COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2018

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC GENERAL ADULT CONSTRUCT SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+M-modificare de temă față de bloc de locuințe colective D+P+2E-lucrări începute în baza autorizației de construire nr.89/2018, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Mihai Stamatin nr.4.
Documentația de Urbanism poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 20.01.2019, inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 21.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC TERRA PROPERTY SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, SENS GIRATORIU, AMPLASARE MIJLOACE DE PUBLICITATE pe teren proprietatea SC MECANICA CEAHLĂU SA  situată pe str. Aurel Vlaicu nr.34,  identificată cu NCP 53966 și 54397.
Documentația elaborată poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.
Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de19.01.2019, inclusiv.
- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- plan de situație - reglementări (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 20.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC EUROFIDEX CAPITAL SRL prin Mihai Filip, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE, pe teren proprietatea SC EUROFIDEX CAPITAL SRL   situată în Piatra Neamț  str.Băncii nr.22.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 16.01.2019, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.12.2018
 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

ARCUȘ IRINEL CONSTANTIN, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU VULCANIZARE, BAR, pe teren proprietatea ARCUȘ IRINEL CONSTANTIN și ARCUȘ IONELA  situată în Piatra Neamț  str.Mihai Stamatin nr.9.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de16.01.2019,  inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC ZOPPI GRUP SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC ZOPPI GRUP SRL situat în Piatra Neamț str.Fermelor-punct Bancă.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 12.01.2018, inclusiv. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de eliberare a Avizului de Oportunitate.
- memoriu (format .pdf)
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 13.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

    SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3E ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.01.2018, inclusiv. Observațiile sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de eliberare a Avizului de Oportunitate.
- memoriu (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 13.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

ISCIUC GELU ȘI IVANOV PETRU pentru SC ANA INVEST SRL în calitate de investitori, anunță publicului elaborarea PUZ și RLU aferent ,,SCHIMBAREA FUNCȚIUNII ZONEI EXCLUSIV REZIDENȚIALE ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE: INSTITUȚII, SEDII FIRME, SPAȚII EXPUNERE, DEPOZITARE, COMERȚ, PRESTĂRI SERVICII (AUTO CU ITP), ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE MICI NEPOLUANTE ȘI LOCUINȚE", imobile situate în Piatra Neamț, str. Fermelor nr.148-154, Proiect nr.604-10A/2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții în fiecare zi de joi în perioada 06.12.2018-05.01.2019 între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 05.01.2019, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 06.12.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Munteanu Dorin Andrei și Munteanu Ana, în calitate de investitori,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+1E+M, împrejmuire și racorduri la utilități, pe teren proprietate  situat pe str. Ștefan cel Mare nr.42. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 21.12.2018, inclusiv

- studiu de oportunitate (format .pdf)

- plan de situatie (format .pdf)

- Postat pe site la data de 22.11.2018

 

Elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORTĂ COSTIN-BOGDAN, în calitate de investitor,  anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – ,,SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE ADMINISTRATIVĂ ÎN APARTAMENTE PENTRU ÎNCHIRIAT, EXTINDERE, MODIFICARE FAȚADĂ, CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE P+4E ȘI CORP DE LEGĂTURĂ", imobil situat în Piatra Neamț, str. Burebista nr.3B, beneficiar-BORTĂ COSTIN-BOGDAN, MANEA MARIA-MAGDALENA, MANOLESCU GHEORGHITA-FLORENTINA, Proiect nr.618-24A/2017-2018, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 08.12.2018, inclusiv.

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- regulament (format .pdf)

- Postat pe site la data de 09.11.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC NORD CONTECH SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E, cu spații de parcare la demisol, racorduri la utilități, pe teren proprietatea SC NORD CONTECH SRL situat în Piatra Neamț aleea Aurorei nr.14, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 04.12.2018 inclusiv.
- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 05.11.2018
 

Privind aprobarea PUZ și RLU

aferent ,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE ȘI DE SERVICII LA PARTER, SPAȚII DE PARCARE LA DEMISOL, cu regim de înălțime în trepte de la D+P+1E la D+P+6E, REFACEREA ÎMPREJMUIRII ȘI RACORDURI UTILITĂȚI", imobil situat în Piatra Neamț, str. Ozana nr.6, beneficiar-SC STAR MET SA, Proiect nr.107/2018, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Documentația poate fi consultaă la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 24.11.2018, inclusiv.

