COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice 2022 - Municipiul Piatra Neamț

 

 

Programul anual al achizițiilor publice - 2022 - detalii (format .pdf)

 

 

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 8 DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, COD SMIS 124021

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - contract - detalii
     - valoare estimată 45.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 15.11.2022, ora 09.00
          - postat la data de 09.11.2022

 

DIRIGINȚIE DE ȘANTIER/SUPERVIZARE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ ETAPA II

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - contract - detalii
     - valoare estimată 6.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 03.11.2022, ora 09.00
          - postat la data de 27.10.2022

 

SERVICII FINANCIARE DE STRUCTURARE EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI MUNICIPALE

     - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - documentație de atribuire - detalii
     - valoare estimată 1,5% inclusiv TVA din suma totală rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor și se va plăti la atingerea unei rate de succes de minim 80% rezultată în urma vânzării pe piața primară a obligațiunilor
     - termen de depunere 04.11.2022, ora 10.00
          - postat la data de 24.10.2022

     - răspuns clarificare - detalii (format .pdf) - 31.10.2022

 

DIRIGINȚIE DE ȘANTIER, PENTRU PROIECTUL - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA  EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, COD SMIS 124049

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - contract - detalii
     - valoare estimată 85.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 26.10.2022, ora 09.00
          - postat la data de 19.10.2022

 

DIRIGINȚIE DE ȘANTIER/SUPERVIZARE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ ETAPA II

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - contract - detalii
     - valoare estimată 6.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 20.10.2022, ora 09.00
          - postat la data de 12.10.2022

 

SERVICII DE INTERVENȚIE IMEDIATĂ PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ATACURILOR EXEMPLARELOR DE URS BRUN ASUPRA PERSOANELOR ȘI BUNURILOR ACESTORA, ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR CONFORM OUG 81/2021

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - formulare - detalii

     - contract - detalii
     - valoare estimată 6.500,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 07.10.2022, ora 09.00
          - postat la data de 30.09.2022

 

PROIECTARE ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICĂ FAZA DALI + DTAC + DAvizare + PTh + DDE + CS execuție + CONSULTANȚĂ și EXECUȚIE - LUCRĂRI PENTRU MODERNIZARE PISTĂ DE ATLETISM DIN CADRU STADIONULUI MUNICIPAL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț (SCN1112313)
     - valoare estimată 1890000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 29.08.2022, ora 15.00
          - postat la data de 10.08.2022

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENTUL DE PROIECT AFERENT PROIECTULUI INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI VOCAȚIONAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER COD SMIS 137359

     - achiziție directă - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 16.000,00 lei fără TVA

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)

     - răspuns clarificare - detalii (format .docx) - 12.08.2022
     - termen de depunere 16.08.2022, ora 09.00
          - postat la data de 09.08.2022

 

SERVICII DE PUBLICITATE ȘI INFORMARE AFERENTE PROIECTULUI INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ PENTRU INVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC ȘI VOCAȚIONAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - LICEUL DE ARTE VICTOR BRAUNER COD SMIS 137359

     - achiziție directă - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 15.000,00 lei fără TVA

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)
     - termen de depunere 16.08.2022, ora 09.00
          - postat la data de 09.08.2022

 

REAMENAJARE PUNCT BELVEDERE COZLA, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 126.367,00 lei fără TVA

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - autorizație de construire - detalii (format .pdf)

     - expertiză tehnică - detalii (format .pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .doc)
     - termen de depunere 16.08.2022, ora 09.00
          - postat la data de 09.08.2022

 

ACHIZIȚIE DOUĂ AUTOTURISME CU MOTORIZARE ELECTRICĂ

     - achiziție directă - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 97601,3174 lei fără TVA

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)
     - contract - detalii (format .doc)
     - termen de depunere 19.08.2022, ora 10.00
          - postat la data de 08.08.2022

 

SERVICII DE ÎNTOCMIRE RAPOARTE DE EVALUARE PENTRU BUNURILE MOBILE ȘI IMOBILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț (SCN1112170)
     - valoare estimată 30000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 19.08.2022, ora 15.00
          - postat la data de 08.08.2022

 

SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL INVESTIȚIA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE UTILIZATE DE UNITĂȚILE ȘCOLARE LA NIVEL LICEAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ COD SMIS 137357

     - procedură simplificată detalii anunț (SCN1112093)
     - valoare estimată 268038,21 lei fără TVA
     - termen de depunere 22.08.2022, ora 15.00
          - postat la data de 08.08.2022

