2013

       - proiect de hotărare

       - raport de specialitate

       - referat de aprobare

       - planşă

 

5. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Extindere Parter a două Spaţii comerciale proprietate privată, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, bl. A14, sc. A şi sc. B - Postat pe site la data de 27.05.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare
       - planşă

6. Privind prelungirea valabilităţii cu 3 ani, de la data aprobării Hotărării Consiliului Local, a unui număr de 7 documentaţii de urbanism aprobate iniţial prin H.C.L.–uri în perioada iulie – decembrie 2010 - Postat pe site la data de 27.05.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare

 

7. Privind aprobare P.U.D. – Terasă acoperită, aferentă Restaurantului proprietatea S.C. CRIS EXPRES S.R.L. din P-ţa Mihail Kogălniceanu nr. 4 - Postat pe site la data de 04.06.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare

       - planşă

 

8. Privind aprobare P.U.D. – Schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 1 în Farmacie - proprietate privată şi extinderea parter cu acces din exterior, Bulevardul 9 Mai nr. 27, bl. C4, sc. A, et. parter - Postat pe site la data de 23.08.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare

       - planşă

       - planşă

       - planşă

 

9. Privind aprobarea – Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Piatra Neamţ - Postat pe site la data de 23.09.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate
       - referat de aprobare

 

10. Privind aprobare P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului stomatologic, cu acces din exterior, proprietatea soţilor NĂSTĂSACHE VASILE şi NĂSTĂSACHE MINODORA, comodatat Cabinetului Stomatologic individual Dr. ŢĂRANU SIMONA – MIHAELA, Bulevardul Decebal nr.76, Piatra Neamţ - Postat pe site la data de 04.10.2013
       - proiect de hotărare
       - planşă
       - planşă

 

11. Privind aprobarea Prelungirii valabilităţii cu 3 ani - de la data aprobării Hotărârii Consiliului Local, a unui număr de 12 documentaţii de urbanism aprobate iniţial prin H.C.L. - uri în perioada ianuarie – iunie 2011 - Postat pe site la data de 11.12.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate

       - referat de aprobare

 

12. Privind aprobare P.U.D. – Extinderea parter a Cabinetului Stomatologic individual, proprietatea soţilor ANDRONIC  LILIANA – MIHAELA şi ANDRONIC LUCIAN – SIMION, comodatat Cabinetului Stomatologic individual Dr. ANDRONIC LILIANA – MIHAELA, cu accesul din exterior, aleea de acces, mutarea trotuarului public, devierea conductei de gaze naturale de presiune redusă, repoziţionarea şi protejarea racordurilor de canalizare menajeră ale Blocului B4, Strada Paharnicului nr. 4, bl. B4, sc. C, parter, fost ap. 44 - Postat pe site la data de 11.12.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate

       - referat de aprobare
       - planşă

 

13. Pentru aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – 1. Introducerea în intravilan – A. a terenului cu suprafaţa 4437 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – locuinţe individuale P+2E maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea OŢEL RADU, B. a terenului cu suprafaţa 3114 mp pentru funcţiunea urbanistică locuirea – o locuinţă individuală P+2E maxim, cu accesul din DC 40, proprietatea NICA MARIUS – VALENTIN şi NICA OLIVIA - ROMINA, C. a terenului cu suprafaţa 1511 mp aferent DC 40, proprietatea publică a Municipiului Piatra Neamţ, 2. Lotizarea terenului cu suprafaţa 14600 mp în 15 loturi construibile cu locuinţe individuale P+2E maxim – din care 10 loturi cu accesul din Strada Mintiana şi 5 loturi cu accesul din DC 40, proprietatea OŢEL RADU, Proiect nr. 17/2012 B.I.A. arh. Ropotică Teodora - Mioara - Postat pe site la data de 11.12.2013
       - proiect de hotărare
       - raport de specialitate

       - referat de aprobare
       - planşă       - planşă       - planşă       - planşă      

       - planşă       - planşă       - planşă       - planşă