COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ aduce la cunoştinţă publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentaţii de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată în 2006 şi 2008.

          1. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Extinderea parter a Construcţiei existente proprietatea Inspectoratului de Concurenţă Neamţ pe teren cu suprafaţa 21 mp, proprietatea Municipiului Piatra Neamţ" - Postat pe site la data de 26.01.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (existent)   (propunere)

          2. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - Intrarea în legalitate a: 1. Schimbării funcţiunii urbanistice de culturi agricole în construcţii rezidenţiale cu locuinţe individuale P- P+2, 2. Lotizării în 3 loturi cu 3 locuinţe individuale P- P+2, alee acces auto şi pietonal, teren proprietatea în cote indivize de cîte 1 a fraţilor BOTEZATU NICOLAE şi BOTEZATU VASILE, Strada Cetatea Neamţului nr. 32B - Postat pe site la data de 9.02.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          3. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - Introducerea în intravilan a terenului extravilan cu suprafaţa 9982 mp şi introducerea funcţiunilor de: 1. locuire - Locuinţe colective S+P+3E+M şi 2. Centru comercial S+P+Mz+4E+M - pentru întregul teren intravilan, pentru crearea drumului privat de acces auto din Strada Mihail Stamatin şi parcărilor aferente, pentru accesul pietonal, pentru reţelele şi racordurile la utilităţi, Strada Mihai Stamatin nr. f.n. - Postat pe site la data de 23.02.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)      (planşă)

          4. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "Locuinţă individuală P+M amplasată pe terenul proprietatea Toma Doina, din str. Smaraldului nr. 4, din municipiul Piatra Neamţ" - Postat pe site la data de 07.06.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă reglementări)

          5. Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism - "1. Introducerea în intravilan a Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 4842 mp, proprietatea în cote de cîte 1/2 a lui Radu Bostan Marius şi Bîrlădeanu Dumitru, cu acces din Strada Băncii, 2. Lotizarea terenului intravilan cu suprafaţa de 9537 mp în 13 loturi construibile cu funcţiunea de locuire - locuinţe individuale cu regimuri de înălţime P+2E şi un lot drum privat cu lăţimea 7 m şi acces din Strada Băncii" - Postat pe site la data de 02.06.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă reglementări)

          6. Privind aprobarea P.U.D. modificator al P.U.D. aprobat prin HCL nr.434/21.12.2006 - pentru 1. Demolarea parţială a Locuinţei parter, 2. Extinderea, etajarea şi mansardarea Locuinţei Parter, parcare în incintă, pe teren proprietatea Pîclea Florin şi Pîclea Arsineta, strada Primăverii nr. 27" - Postat pe site la data de 07.07.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (planşă)

          7. Privind P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Schimbarea destinaţiei spaţiului, proprietatea S.C. KATIMED S.R.L.(Pepene Daniela) în cabinete medicale,laborator pentru analize medicale cu acces din exterior şi extinderea pe parter a acestora pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, str. Dr. GHEORGHE IACOMI,nr. 2bis - Postat pe site la data de 29.07.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          8. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - pentru: "Construcţie Service auto, spaţiu comercial, sediu firmă - birouri - P+1E şi Construcţie atelier auto - Parter, acces auto şi parcare în incintă, racorduri la utilităţi, Strada Orientului 1B" - Postat pe site la data de 13.08.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          9. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - pentru: "1. Extinderea Parter a Farmaciei S.C. FARMACIA MARA S.R.L. pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, acces din exterior şi alee, devierea conductei aparente de gaze naturale de presiune redusă, devierea racordului de canalizare menajeră, 2. Obţinerea unui titlu care să confere S.C. FARMACIA MARA S.R.L. dreptul de a construi extinderea farmaciei pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, în Bd. Decebal nr. 57, bl. B3, sc. D, fost ap. 47" - Postat pe site la data de 13.08.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          10. Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "Extinderile spaţiilor comerciale existente şi plombele propuse între blocurile de locuinţe - pe terenuri proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, în Zona Bulevardului Decebal, între intersecţia cu Strada Titu Maiorescu şi Strada Independenţei" - Postat pe site la data de 13.08.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)

          11. Privind P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa 3,1294 ha, reprezentînd 12 terenuri proprietate şi un teren drum de exploatare, situat în Punctul �Tărna Sarata�, pentru funcţiunea urbanistică locuirea - locuinţe individuale P- P+1E- P+2E, dimensionarea conform legii a drumului de acces situat în continuarea Străzii Humăriei, extinderea reţelelor de utilităţi - Postat pe site la data de 13.08.2010
       (proiect hotărâre)   (notă fundamentare)   (raport specialitate)   (planşă)

          12. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 500 mp proprietatea soţilor Filip Constantin - Cosmin şi Filip Vasilica - Ionela, Strada Ion Ionescu de la Brad f.n. şi a terenului cu suprafaţa de 500 mp proprietatea soţilor Grigore Sorin şi Grigore Maria, Strada Ion Ionescu de la Brad nr. 33F, 2. Locuinţă P+M pe terenul proprietatea soţilor Filip Constantin - Cosmin şi Filip Vasilica - Ionela, Strada Ion Ionescu de la Brad f.n." - Postat pe site la data de 27.09.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)

          13. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Extinderea parter a Sediului firmă - birouri cu acces din exterior pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Strada Progresului nr. 1, bl. B9, sc. C, 2. Obţinerea unui titlu care să confere S.C. MEGA CONT EXPERT S.R.L. dreptul de a construi extinderea propusă pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ" - Postat pe site la data de 27.09.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)