 

SERVICIUL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SEDIU STRADA NUFĂRULUI - POLIȚIA LOCALĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 50.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 03.08.2022, ora 09.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)
          - postat la data de 13.07.2022

 

SERVICIUL DE PUBLICITATE ȘI INFORMARE PENTRU PROIECTUL - PROCEDURI SIMPLIFICATE PENTRU REDUCEREA BIROCRAȚIEI PRIN DIGITALIZARE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 3.200,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 06.07.2022, ora 10.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)
          - postat la data de 28.06.2022

 

SERVICII DE ELABORARE EXPERTIZA TEHNICĂ PENTRU 10 CLĂDIRI - CENTRALE TERMICE
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 50.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 06.07.2022, ora 10.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)
          - postat la data de 28.06.2022

     - răspuns - detalii (format .pdf)

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT AFERENTE PROIECTULUI INVESTITII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE UTILIZATE DE UNITĂȚILE ȘCOLARE DE NIVEL LICEAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COLEGIUL DE INFORMATICĂ - SMIS 137357
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 29.600,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 30.06.2022, ora 11.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)
          - postat la data de 23.06.2022

 

SERVICIUL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SEDIU STRADA NUFĂRULUI - POLIȚIA LOCALĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 35.000,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 20.06.2022, ora 11.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)
          - postat la data de 10.06.2022

 

EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII LA FÂNTÂNA ARTEZIANĂ AMPLASATĂ ÎN PIAȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 63.630,15 lei fără TVA
     - termen de depunere 20.06.2022, ora 11.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)
     - antemăsurătoare - detalii (format .xlsx)
          - postat la data de 10.06.2022

 

SERVICE REȚEA SEMAFOARE - 13 LOCAȚII DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 76.897,68 lei fără TVA
     - termen de depunere 16.06.2022, ora 09.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .doc)
     - contract - detalii (format .docx)
          - postat la data de 09.06.2022

 

SERVICIUL DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL - INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE UTILIZATE DE UNITĂȚILE ȘCOLARE LA NIVEL LICEAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ - SMIS 137357
     - anunț - detalii (format .pdf)
     - valoare estimată 89.800,00 lei fără TVA
     - termen de depunere 08.06.2022, ora 12.00
     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)
     - formulare - detalii (format .docx)
     - contract - detalii (format .doc)
     - audit corp 1 - detalii, audit corp 3 - detalii, audit corp 4 - detalii
     - audit corp 5 - detalii, audit corp 6 - detalii,
          - postat la data de 31.05.2022

 

Achiziție serviciul de REALIZARE ȘI DIFUZARE MATERIALE INFORMATIVE PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR DE COMUNICARE ONLINE

     - procedură simplificată - detalii anunț (SCN1107946)

     - valoare estimată 201.000 lei fără TVA

     - termen depunere 14.06.2022, ora 15.00

          - postat la data de 31.05.2022

 

Achiziționarea serviciilor de PRESTAȚII ARTISTICE PENTRU EVENIMENTUL PIATRA FEST 2022 - ZILELE ORAȘULUI

     - procedură proprie off-line - detalii anunț 

     - valoare estimată 179.321 lei fără TVA

     - termen depunere 06.06.2022, ora 11.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .docx)

          - postat la data de 30.05.2022

 

Achiziția - PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REPARAȚII ȘI MODERNIZARE TERASA STUDIO DIN ȘTRANDUL MUNICIPAL, Piatra Neamț"

     - procedură achiziție directă - detalii anunț 

     - valoare estimată 100.940 lei fără TVA

     - termen depunere 06.06.2022, ora 11.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

          - postat la data de 26.05.2022

 

Achiziția de SERVICIUL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SEDIU STRADA NUFĂRULUI - POLIȚIA LOCALĂ din Municipiul Piatra Neamț"

     - procedură achiziție directă - detalii anunț 

     - valoare estimată 35.000 lei fără TVA

     - termen depunere 02.06.2022, ora 11.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

          - postat la data de 26.05.2022


Achiziția de servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic de execuție (PTE) și detalii de execuție (DE), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor, testarea și punerea în funcțiune a conductei de aducțiune apă și canalizare, str. Petru Movila, bd. Decebal, P-ța M.Kogălniceanu, bd. Traian

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 12.329.102,69 lei fără TVA

     - termen depunere 09.06.2022, ora 15.00

          - postat la data de 23.05.2022

 

