ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

 

RECRUTARE - FUNCȚIE PUBLICĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 1 post vacant de inspector - detalii anunț + bibliografie (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  04.07.2022.

              - atribuții post inspector (format .pdf)

              - opis documente (format .pdf)

              - formular înscriere (format .docx)
              - probă suplimentară PC (format .pdf)

              - postat la data de 14.06.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 06.07.2022

                - soluționare contestație (format .pdf) - 08.07.2022

                - rezultate proba PC (format .pdf) - 14.07.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 15.07.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 18.07.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 19.07.2022

 

RECRUTARE - FUNCȚIE PUBLICĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 2 posturi vacante de inspector - detalii anunț + bibliografie (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  27.04.2022.

              - atribuții post inspector 1 (format .pdf)

              - atribuții post inspector 2 (format .pdf)

              - opis documente (format .doc)

              - formular înscriere (format .docx)
              - probă suplimentară PC (format .docx)

              - postat la data de 08.04.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 04.05.2022

                - rezultate proba PC (format .pdf) - 10.05.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 11.05.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 16.05.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 18.05.2022

 

PROMOVARE - Directia Taxe si Impozite Piatra Neamt, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică, anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare în clasă în data de 12.04.2022, ora 10:00, proba scrisa, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-Neamt din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  01.04.2022, inclusiv.

     - postat la data de 28.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 05.04.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 12.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 15.04.2022

 

PROMOVARE - Conducerea Directiei Taxe si Impozite Piatra Neamt, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică, anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul instituției.
Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care se va susține în data de 06.04.2022, ora 10:00, la sediul instituției din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  28.03.2022, inclusiv.

     - postat la data de 23.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 01.04.2022

                - amânare concurs -

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 15.04.2022

 

PROMOVARE - Conducerea Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, instituție publică de interes local, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică anunţă organizarea examenului/ concursului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției, în gradul profesional imediat superior celui deținut, în data de 07.04.2022, ora 10 – proba scrisă, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Cuejdi nr.1B Clădirea Mall Forum Center et.III

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  28.03.2022.

     - postat la data de 08.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 29.03.2022

                - amânare concurs -

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 14.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 15.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 21.04.2022

 

RECRUTARE - FUNCȚIE CONTRACTUALĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 1 post vacant muncitor calificat III - detalii anunț (format .pdf)

     - 1 post vacant arhivar debutant

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  07.02.2022.

              - bibliografie (format .pdf)

              - atribuții post muncitor (format .pdf)

              - atribuții post arhivar (format .pdf)

              - opis documente (format .doc)

              - formular înscriere (format .docx)
              - postat la data de 25.01.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 09.02.2022

                - rezultate proba scrisă/practică (format .pdf) - 16.02.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 21.02.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 23.02.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 23.02.2022

 

♦ În baza dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
• Birou stabilire/ colectare impozite și taxe locale din cadrul Serviciul stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ:
- referent clasa III grad profesional superior – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
• Biroul evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită  din cadrul Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită:
- inspector clasa I grad profesional asistent – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
- inspector clasa I grad profesional superior – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post inspector asistent (format .pdf)

                - atribuții post inspector superior (format .pdf)

                - atribuții post referent superior (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)

                - formular înscriere (format .docx)
                - postat la data de 22.11.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor (format .pdf) - 15.12.2021

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 23.12.2021

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 27.12.2021

                - rezultate finale (format .pdf) - 29.12.2021
 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare potrivit dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane – Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită de:
● inspector clasa I grad profesional asistent - 1 post – perioadă determinată. Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post inspector asistent (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)
                - postat la data de 15.06.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor - 23.06.2021

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 30.06.2021

                - rezultate finale (format .pdf) - 06.07.2021