COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice 2021 - Municipiul Piatra Neamț

 

Programul anual al achizițiilor publice - 2021 - detalii (format .pdf)

 

 

 

LUCRĂRI DE RENOVARE (CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII) LOCUINȚE SOCIALE - PROPRIETATEA MUNICIPIULUI ȘI LOCUINȚE ANL, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1097869/26.11.2021)

     - valoare estimată 615.000 lei fără TVA

     - termen depunere 15.12.2021, ora 15.00

          - postat la data de 26.11.2021

 

FURNIZARE PRODUSE DE CURĂȚENIE, SACI, PUNGI PENTRU DEȘEURI, MĂTURI, PERII - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 16.759,60 lei fără TVA

     - termen depunere 26.11.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .doc)

          - postat la data de 23.11.2021

 

MODERNIZARE STRADA CĂLUGĂRULUI - CANALIZARE PLUVIALĂ - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1096359/03.11.2021)

     - valoare estimată 1.015.829,86 lei fără TVA

     - termen depunere 19.11.2021, ora 15.00

          - postat la data de 04.11.2021

 

FURNIZARE DECORAȚIUNI ȘI INSTALAȚII PENTRU ILUMINATUL FESTIV ÎN PERIOADA SĂRBĂTORILOR DE IARNA - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1096200/01.11.2021)

     - fișă de date - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 252.100 lei fără TVA

     - termen depunere 12.11.2021, ora 15.00

          - postat la data de 03.11.2021

 

AMENAJARE TRECERE LA NIVEL CU CALEA FERATĂ ȘI SEMNALIZARE REFLECTORIZANTĂ ZONA PUNTE ȘTRAND, DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 188.933,33 lei fără TVA

     - termen depunere 03.11.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - proiect (format .pdf)

          - triunghi de vizibilitate (format .pdf)

          - detaliu parapet (format .pdf)

          - liste cantități (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .doc)

          - postat la data de 28.10.2021

 

SERVICII DE DIRIGINȚIE DE ȘANTIER - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 78.375,85.000 lei fără TVA

     - termen depunere 04.11.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 27.10.2021

          - solicitare clarificări (format .pdf)

 

SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE - Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6, cod SMIS 126424 - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 10.000 lei fără TVA

     - termen depunere 04.11.2021, ora 11.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - cerere finanțare (format .pdf)

          - manual identitate vizuală

          - postat la data de 27.10.2021

 

SERVICII DE MENTENANȚĂ PENTRU 3 BUCĂȚI LIFTURI ȘI 7 BUCĂȚI SCĂRI RULANTE - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1095425/21.10.2021)

     - valoare estimată 69.080 lei fără TVA

     - termen depunere 03.11.2021, ora 15.00

          - postat la data de 21.10.2021

 

ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE TEHNICĂ DE CALCUL ȘI MONITOARE - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 95.900 lei fără TVA

     - termen depunere 21.10.2021, ora 11.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - postat la data de 15.10.2021

 

GESTIONAREA ACTIVITĂȚII DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (PC1001736/12.10.2021)

     - valoare estimată 4.477.288,50 lei fără TVA

     - termen depunere 02.11.2021, ora 10.00

          - postat la data de 13.10.2021

 

SERVICIUL DE MONTARE ÎN SISTEMUL INTEGRAT A CELOR DOUĂ SIRENE EXISTENTE - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 75.630,25 lei fără TVA

     - termen depunere 14.10.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .doc)

          - postat la data de 07.10.2021

 

DELEGAREA PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE MĂTURAT, SPĂLAT, STROPIT ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (PC1001715/29.09.2021)

     - valoare estimată 9.218.259,04 lei fără TVA

     - termen depunere 01.11.2021, ora 10.00

          - postat la data de 05.10.2021

          - clarificare 1 (format .pdf)

          - clarificare 2 (format .pdf)

          - anexa la clarificare 1 (format .pdf)

 

ACHIZIȚIONARE ȘI INSTALARE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL A0 - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 29.000 lei fără TVA

     - termen depunere 04.10.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .doc)

          - postat la data de 28.09.2021

          - clarificare 1 (format .pdf)

 

ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ REVIZIE TEHNICĂ ȘI REPARAȚII PENTRU SISTEMELE DE DETECȚIE - STINGERE INCENDIU - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 91.950 lei fără TVA

     - termen depunere 04.10.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 28.09.2021

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI - REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA MĂRĂȚEI - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1093607)

     - valoare estimată 787.883 lei fără TVA

     - termen depunere 05.10.2021, ora 15.00

          - postat la data de 27.09.2021

 

REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ - în desfășurare

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 50.000 lei fără TVA

     - termen depunere 23.09.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 16.09.2021

 

ÎNTREȚINERE PREVENTIVĂ REVIZIE TEHNICĂ ȘI REPARAȚII PENTRU SISTEMELE DE DETECȚIE - STINGERE INCENDIU

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 91.950 lei fără TVA

     - termen depunere 15.09.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 07.09.2021

