COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2021
privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenția de elaborare P.U.Z.

Municipiul Piatra Neamț anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z.- C.P. ,,ANSAMBLUL URBAN STR. ȘTEFAN CEL MARE" proiect nr. 116/2019, revizuit 2021, elaborat de S.C. TOPOPREST S.R.L., șef proiect - arh. Eugen MICȘA. Planul de situație și memoriul pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.  Publicul poate formula puncte de vedere  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 29.01.2022,  inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - plan topografic (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 29.12.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. AZI S.R.L.în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent DEMOLARE CONSTRUCȚII, CONSTRUIRE MAGAZIN TIP PENNY MARKET ȘI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL AZI - pe terenul identificat cu NC 52182, NC 52181, NC 66477 și NC CAD:1225 situat în Piatra Neamț str. 1 Decembrie, nr. 42-44 și str. Nicolae Iorga, nr.1.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.09.2021, inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - situație propusă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.09.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

LOREMI COM SRL, în calitate de proprietar al terenurilor cu NC 54926 și NC 57576,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOCUINȚĂ DE SERVICIU, RACORDURI LA UTILITĂȚI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, terenuri situate în intravilanul municipiului Piatra Neamț, str. Uzinei și și str. Titu Maiorescu. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 20.09.2021, inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - încadrare PUG (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 06.09.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. AZI S.R.L.în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – DEMOLARE CONSTRUCȚII, CONSTRUIRE MAGAZIN TIP PENNY MARKET ȘI MODERNIZARE CENTRU COMERCIAL AZI - pe terenul identificat cu NC 52182, NC 52181, NC 66477 și NC CAD:1225 situat în Piatra Neamț str. 1 Decembrie, nr. 42-44 și str. Nicolae Iorga, nr. 1.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 28.08.2021, inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - situație propusă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 12.08.2021

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

SC STEF EDIL CDP SRL în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – Locuințe colective, schimbare subzonă funcțională pe terenurile proprietate S.C. ȘTEF EDIL CDP S.R.L., S.C. TCE SEF PETROFOREST S.A. și domeniul public al municipiului Piatra Neamț, str. Petru Movilă. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de  31.08.2021,  inclusiv
     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - proprietatea asupra terenurilor (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - memoriu însorire (format .pdf)

     - imagini studiu însorire (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 02.08.2021

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

SC SLASH ECHO INVEST SRL în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE ACCES ȘI PARCARE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE - pe terenul identificat cu NC 67429 situat în Piatra Neamț str. Fermelor, punct Bancă. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 06.08.2021, inclusiv.
     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - referat tehnic (format .pdf)

     - plan urbanistic zonal (format .pdf)

     - plan de încadrare în zonă (format .pdf)

     - plan de încadrare în teritoriu (format .pdf)

     - situația existentă (format .pdf)

     - reglementări urbanistice (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - proprietatea asupra terenurilor (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 08.07.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Trandabăț Constantin, în calitate de proprietar al terenului cu NC 64395,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOTIZARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI, teren situat în intravilanul municipiului Piatra Neamț, zona Tarla Chisc I. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 06.07.2021, inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 22.06.2021

 

Intenția de reluare a procedurii de elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

SC STARO SRL reprezentată prin OANCEA Radu, anunță intenția de reluare a procedurii de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – ,,Construire bloc de locuințe colective și spații cu altă destinație la parter, accesuri carosabile și pietonale, sistematizare verticală, schimbarea funcțiunii din M2 în L3", pe terenul proprietatea SC STARO SRL, identificat cu NC 65867 și NC 65868 situat în Piatra Neamț str. Orhei nr. 10, proiectant BIA Viorica FLOREA. Planul de situație refăcut, memoriul, studiul de însorire și planul topografic pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, ghișeul 2, joia între orele 1400-1600 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 13.04.2021 inclusiv.

     - studiu de oportunitate (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - memoriu însorire (format .pdf)

     - studiu însorire (format .pdf)

     - plan topo (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 15.03.2021

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

În vederea executării Sentinței Civile nr. 295/C/11.04.2019 a Tribunalului Neamț, la solicitarea domnului MANCAȘ DRAGOȘ-COSMIN, se anunță publicul interesat că s-a elaborat P.U.Z. și R.L.U. aferent–CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI BIROURI S+P+1E, DEVIERI/EXTINDERI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, FIRMĂ LUMINOASĂ, în Piatra Neamț, bd. Republicii nr.1A, Proiect nr. 534-08A/2014-2016, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Documentația  poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Biroul Relații cu Publicul - Direcția Urbanism și Cadastru, în fiecare zi de joi între orele 12:00-16:00 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.03.2021, inclusiv.

     - încadrare în localitate (format .pdf)

     - memoriu de urbanism (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - situația existentă (format .pdf)

     - situație terenuri (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 22.02.2021

 

Elaborarea P.U.Z. și R.L.U.

COROAMĂ VLADIMIR în calitate de proprietar, anunță publicul elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, teren identificat cu NC 67434 situat în Piatra Neamț str. Apusului. Documentația de urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.03.2021,  inclusiv.
     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)

     - referat de aprobare (format .pdf)

     - circulația terenurilor (format .pdf)

     - memoriu PUZ (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - situația existentă (format .pdf)

     - situație terenuri (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 12.02.2021

 

Intenția de continuare a procedurii de elaborare a P.U.Z. și R.L.U.
GHINEȚ DAN-IONEL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de continuare a procedurii de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru – "Construire imobil de locuințe colective, branșamente la utilități și închiriere teren pentru amenajare cale de acces auto", pe terenul cu NC 65252 proprietatea Ghineț Dan-Ionel, Ghineț Vasilica, Negură Bogdan Toader, Negură Ana-Maria și teren proprietatea municipiului, str. Burebista nr.14D, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru. Planul de situație revizuit și studiile efectuate pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Biroul Relații cu Publicul, camera 20, Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții, joia între orele 1400-1600 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 27.02.2021, inclusiv.
     - memoriu oportunitate(format .pdf)

     - memoriu însorire (format .pdf)

     - memoriu însorire clădire proprie (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - studiu cu clădire (format .pdf)

     - studiu fără clădire (format .pdf)

     - studiu însorire clădire proprie (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 27.01.2021

     - studiu însorire fără clădire propusă și cu clădire propusă (format .pdf) - 03.02.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.
SC STEF EDIL CDP SRL în calitate de investitor, reprezentată prin STAMATACHE FLAVIAN, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E+TERASA PARTIAL CIRCULABILA SI ACOPERITA, SCHIMBARE SUBZONA FUNCTIONALA, pe terenul identificat cu NC 67440 situat în Piatra Neamț str. Petru Movila, nr. 25. Zona studiată cuprinde și loturile adiacente. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20 joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 27.02.2021,  inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - plan de încadrare (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 27.01.2021

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.
SC SLASH ECHO INVEST SRL în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJARE CALE DE ACCES ȘI PARCAJE, BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE- pe terenul identificat cu NC 67429 situat în Piatra Neamț str. Fermelor, punct Bancă.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 20, joia între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 21.02.2021,  inclusiv.
     - memoriu (format .pdf)

     - plan situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 21.01.2021