Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Direcției Taxe și Impozite

 

 

♦ DECIZIA nr. 64408/09.11.2022 privind iniţierea procedurii de desemnare a reprezentanţilor functionarilor publici în comisia paritară - detalii (format .pdf)

 

♦ OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

♦ HCL 84/2001
     - de infiinţare a Direcţiei Taxe şi Impozite a municipiului
♦ Legea nr. 215/23.04.2001*** Republicată
     - privind administraţia publică locală
♦ Legea nr. 544/12.10.2001
     - privind accesul la informaţiile de interes public
♦ HG nr. 123/07.02.2002
     - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
♦ Legea nr. 182/12.04.2002
     - privind protectia informaţiilor clasificate

 

♦ HCL nr. 359/28.11.2019
     - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)

♦ Regulamentul intern al DTI Piatra Neamț

     - detalii (format .pdf)

♦ HCL nr. 400/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa nr. 1 (format .pdf)

     - anexa nr. 2 (format .pdf)

♦ HCL nr. 344/17.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa nr. 1 (format .pdf)

     - anexa nr. 2 (format .pdf)

     - anexa nr. 3 (format .pdf)

♦ HCL nr. 309/21.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa nr. 1 (format .pdf)

     - anexa nr. 2 (format .pdf)

     - anexa nr. 3 (format .pdf)

♦ HCL nr. 362/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)
♦ HCL nr. 341/28.11.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2019

     - hcl detalii (format .pdf)

     - anexa (format .pdf)