COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice 2020 - Municipiul Piatra Neamț


► Programul anual al achizițiilor publice - detalii (format .pdf)

► Centralizare achiziții directe și proceduri 2020 - detalii (format .pdf)

 

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de dirigentie de santier/supervizare pentru proiectul ‚,Reabilitarea, modernizarea unui centru multifunctional in zona Subdarmanesti-cinematograful Cozla", cod SMIS 128040 C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului(rev.2);
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 23.09.2020
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de dirigentie de santier/supervizare pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 2'', cod SMIS 128042 Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2);
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 23.09.2020
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de dirigentie de santier/ supervizare pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program prelungit nr. 2'', cod SMIS 128042 Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 05.08.2020
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : Servicii de dirigentie de santier/supervizare pentru proiectul ‚,Reabilitarea, modernizarea unui centru multifunctional in zona Subdarmanesti-cinematograful Cozla", cod SMIS 128040 C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 04.08.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciului de supraveghere prin diriginți de șantier atestați pentru proiectul "Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6", cod SMIS 126424, Codul de clasificare C.P.V.: 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului( rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)

     - contract (format .docx)
     - postat la data de 13.07.2020
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra  Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achizitionarea serviciului de SALVARE ACVATICA – SALVAMAR, cod CPV 75252000-7 Servicii de salvare

     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 06.07.2020

     -anulată

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Proiect Tehnic (PT, DTAC, DTOE, CS, DE), asistență tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul: "REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2", cod SMIS 128042, Codul de clasificare C.P.V.: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică, 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 19.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul:  Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6" COD SMIS 126424, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)

     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 18.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul:  Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Gradinitei cu program prelungit nr. 2", COD SMIS 128042; Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara  (rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 17.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul :  Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Reabilitarea/modernizarea unui centru multifunctional in zona Subdarmanesti-Cinematograful Cozla", cod SMIS 128040,  Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara  (rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 17.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu program prelungit nr. 6",COD SMIS 126424

     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 17.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Proiect Tehnic  (PT, DTAC, DTOE, CS, DE), asistență tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul: "REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2", cod SMIS 128042, Codul de clasificare C.P.V.: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică, 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .doc)
     - postat la data de 10.06.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asigurarea service-ului rețea semafoare pentru dirijarea circulației din municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50232200-2 Servicii de întreținere a semafoarelor (rev.2), 

     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .docx)
     - formular ofertă (format .xls)

     - listă materiale (format .xls)
     - postat la data de 28.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de dirigenție de șantier/supervizare, pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul tehnic de Transporturi", cod SMIS 127349, Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - grafic (format .pdf)
     - postat la data de 26.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul:                                     
Tip contract: Servicii
Obiectul contractului: Contract Service Retele: Sisteme de securitate - antiefractie, supraveghere video, control acces si avertizare inceput de incendiu; Sisteme de telecomunicatii; Retele electrice interioare 220V; Retele calculatoare cu echipamentele aferente.
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .docx)

     - formular ofertă (format .xls)
     - contract (format .docx)

     - listă materiale (format .xls)
     - postat la data de 18.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul "Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul tehnic de Transporturi", Cod SMIS 127349, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 08.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Tehnic de Transporturi", COD SMIS 127349, Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara(rev.2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 08.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul "Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț", Cod SMIS 126608, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 08.05.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Dirigenție de șantier/supervizare pentru proiectul „Implementare sistem management inteligent al traficului in Municipiul Piatra Neamt", cod SMIS 126608, Codul de clasificare C.P.V.: 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului( rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)
     - postat la data de 27.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de Dirigentie de santier / supervizare pentru proiectul - Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)", proiect cod SMIS 126609
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - grafic (format .doc)
     - postat la data de 25.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice , H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : Proiectare si executie coloana electrica trifazata din  zona Magazin Unic pana la  tabloul electric general  al platformei din fata Primariei Municipiului Piatra Neamt
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - deviz general (format .xls)

     - deviz lucrări (format .doc)
     - postat la data de 23.03.2020

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  -  Serviciul de pază la Depozitul de Deșeuri, Echipamente Electrice și Electronice din Municipiul Piatra Neamț
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - instrucțiuni (format .doc)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - modificare modalitate de transmitere oferte (format .pdf)
     - postat la data de 18.03.2020
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: „Servicii de informare și publicitate pentru proiectul „Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piața Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Traian)", cod SMIS 126604, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - clarificări nr. 1 (format .pdf)