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări (format .pdf)

- Postat pe site la data de 26.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Completator zona protejată ,,CURTEA DOMNEASCĂ" având ca scop ,,Piața Ștefan cel Mare-zonă pietonală și reconfigurare bd. Republicii", proiect nr.132/2018, elaborat de SC TOPOPREST SRL, arh. Eugen Alexandru MICȘA. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.  Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 08.11.2018  inclusiv
- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 25.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC BICO INDUSTRIES SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL, pe teren proprietatea SC BRALDINI SRL situată pe str. Uzinei nr.5, identificată cu NCP 6381 și pe teren proprietatea PANAITE JENIȚA și ASOFRONIE VASILE, situată pe str. Titu Maiorescu fn, identificată cu NCP 8414.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 09.11.2018, inclusiv.
- reglementări (format .pdf)

- studiu de oportunitate (format .pdf)
- Postat pe site la data de 10.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC TERRA PROPERTY SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLSARE MIJLOACE DE PUBLICITATE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL pe teren proprietatea SC MECANICA CEAHLĂU SA situată pe str. Aurel Vlaicu nr.34, identificată cu NCP 53966 și 54397.
Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 09.11.2018, inclusiv
- documentație (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 10.10.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

BORȘ SANDU și SC ALGACO SRL, în calitate de investitorI, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU LOCUINȚE CUPLATE/INDIVIDUALE  P+1E, LOTIZARE, AMENAJARE DRUMURI ȘI PARCĂRI ÎN INCINTĂ, RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, pe teren proprietatea Borș Sandu, Borș Vasilica-Ramona și Borș Vasile, Mazilu Nicoleta-Vasilica situată pe str. Plantelor nr.17,  identificat cu NCP 62550  și 60300 și pe teren proprietatea SC ALGACO SRL  situată pe str. Plantelor nr. 19, identificat cu NCP 7933, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan Fodor. Planurile de situație pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26.10.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.09.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC MIRAI DEVELOPMENT SRL PRIN Spînu Ștefan-Lucian, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Introducere teren în intravilan și lotizare pentru construire locuințe, sistematizare teren, branșamente la utilități, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU, pe teren proprietate, identificat cu NC 56965 și NC 63967 situat în intravilanul și extravilanul Municipiului Piatra Neamț, str. Ion Ionescu de la Brad. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  25.09.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.08.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC POVAS COM SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI CABINETE MEDICALE (PARTER), LOCUINȚE COLECTIVE (ETAJ 1-4), RACORDURI LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietatea SC POVAS COM SRL situat în Piatra Neamț str. Durăului  nr. 4. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 26,08.2018, inclusiv.

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 27.07.2018

 

Privind aprobarea P.U.D.

Extindere spații comerciale, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, investitor S.C. Nelcar Impex S.R.L.
- proiect hotărâre (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- planșa nr. 1 (format .pdf)

- planșa nr. 2 (format .pdf)

- Postat pe site la data de 18.07.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC GENERAL ADULT CONSTRUCT SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E+M-modificare de temă față de bloc de locuințe colective D+P+2E-lucrări începute în baza autorizației de construire nr.89/2018, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Mihai Stamatin nr.4. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 07.07.2018 inclusiv.

- plan situație (format .pdf)

- planșă (format .jpg)
- Postat pe site la data de 08.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Privind aprobarea PUZ și RLU aferent ,,SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONĂ DE AGREMENT CU SPAȚII EVENIMENTE, DOTĂRI SPORTIVE, UNITĂȚI DE CAZARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI UTILITĂȚI", teren situat în, str. Muncii nr.1K, Piatra Neamț

- proiect hotărâre (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- plan urbanistic zonal (format .pdf)

- planșă 1 (format .pdf), planșă 2 (format .pdf), planșă 3 (format .pdf),

- planșă 4 (format .pdf), planșă 5 (format .pdf), planșă 6 (format .pdf),

- Postat pe site la data de 06.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC NELCAR IMPEX SRL, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extindere spații comerciale, bd. G-ral Nicolae Dăscălescu nr.11,  bl.T3, parter, Proiect nr.4/2018, elaborat  de S.C. PRO ARC ID S.R.L., arh. Iulian Diaconescu. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere,  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro , până la data de 03.07.2018 inclusiv
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 04.06.2018

