ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

 

 

TRANSFER LA CERERE - Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center, et.III, anunţă declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unui număr de 2 posturi aferente funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită, Compartiment evidență amenzi:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent;
- inspector, clasa I, grad profesional superior;

     - detalii anunț (format .pdf)

     - cerere (format .docx)

     - opis documente (format .docx)

     - acord prelucrare date personale (format .docx)

     - procedură operațională (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  08.05.2024, inclusiv.

     - postat la data de 19.04.2024

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 09.05.2024

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 14.05.2024

 

TRANSFER LA CERERE - Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center, et.III, anunţă declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unui număr de 2 posturi aferente funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent - compartiment evidență venituri nefiscale;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent - compartiment evidență amenzi;

     - detalii anunț (format .pdf)

     - cerere (format .docx)

     - opis documente (format .docx)

     - acord prelucrare date personale (format .docx)

     - procedură operațională (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  25.01.2024, inclusiv.

     - postat la data de 17.01.2024

Rezultate - comunicare (format .pdf)

 

TRANSFER LA CERERE - Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str. Cuejdi nr. 1B, Clădirea Mall Forum Center, et.III, anunţă declanșarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unui număr de 2 posturi aferente funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Biroului evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu scop principal: evidență venituri nefiscale și obligații datorate bugetului local rezultate din raporturi juridice contractuale și stabilite în baza unor hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care constituie titluri executorii;
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, cu scop principal: evidență și urmărire amenzi contravenționale.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - cerere (format .pdf)

     - opis documente (format .pdf)

     - acord prelucrare date personale (format .pdf)

     - procedură operațională (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  13.09.2023, inclusiv.

     - postat la data de 06.09.2023

Rezultate - comunicare (format .pdf)

 

PROMOVARE - Direcția Taxe și Impozite Piatra Neamț, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică, anunță organizarea și desfășurarea examenului de promovare în gradul profesional imdediat superior celui deținut, în data de 19.06.2023, ora 10:00, proba scrisă, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-Neamtț din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  06.06.2023, inclusiv.

     - postat la data de 18.05.2023

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 08.06.2023

                - erată anunț (format .pdf) - 08.06.2023

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 19.06.2023

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 20.06.2023

                - rezultate finale (format .pdf) - 21.06.2023

 

RECRUTARE - FUNCȚIE PUBLICĂ - Biroul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 1 post vacant de inspector - detalii anunț + bibliografie (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  22.03.2023.

              - atribuții post inspector (format .pdf)

              - opis documente (format .pdf)

              - formular înscriere (format .docx)
              - probă suplimentară PC (format .pdf)

              - postat la data de 03.03.2023

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 28.03.2023

                - rezultate proba PC (format .pdf) - 05.04.2023

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 06.04.2023

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 10.04.2023

                - rezultate finale (format .pdf) - 18.04.2023

 

RECRUTARE - FUNCȚIE PUBLICĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 1 post vacant de inspector - detalii anunț + bibliografie (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  04.07.2022.

              - atribuții post inspector (format .pdf)

              - opis documente (format .pdf)

              - formular înscriere (format .docx)
              - probă suplimentară PC (format .pdf)

              - postat la data de 14.06.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 06.07.2022

                - soluționare contestație (format .pdf) - 08.07.2022

                - rezultate proba PC (format .pdf) - 14.07.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 15.07.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 18.07.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 19.07.2022

 

RECRUTARE - FUNCȚIE PUBLICĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 2 posturi vacante de inspector - detalii anunț + bibliografie (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  27.04.2022.

              - atribuții post inspector 1 (format .pdf)

              - atribuții post inspector 2 (format .pdf)

              - opis documente (format .doc)

              - formular înscriere (format .docx)
              - probă suplimentară PC (format .docx)

              - postat la data de 08.04.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 04.05.2022

                - rezultate proba PC (format .pdf) - 10.05.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 11.05.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 16.05.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 18.05.2022

 

PROMOVARE - Directia Taxe si Impozite Piatra Neamt, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică, anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare în clasă în data de 12.04.2022, ora 10:00, proba scrisa, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-Neamt din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  01.04.2022, inclusiv.

     - postat la data de 28.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 05.04.2022

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 12.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 15.04.2022

 

PROMOVARE - Conducerea Directiei Taxe si Impozite Piatra Neamt, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică, anunță organizarea și desfasurarea examenului de promovare într-o funcție cu nivel de studii superior pentru personalul contractual din cadrul instituției.
Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care se va susține în data de 06.04.2022, ora 10:00, la sediul instituției din str. Cuejdi nr.1B clădirea Mall Forum Center et.III.

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  28.03.2022, inclusiv.

     - postat la data de 23.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 01.04.2022

                - amânare concurs -

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 13.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 15.04.2022

 

PROMOVARE - Conducerea Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, instituție publică de interes local, legal reprezentată prin Director Executiv Claudia Grigorică anunţă organizarea examenului/ concursului de promovare a funcționarilor publici de execuție din cadrul instituției, în gradul profesional imediat superior celui deținut, în data de 07.04.2022, ora 10 – proba scrisă, la sediul Direcției Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț din str. Cuejdi nr.1B Clădirea Mall Forum Center et.III

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  28.03.2022.

     - postat la data de 08.03.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 29.03.2022

                - amânare concurs -

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 14.04.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 15.04.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 21.04.2022

 

RECRUTARE - FUNCȚIE CONTRACTUALĂ - Serviciul stabilire/colectare impozite și taxe locale

     - 1 post vacant muncitor calificat III - detalii anunț (format .pdf)

     - 1 post vacant arhivar debutant

     - dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de  07.02.2022.

              - bibliografie (format .pdf)

              - atribuții post muncitor (format .pdf)

              - atribuții post arhivar (format .pdf)

              - opis documente (format .doc)

              - formular înscriere (format .docx)
              - postat la data de 25.01.2022

Rezultate - selecție dosare (format .pdf) - 09.02.2022

                - rezultate proba scrisă/practică (format .pdf) - 16.02.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 21.02.2022

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 23.02.2022

                - rezultate finale (format .pdf) - 23.02.2022

 

♦ În baza dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante:
• Birou stabilire/ colectare impozite și taxe locale din cadrul Serviciul stabilire/ colectare impozite și taxe locale, relații publice și administrativ:
- referent clasa III grad profesional superior – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
• Biroul evidență contabilă, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită  din cadrul Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită:
- inspector clasa I grad profesional asistent – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
- inspector clasa I grad profesional superior – pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post inspector asistent (format .pdf)

                - atribuții post inspector superior (format .pdf)

                - atribuții post referent superior (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)

                - formular înscriere (format .docx)
                - postat la data de 22.11.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor (format .pdf) - 15.12.2021

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 23.12.2021

                - rezultate proba interviu (format .pdf) - 27.12.2021

                - rezultate finale (format .pdf) - 29.12.2021
 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare potrivit dispoziţiilor art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru ocuparea unei funcții publice de execuție temporar vacantă din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane – Serviciul evidență contabilă, resurse umane, evidență venituri/ amenzi, urmărire și executare silită de:
● inspector clasa I grad profesional asistent - 1 post – perioadă determinată. Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - atribuții post inspector asistent (format .pdf)

                - opis documente (format .pdf)
                - postat la data de 15.06.2021
Rezultate  - selecţia dosarelor - 23.06.2021

                - rezultate proba scrisă (format .pdf) - 30.06.2021

                - rezultate finale (format .pdf) - 06.07.2021