     - clarificări nr. 2 (format .pdf)

     - prelungire termen (format .pdf)
     - postat la data de 18.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul „Modernizare coridor integrat de mobilitate Est – Vest – strada Mihai Viteazu" Cod SMIS 126606, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)
     - detalii anunț (format .pdf)
     - caiet de sarcini (format .pdf)
     - formulare (format .doc)
     - contract (format .docx)

     - clarificări nr. 1 (format .pdf)

     - clarificări nr. 2 (format .pdf)

     - formulare actualizate (format .doc)

     - prelungire termen (format .pdf)
     - postat la data de 18.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul Servicii de audit aferente proiectului Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbană pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piaþa Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian) COD SMIS 126604

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format .docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 11.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Dirigentie de santier/supervizare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței", COD SMIS 126467 Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2);

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - grafic (format .pdf)

     - contract (format .doc)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 06.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciului de consultanță în management de proiect pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței, cod SMIS 126467"

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - anexa nr. 1 (format .pdf)

     - anexa nr. 2 (format .pdf)

     - contract (format .doc)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 06.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul:  Lucrări de remediere la clădirile de patrimoniu: Teatrul Tineretului, Muzeul de Artă, Muzeul de Etnografie și Muzeul Curții Domnești, cod SMIS 5868; Codul de clasificare C.P.V: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format .doc)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 03.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț",COD SMIS 126608, Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format .docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 03.03.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziția de servicii medicale de medicina muncii pentru salariații Primariei Municipiului Piatra Neamț, cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - formulare (format .docx)
     - postat la data de 28.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de audit financiar aferente proiectului „Modernizare coridor integrat de mobilitate est-vest - Strada Mihai Viteazu", Codul de clasificare  C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara  (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format .docx)

     - formulare (format .doc)

     - răspuns solicitareclarificări nr. 1 (format .pdf)
     - postat la data de 28.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Dirigentie de santier/supervizare  pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței", COD SMIS 126467   Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - grafic (format .pdf)

     - contract (format. doc)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 19.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul:  Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Implementare sistem de management inteligent al traficului în Municipiul Piatra Neamț",COD SMIS 126608, Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 17.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de supervizare prin diriginți de șantier atestați - aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creşei Precista", cod SMIS 128041, Codul de clasificare C.P.V.: 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului( rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. doc)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 14.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț, vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul : Achizitionarea serviciului de Dirigentie de santier/supervizare  pentru proiectul„ „Administrația Fondului pentru Mediu׃ Staţii de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Piatra Neamţ",, Codul de clasificare C.P.V 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. doc)

     - formulare (format .doc)

     - grafic (format .docx)
     - postat la data de 10.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Servicii de supervizare prin diriginți de șantier atestați - aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creşei Precista", cod SMIS 128041, Codul de clasificare C.P.V.: 71521000-6 Servicii de supraveghere a șantierului( rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 05.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista" Cod SMIS 128041, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 05.02.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită sa participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de publicitate și informare aferent proiectului "Administrația Fondului pentru Mediu׃ Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice in municipiul Piatra Neamţ" Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 22.01.2020

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Serviciul de pază, Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 servicii de pază (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .docx)
     - postat la data de 21.01.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să  participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de audit financiar pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista", COD SMIS 128041, Codul de clasificare C.P.V.: 79212100-4 servicii de auditare financiara (rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 09.01.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciul de publicitate și informare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei Precista" Cod SMIS 128041, Codul de clasificare C.P.V.: 79341000-6 servicii de publicitate (rev. 2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format. docx)

     - formulare (format .doc)
     - postat la data de 08.01.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț ,vă invită sa participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Achiziționarea serviciului de Dirigentie de santier/supervizare pentru proiectul - Regenerare urbană a coridorului secundar de mobilitate pe axa est-vest - Etapa I (Bulevardul 9 Mai - Strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț)", proiect cod SMIS 126609

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format.pdf)

     - formulare (format .doc)

     - grafic (format .pdf)
     - postat la data de 07.01.2020

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: Serviciului de consultanță în management de proiect pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare și dotare Creșa Mărăței, cod SMIS 126467", Codul de clasificare C.P.V.: 79411000-8 Servicii generale de consultanță în management, C.P.V.: 72224000-1 - Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor (Rev.2)

     - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini (format .pdf)

     - contract (format.docx)

     - formulare (format .docx)

     - anexa 1 (format .pdf)

     - anexa 2 (format .doc)
     - postat la data de 07.01.2020