COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2019

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

 

Actualizarea Regulamentului Local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate

Municipiul Piatra Neamț anunță publicului Actualizarea Regulamentului Local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Piatra Neamț aprobat prin HCL nr.371/2013, completat prin HCL nr.18/ 2015 si  HCL nr. 264/2019. Regulamentul poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 17.01.2020, inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 18.12.2019
 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

GHINEȚ DAN- IONEL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – "Construire imobil de locuințe colective, branșamente la utilități, concesionare teren și închiriere teren pentru amenajare cale de acces auto", pe terenul cu NC 65252 proprietatea Ghineț Dan-Ionel, Ghineț Vasilica, Negură Bogdan Toader, Negură Ana-Maria și teren proprietatea municipiului, str. Burebista nr.14D, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 30.12.2019 inclusiv.

     - memoriu de oportunitate (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - răspuns solicitare Apaserv (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 29.11.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC MERLINS BEVERAGES SRL în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru– UNITATE DE PRODUCȚIE RĂCORITOARE ȘI ALTE PRODUSE ALIMENTARE, SPAȚII DEPOZITARE, ANEXE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, pe terenul  proprietate identificat cu NC 63640 situat în Piatra Neamț str. Izvoare. Documentația de Urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții - camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 17.11.2019,  inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - reglementări edilitare (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - proprietate asupra terenurilor (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 18.10.2019

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z.–C.P. pentru zona protejată  – ,,ANSAMBLUL URBAN STR. ȘTEFAN CEL MARE"-în scopul clasării ansamblului și delimitării zonei protejate, Proiect nr.116/2019, elaborat de S.C. TOPOPREST S.R.L., arh. Eugen Micșa. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 10.11.2019, inclusiv.

     - plan topografic (format .pdf)

     - studiu de oportunitate (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 11.10.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț, anunță elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – EXTINDERE STR. CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, proiect nr. 47/2016-2019, proiectant general SC PRO-ARC I.D. SRL, arh. Iulian DIACONESCU.
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.11.2019, inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - plan urbanistic zonal (format .pdf)

     - încadrare în zonă (format .pdf)

     - proprietate asupra terenurilor (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - rețele edilitate (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 10.10.2019

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC MERLINS BEVERAGES SRL în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent pentru– UNITATE DE PRODUCȚIE RĂCORITOARE ȘI ALTE PRODUSE ALIMENTARE, SPAȚII DE DEPOZITARE, ANEXE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, pe terenul proprietate identificat cu NC 63640 situat în Piatra Neamț str. Izvoare. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 11.09.2019,  inclusiv

     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 12.08.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ZOPPI GRUP SRL prin Sandu Florinel, în calitate de investitor, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ,,LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI", str. Fermelor punct Bancă, investitor - SC ZOPPI GRUP SRL prin Sandu Florinel, Proiect nr.567-16A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU, pe teren proprietate, identificat cu NC 64972, înscris în CF nr. 64972, teren cu suprafața de 10207 mp, proprietatea SC ZOPPI GRUP SRL conform Extrasului de Carte Funciară nr.52616 din 03.10.2018.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice- Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 03.08.2019, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - plan de situație (format .pdf)

     - situație existentă (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - regulament (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 04.07.2019

 

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4.
Documentația de urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 08.06.2019, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 08.05.2019

     - raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)

     - răspuns adresă (format .pdf)

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

privind supunerea spre consultare publică, pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț a Proiectului de Hotărăre de Consiliu Local pentru aprobarea PUZ și RLU aferent Lotizare teren pentru construire locuințe, sistematizare verticală teren branșamente la utilități, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 27K și 27L, investitor - SC Miraj Development SRL, Proiect nr. 605-11A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - memoriu (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 17.04.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL prin Mihai Filip, în calitate de investitor, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ,,CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, RACORDURI LA REȚELE TEHNICO EDILITARE", str. Băncii nr. 22, Proiect nr. 604-11A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU
Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 02.05.2019, inclusiv.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 02.04.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORȘ SANDU ș.a. și SC ALGACO SRL, în calitate de investitorI,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU LOCUINȚE CUPLATE/INDIVIDUALE  P+1E, LOTIZARE, AMENAJARE DRUMURI ȘI PARCĂRI ÎN INCINTĂ, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, pe teren proprietatea Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona, Borș Vasile, Mazilu Nicoleta-Vasilica situată pe str. Plantelor nr.17,  identificat cu NCP 64921 și pe teren proprietatea SC ALGACO SRL  situată pe str. Plantelor nr. 19, identificat cu NCP 56796, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan Fodor.
Documentația poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.04.2019, inclusiv
     - proiect hotărâre (format .pdf)

     - reglementări (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 12.03.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ANDOS COM SRL prin MIHAI ANDREI, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ: CONSTRUCȚII PENTRU SĂNĂTATE, LOCUINȚE COLECTIVE, SPAȚII COMERCIALE, LOTIZARE PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE, SCHIMBARE DESTINAȚIE CONSTRUCȚII, DESFIINȚARE CONSTRUCȚII, AMENAJARE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, pe teren proprietatea SC ANDOS COM SRL situat în Piatra Neamț  str . CIOCÂRLIEI nr.1.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții - camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 30.03.2019,  inclusiv.
     - plan de situație (format .pdf)

     - Postat pe site la data de 28.02.2019

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – Completator zona protejată ,,CURTEA DOMNEASCĂ" având ca scop ,,Piața Ștefan cel Mare-zonă pietonală și reconfigurare bd. Republicii", proiect nr.132/2018, elaborat de SC TOPOPREST SRL, arh. Eugen Alexandru MICȘA. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.  Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de28.02.2019,  inclusiv

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - reglementări (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 31.01.2019

 

UAT – Municipiul Piatra Neamț, anunță publicului definitivarea proiectului Actualizarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Piatra Neamț, proiect nr. 24/2005-2018 elaborat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ,,Ion Mincu" București, șef proiect profesor doctor arhitect Florin MACHEDON. Documentația elaborată poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.

     - proiect de hotărâre (format .pdf)

     - raport de specialitate (format .pdf)
     - referat de aprobare (format .pdf)
     - raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)
     - Postat pe site la data de 29.01.2019