          14. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - 1. Stabilirea funcţiunii urbanistice de locuire cu locuinţe individuale pentru terenul cu suprafaţa de 9400 mp - din care: 1. 7655 mp teren lotizat în 13 loturi proprietăţi private construibile cu locuinţe individuale cu regim de înălţime P - P+2 şi 2. 1745 mp teren - un lot în indiviziune al proprietarilor tuturor loturilor - drum privat de acces din drumul proprietatea S.C. Hidroelectrica S.A., în continuarea Străzii Dumbravei, 2. Menţinerea fără funcţiune urbanistică precizată a unui lot cu suprafaţa de 1200 mp cu acces din lotul drum privat cu suprafaţa 1745 mp - Postat pe site la data de 05.10.2010
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)   (planşă)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          15. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "Schimbarea destinaţiilor şi supraetajările celor două locuinţe individuale pentru Pensiuni turistice - proprietatea RăCEA IOAN şi RăCEA ILEANA, situate pe terenurile proprietatea soţilor RăCEA ANGELA-MARICICA, astfel: 1. Locuinţa P+1E devine Pensiunea turistică P+1E+M, cu acees auto şi parcare în curte, Strada Fermelor nr. 54, 2. Locuinţa P+1E devine Pensiunea turistică P+2E+M, cu accesul din drum privat proprietate în cotă parte indiviză - din Strada Fermelor, parcare în curte, platformă pentru circulaţia pe drumul privat, extinderea reţelelor de utilităţi, Strada Fermelor f. n." - Postat pe site la data de 20.10.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)

          16. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent aprobat prin H.C.L. nr. 592 din 19.09.2008 - "1. Schimbarea destinaţiei, supraetajarea şi extinderea părţii proprietatea S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. din Centrala termică nr. 13 în Bloc cu locuinţe colective D+P+2E+M, extinderea pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Strada Alexandru Lăpuşneanu f.n., 2. Obţinerea unui titlu care să confere S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extinderea propusă" - Postat pe site la data de 20.10.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)   (planşă)   (planşă)

          17. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Extinderea Spaţiului comercial proprietatea BUHăCEANU MIHAELA pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Bulevardul Traian nr. - bl. S1, parter comercial, 2. Obţinerea unui titlu pentru terenul respectiv, care să-i confere lui BUHăCEANU MIHAELA dreptul de a solicita autorizaţia de construire pentru extindere" - Postat pe site la data de 03.11.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)   (planşă)

          18. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Schimbarea destinaţiei a trei apartamente proprietatea MUFTUOGLU MEHMET ALI în spaţii comerciale şi extinderea acestora plus a spaţiului comercial proprietatea PăVăLEANU GHEORGHE pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, Strada 1 Decembrie 1918 nr.2, bl. B19, sc.C, parter, ap.127, 128, 129 şi fost ap.130, 2. Obţinerea unor titluri pentru teren care să confere lui MUFTUOGLU MEHMET ALI şi lui PăVăLEANU GHEORGHE dreptul de a solicita autorizaţii de construire pentru extinderile propuse" - Postat pe site la data de 03.11.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)   (planşă)

          19. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Lotizarea terenului cu suprafaţa 1300 mp în 4 loturi construibile pentru funcţiunea locuinţe individuale P - P+2E, 2. Locuinţă individuală P - P+2E amplasată pe lotul de teren cu suprafaţa 340 mp, proprietatea Mareş Ionuţ şi Bîcă Gabriela - Erika, Strada Pietrelor f.nr." - Postat pe site la data de 10.12.2010
       (proiect hotărâre)   (planşă)

          20. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Extinderea Parter a Spaţiului comercial proprietatea soţilor TOMA VIOREL şi TOMA MARIA pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, cu acces prin alee, 2. Solicitarea titlului pentru terenul necesar extinderii solicitate şi pentru terenul în cotă parte indiviză aferent construcţiei, care să confere lui TOMA VIOREL şi TOMA MARIA dreptul de a solicita autorizaţia de construire, Strada Ecoului nr. 2A, bl. K15, sc. B, parter, spaţiu comercial - fost ap. 22 " - Postat pe site la data de 23.12.2010
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)

          21. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - modificator al P.U.Z. şi R.L.U. aferent aprobat prin HCL nr. 23 din 25.01.2008, pentru 1. Extinderile parter - ale spaţiilor cu destinaţii schimbate din apartamente - pe terenul proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, aferente faţadelor nordice ale Blocurile H1, H2 şi H3, Bulevardul Decebal, accese pietonale, 2. Solicitarea titlurilor pentru terenurile necesare extinderilor propuse şi pentru terenurile în cotă parte indiviză aferente construcţiilor, care să confere d- lui NEGELSCHI LIVIU şi NEGELSCHI CAMELIA pentru Cabinetul medical individual, S.C. INTELPROIECT S.R.L. pentru Sediul societate � birouri - atelier proiectare, SOLOMON - VICOL OANA pentru Salonul de coafură şi cosmetică - dreptul de a solicita autorizaţiile de construire - Postat pe site la data de 23.12.2010
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (planşă)   (planşă)

          22. Privind aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent - Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent - "1. Extinderea Parter a Spaţiului comercial proprietatea soţilor TOMA VIOREL şi TOMA MARIA pe teren proprietatea Municipiului Piatra Neamţ, cu acces prin alee, 2. Solicitarea titlului pentru terenul necesar extinderii solicitate şi pentru terenul în cotă parte indiviză aferent construcţiei, care să confere lui TOMA VIOREL şi TOMA MARIA dreptul de a solicita autorizaţia de construire, Strada Ecoului nr. 2A, bl. K15, sc. B, parter, spaţiu comercial - fost ap. 22 " - Postat pe site la data de 23.12.2010
       (proiect hotărâre)   (referat de aprobare)   (raport specialitate)   (planşă)