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

SC STAR MET SRL, în calitate de investitor,  anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚII PARCARE LA DEMISOL, REFACEREA ÎMPREJMUIRII ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren proprietatea SC STAR MET SRL  situat în Piatra Neamț str. Ozana nr.6, proiectant general SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 31.05.2018 inclusiv

- memoriu general (format .pdf)
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 02.05.2018

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

ISCIUC GELU, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ, COMPLEX PRESTĂRI SERVICII AUTO CU ITP, ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU ACCES AUTO ȘI PIETONAL, TOTEM, FIRMĂ LUMINOASĂ, STEAGURI, RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru, pe teren proprietate, situat în Piatra Neamț str. Fermelor nr 148. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții în fiecare zi de joi în perioada 28.03-27.04.2018 între orele 14-16,30 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  27.04.2018, inclusiv.
- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 28.03.2018
 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

BORTĂ COSTIN-BOGDAN, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBARE PARȚIALĂ DE DESTINAȚIE CONSTRUCȚIE ÎN APARTAMENTE PENTRU ÎNCHIRIAT, EXTINDERE, MODIFICARE FAȚADĂ, CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE ȘI CORP DE LEGĂTURĂ, pe teren proprietatea Bortă Costin-Bogdan, Manea Maria-Magdalena, Manolescu, Gheorghița-Florentina situat în Piatra Neamț str. Burebista nr.3B, proiectant general SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei Ciubotaru. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  13.04.2018, inclusiv.
- memoriu oportunitate (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 14.03.2018
 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC RO COM CENTRAL SA, anunță publicului elaborarea P.U.D. – Extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație publică- cofetărie și bar, piața Petrodava nr. 1-3, Proiect nr.425-02/2017-2018, elaborator de S.C. ARHITECT 3D S.R.L., arh. Ionel CIUREA. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 12.04.2018 inclusiv.
- proiect hotărâre (format .pdf)

- raport de specialitate (format .pdf)

- referat de aprobare (format .pdf)

- memoriu (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)

- reglementări edilitare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)

- Postat pe site la data de 13.03.2018


 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

SC CONCEPT PARTENER SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI PRESTĂRI SERVICII, NEPOLUANTE, LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, proiectant general BIA VIORICA FLOREA, arh. Dan FLOREA, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Izvoare, zona Speranța. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  11.04.2018, inclusiv.
- memoriu (format .pdf)

- plan situație (format .pdf)

- certificat de urbanism + anexe (format .pdf)

- Postat pe site la data de 12.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

SC MANUCONF SRL, în calitate de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI (CAD 61932) DIN ZONĂ REZIDENȚIALĂ ÎN ZONĂ DE PRODUCȚIE-HALĂ PRODUCȚIE MOBILIER ȘI INTRODUCEREA PARCELEI ADIACENTE (CAD 53353) DE TEREN ÎN INTRAVILAN, ACCES AUTO ȘI PIETONAL, SISTEMATIZARE TEREN, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC GIL SONS PROIECT SRL, c.arh. Virgil Harabagiu, pe teren proprietate situat în Piatra Neamț str. Izvoare  nr. 14. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de  11.04.2018, inclusiv.

- existent (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- Postat pe site la data de 12.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

MARIN CĂTĂLIN, în calitate de reprezentant de investitor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent SCHIMBARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE AGREMENT CU SPAȚII EVENIMENTE, DOTĂRI SPORTIVE, UNITĂȚI DE CAZARE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, proiectant general SC PRO ARC ID SRL, arh. Iulian DIACONESCU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 05.04.2018, inclusiv.
- plan situatie propus (format.pdf)
- Postat pe site la data de 06.03.2018
 

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ, în calitate de reprezentant al MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI, anunță publicului elaborarea P.U.Z. și R.L.U. aferent – SEDIU PROTOPOPIAT, BISERICĂ ȘI SPITAL DE PALIAȚIE P+3E, ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren situat în Piatra Neamț, aleea VALEA ALBĂ NR.6, Proiect nr. 15/2017, elaborat de BIA ION NICOLAE, arh. Ion NICOLAE. PUZ și RLU aferent poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail, până la data de 11.02.2018, inclusiv.
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- încadrare în zonă (format.pdf)
- reglementări edilitare (format.pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- regulament (format.pdf)
- Postat pe site la data de 12.01.2018