COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem
informatic integrat în municipiul Piatra Neamț
Cod SIPOCA 807, Cod SMIS 136304

 

 

     Între Municipiul Piatra Neamț, în calitate de beneficiar și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitatea Administrativă, a fost semnat în data de 08.05.2020, Contractul de finanțare pentru proiectul „Dezvoltarea capacității de planificare strategică și implementare a unui sistem informatic integrat în municipiul Piatra Neamț" cod SMIS 136304/cod SIPOCA 807.

     Valoarea totală a proiectului este de 3.854.719,12 lei, din care 3.276.511,26 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE, 501.113,47 lei reprezintă valoarea nerambursabilă din bugetul național și 77.094,39 lei reprezintă valoarea cofinanțării Municipiului Piatra Neamț.

 

 

     Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Municipiului Piatra Neamț prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informațional geografic - GIS, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

     Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1. Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din Municipiul Piatra Neamț prin realizarea Strategiei Smart City și Strategiei de dezvoltare durabilă 2021 – 2027.
2. OS 2. Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria Muncipiului Piatra Neamț prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informațional geografic – GIS.
3. OS 3. Promovarea modernizării în administrația publică locală din Municipiul Piatra Neamț prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni.

     Principalele activități ale proiectului sunt:
 

♦ Derularea procesului de planificare strategică la nivelul primăriei Municipiului Piatra Neamț, prin:
A3.1 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2021-2027;
A3.2 Elaborarea Strategiei Smart City 2021-2027
A3.3 Organizarea și desfășurarea sesiunilor de Instruire în domeniul "Planificare strategică" Se propune instruirea unui număr de 30 persoane care formează grupul țintă al proiectului pe tema " Planificare strategică".
♦ Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informațional geografic – GIS

►Prima etapă constă în realizarea unei analize diagnostic a procedurilor și normelor de lucru din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț. Ulterior se trece la dezvoltarea, proiectarea, implementarea, operaționalizarea și testarea noului sistem informatic integrat.
►Acesta va oferi atât accesul publicului la informații și servicii on-line, dar va oferi totodată și un instrument modern de asistare a deciziei în cadrul instituției. Aplicația informatică va avea 2 componente principale: Componenta de front office și Componenta de back office.
►Componenta front office este o soluție de management al relației cu cetățeanul, interfața cu instituția publică luând forma unor puncte de contact, de tip front office, capabile din punct de vedere tehnologic și funcțional să preia informația de la  solicitant și să o direcționeze către responsabilii cu soluționarea problematicii respective.
►Componenta back office este o soluție informatică ce susține activitatea instituției și interacționează prin furnizarea de informații, răspunsuri și date, componentei front office.
►Elementele principale ale acestei componente sunt subsisteme informatice (de Rapoarte și statistici, de Arhivare și Management al documentelor; subsistemul informatic de tip GIS; subsistemul informatic de Portal aplicații INTRANET alcătuit din module specializate destinate utilizatorilor interni, de exemplu: Modul Urbanism; Modul contabilizare automata a veniturilor; Modul investiții; Modul Implementare proiecte; Modul achiziții publice; Modul management contracte comerciale, chirii, concesiuni; Modul de gestionare a bunurilor din patrimoniul public și privat; Modul Spații Verzi; Modul Managementul litigiilor; Modul integrare cu modulele software existente la nivelul UAT etc.).

     Pentru a se asigura o funcționare corectă a noului sistem informatic, se va realiza instruirea unui număr de 123 de persoane, angajați ai  instituției.