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI cod SMIS 127349 - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1092277)

     - valoare estimată 10.288.467,43 lei fără TVA

     - termen depunere 22.09.2021, ora 15.00

          - postat la data de 07.09.2021

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1091900)

     - valoare estimată 1.851.367,95 lei fără TVA

     - termen depunere 14.09.2021, ora 15.00

          - postat la data de 27.08.2021

 

REGENERARE URBANĂ A CORIDORULUI SECUNDAR DE MOBILITATE PE AXA EST-VEST - ETAPA I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț), cod SMIS 126609 - în desfășurare

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (format .pdf)

     - valoare estimată 12.525.261,20 lei fără TVA

     - termen depunere 09.09.2021, ora 15.00

          - postat la data de 23.08.2021

 

PROIECTARE CANALIZARE PLUVIALĂ STR. CĂLUGĂRULUI DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 35.000 lei fără TVA

     - termen depunere 23.08.2021, ora 14.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - certificat de urbanism (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 17.08.2021

 

PROIECTARE CANALIZARE PLUVIALĂ STR. CĂLUGĂRULUI DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ -

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 20.000 lei fără TVA

     - termen depunere 13.08.2021, ora 14.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - certificat de urbanism (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 06.08.2021

 

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE DE URBANISM PENTRU - PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ-CP) PENTRU ZONA PROTEJATĂ "ANSAMBLUL URBAN STRADA ȘTEFAN CEL MARE" A MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 87.700 lei fără TVA

     - termen depunere 12.08.2021, ora 14.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 05.08.2021

 

REABILITARE, MODERNIZAREȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, cod SMIS 126424 - anulată

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (format .pdf)

     - valoare estimată 1.851.367,95 lei fără TVA

     - termen depunere 02.08.2021, ora 15.00

          - postat la data de 16.07.2021

 

INSTALAȚII DE LIMITARE ȘI STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANȚI EXTERIORI STADIONUL MUNICIPAL

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 36.016,00 lei fără TVA

     - termen depunere 22.07.2021, ora 10.00

          - listă cantității (format .pdf)

          - memoriu (format .pdf)

          - plan de încadrare (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .doc)

          - postat la data de 15.07.2021

 

SERVICIU DE ÎNTOCMIRE A RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU BUNURI IMOBILE

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 30.000 lei fără TVA

     - termen depunere 12.07.2021, ora 14.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)

          - contract (format .docx)

          - postat la data de 06.07.2021

 

SERVICII DE IMPRIMARE LA SEDIU

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 85.000 lei fără TVA

     - termen depunere 07.07.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)

          - postat la data de 01.07.2021

 

SERVICIUL DE ELABORARE STRATEGIE DE SMART CITY PIATRA NEAMȚ 2021 - 2027

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 254.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 22.06.2021, ora 15.00

          - postat la data de 08.06.2021

 

SERVICIU DE VERIFICARE A PRIZELOR ȘI A TABLOURILOR ELECTRICE DIN CADRUL INSTALAȚIILOR ELECTRICE CE APARȚIN PRIMĂRIEI MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 33.862,37 lei fără TVA

     - termen depunere 14.06.2021, ora 12.00

          - devize estimative (format .xlsx)

          - centralizator locații (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 08.06.2021

 

SERVICE REȚEA SEMAFOARE DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 66.675 lei fără TVA

     - termen depunere 11.06.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 08.06.2021

 

SERVICE REȚEA SEMAFOARE DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - anulată

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 66.675 lei fără TVA

     - termen depunere 11.06.2021, ora 09.00

          - caiet de sarcini revizuit (format .pdf) - 08.06.2021

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 07.06.2021

 

MODERNIZARE STRĂZI - SCHITULUI TRONSON II, IZVOR, IZVORAȘ

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 2.539.835,64 lei fără TVA

     - termen depunere 16.06.2021, ora 15.00

          - postat la data de 31.05.2021

 

SERVICII DE MENTENANȚĂ SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 88.500 lei fără TVA

     - termen depunere 14.06.2021, ora 15.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare actualizate (format .docx)
          - contract (format .docx)

          - răspuns clarificări (format .pdf)

          - postat la data de 27.05.2021

 

SERVICII DE ELABORARE CERTIFICATE DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 14.400 lei fără TVA

     - termen depunere 03.06.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 26.05.2021

 

ASISTENȚĂ ÎN RECRUTAREA DE RESURSE UMANE pentru selecția membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Municipiul Piatra Neamț este acționar unic sau majoritar

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 5.000 lei fără TVA

     - termen depunere 02.06.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - răspuns clarificări (format .pdf)

          - postat la data de 25.05.2021

 

LUCRĂRI DE SERVICE, REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A FÂNTÂNILOR ARTEZIENE ȘI CIȘMELELOR

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 66.400 lei fără TVA

     - termen depunere 24.05.2021, ora 11.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 20.05.2021

 

ACHIZIȚIONAREA SERVICIULUI DE SALVARE ACVATICĂ - SALVAMAR

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 60.984 lei fără TVA

     - termen depunere 21.05.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 17.05.2021

 

DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 175.735,02 lei fără TVA

     - termen depunere 08.06.2021, ora 10.00

          - postat la data de 14.05.2021

 

ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ DE PRODUSE - ECHIPAMENTE PENTRU  LOC DE JOACĂ

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 377.300,20 lei fără TVA

     - termen depunere 24.05.2021, ora 15.00

          - postat la data de 14.05.2021

 

ACHIZIȚII DE SUBSTANȚE CHIMICE PENTRU TRATAREA APEI DIN BAZINELE ȘTRANDULUI MUNICIPAL

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 36.875,55 lei fără TVA

     - termen depunere 17.05.2021, ora 10.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .docx)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 11.05.2021

 

ACHIZIȚII DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 30.010 lei fără TVA

     - termen depunere 14.05.2021, ora 11.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 10.05.2021

 

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE RACORDARE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ GRĂDINIȚA SPERANȚA

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 25.877,45 lei fără TVA

     - termen depunere 12.05.2021, ora 11.00

          - aviz racordare (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 07.05.2021

 

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE RACORDARE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE ENERGIE ELECTRICĂ ȘCOALA SPERANȚA

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 16.205,76 lei fără TVA

     - termen depunere 12.05.2021, ora 11.00

          - aviz racordare (format .pdf)

          - formulare (format .doc)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 07.05.2021

 

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BLOC ANL P+2E+M

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 40.708,20 lei fără TVA

     - termen depunere 06.05.2021, ora 14.00

          - studiu de soluții (format .pdf)

          - formulare (format .docx)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 29.04.2021

 

♦ SERVICII DE MENTENANȚĂ - întreținere preventivă, revizii generale pentru 2 lifturi și 2 scări rulante din Pasajul subteran Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamț

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 36.564,00 lei fără TVA

     - termen depunere 12.05.2021, ora 15.00

          - postat la data de 27.04.2021

 

ÎNTOCMIRE DALI - AMENAJARE CASA CĂSĂTORIILOR

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 42.000 lei fără TVA

     - termen depunere 29.04.2021, ora 14.00

          - temă de proiectare (format .pdf)

          - formulare (format .docx)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 26.04.2021

 

RACORD CANALIZARE PLUVIAL str. Schitului cu prelungire în str. Fermelor

     - procedură simplificată - detalii SEAP

     - valoare estimată 663.435,98 lei fără TVA

     - termen depunere 12.05.2021, ora 15.00

          - postat la data de 26.04.2021

 

FURNIZARE 250 BUC COȘURI DE GUNOI STRADALE confecționate din metal și prevăzute cu scrumieră

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 67.500 lei fără TVA

     - termen depunere 11.03.2021, ora 12.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)

          - schiță (format .pdf)

          - formulare (format .docx)
          - contract (format .doc)

          - postat la data de 01.03.2021

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, cod SMIS 126424

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 19.000 lei fără TVA

     - termen depunere 03.03.2021, ora 11.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)
          - formulare (format .doc)
          - contract (format .docx)

          - postat la data de 18.02.2021

 

SERVICIUL DE PAZĂ - anunțul este publicat și pe SEAP, nr. ADV1198112

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 736.278 lei fără TVA

     - termen depunere 25.02.2021, ora 09.00

          - fișă de date (format .pdf)

          - caiet de sarcini (format .pdf)
          - formulare (format .docx)

          - formular conflict de interese (format .docx)
          - contract (format .docx)

          - clarificare nr. 1 (format .pdf) - 18.02.2021

          - clarificare nr. 2 (format .pdf) - 19.02.2021

          - clarificare nr. 3 (format .pdf) - 19.02.2021

          - clarificare nr. 4 (format .pdf) - 22.02.2021

          - clarificare nr. 5 (format .pdf) - 22.02.2021

          - clarificare nr. 6 (format .pdf) - 23.02.2021

          - proces verbal deschidere (format .pdf) - 26.02.2021

          - raportul procedurii (format .pdf) - 05.03.2021

          - postat la data de 18.02.2021

 

SERVICIUL DE TELEFONIE MOBILĂ

     - achiziție directă - detalii anunț (format .pdf)

     - valoare estimată 59.526,1248 lei fără TVA

     - termen depunere 11.02.2021, ora 12.00

          - caiet de sarcini (format .pdf)
          - formulare (format .docx)
          - contract (format .doc)

- în Propunerea Tehnică conform Formular 12, trebuiesc menționate - Caracteristici tehnice pentru aparatele de telefonie mobilă - pentru un minim de 55 aparate de telefonie mobilă în regim gratuit pentru municipiul Piatra Neamț și 9 aparate de telefonie mobilă pentru celelalte entități din grup

          - clarificare nr. 1 (format .pdf) - 10.02.2021
          - postat la data de 05.02.2021