Achiziția de ECHIPAMENTE DE CALCUL INFORMATIC

     - procedură achiziție directă - detalii anunț 

     - valoare estimată 100.840 lei fără TVA

     - termen depunere 27.05.2022, ora 09.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - revenire caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .docx)

     - contract - detalii (format .doc)

          - postat la data de 20.05.2022

     - răspuns solicitare clarificări - detalii (format .doc) -  25.05.2022

 

Achiziția de LUCRĂRI DE SERVICE, REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE A FÂNTÂNILOR ARTEZIENE ȘI CIȘMELELOR APARȚINÂND Municipiul Piatra Neamț"

     - procedură achiziție directă - detalii anunț 

     - valoare estimată 66.750 lei fără TVA

     - termen depunere 24.05.2022, ora 09.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .doc)

          - postat la data de 18.05.2022

 

Achiziția de SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PENTRU SALARIAȚII Primăriei Municipiul Piatra Neamț"

     - procedură achiziție directă - detalii anunț 

     - valoare estimată 28.805 lei fără TVA

     - termen depunere 25.05.2022, ora 11.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)

          - postat la data de 16.05.2022


Achiziția de SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, ACHIZIŢIE ȘI MONTAJ  DE PRODUSE – ECHIPAMENTE PENTRU LOC DE JOACĂ pentru obiectivul de investiţii "Amenajare 4 locuri de joaca din municipiul Piatra Neamț"

     - procedură licitație deschisă - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 1.053.000 lei fără TVA

     - termen depunere 03.06.2022, ora 15.00

          - postat la data de 11.05.2022

 

Achizitia de serviciilor de furnizare, instalare şi punere în funcţiune a unui număr de 35 bucăţi parcometre noi, a serviciilor software necesare funcţionării (aplicaţii de management şi bancare) precum şi a serviciilor de mentenanţă aferente în vederea asigurării serviciului public de amenajare, administrare, întreținere și exploatare a parcărilor cu plată situate pe raza municipiului Piatra Neamț

     - procedură licitație deschisă - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 1.126.050,10 lei fără TVA

     - termen depunere 27.05.2022, ora 15.00

          - postat la data de 11.05.2022

 

SERVICII DE ELABORARE EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU 10 CLĂDIRI - CENTRALE TERMICE

     - anunț - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 20.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 19.05.2022, ora 10.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)

          - postat la data de 10.05.2022

 

SERVICIUL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SEDIU STRADA NUFĂRULUI - POLIȚIA LOCALĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - anunț - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 25.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 13.05.2022, ora 09.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

          - postat la data de 02.05.2022

     - prelungire termen depunere - detalii (format .doc)

 

SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICE CONFORM HG NR. 907/2016 - PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (PT) ȘI DTAC, VERIFICARE PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE (PT) ȘI DTAC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ ÎN PERIOADA DE EXECUȚIE

     - anunț - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 87.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 09.05.2022, ora 09.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .doc)

     - contract - detalii (format .docx)

          - postat la data de 28.04.2022

 

SERVICIUL DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PENTRU PROIECTUL - INVESTIȚII PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE UTILIZATE DE UNITĂȚILE ȘCOLARE LA NIVEL LICEAL DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ - SMIS 137357

     - anunț - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 89.800,00 lei fără TVA

     - termen depunere 05.05.2022, ora 12.00

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .docx)

     - contract - detalii (format .doc)

          - postat la data de 27.04.2022

     - clarificare 1 - detalii (format .pdf)

     - clarificare 2 - detalii (format .pdf)

     - audit corp 1 - detalii, audit corp 3 - detalii, audit corp 4 - detalii 

     - audit corp 5 - detalii, audit corp 6 - detalii,

 

DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - anunț - detalii (format .pdf)

     - valoare estimată 385.762,56 lei fără TVA

     - termen depunere 19.05.2022, ora 09.00

          - postat la data de 26.04.2022

 

SERVICII DE PAZĂ ȘI TRANSPORT VALORI MONETARE

     - invitație - detalii (format .pdf)

     - caiet de sarcini - detalii (format.pdf)

     - fișă de date - detalii (format.pdf)

     - formulare - detalii (format .docx)

     - contract - detalii (format .docx)

     - valoare estimată 1.190.628,00 lei fără TVA

     - termen depunere 29.04.2022, ora 09.00

          - postat la data de 18.04.2022

 

SERVICIUL DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE - DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SEDIU STR. NUFĂRULUI - POLIȚIA LOCALĂ DIN PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii 

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 25.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 26.04.2022, ora 11.00

          - postat la data de 15.04.2022

 

SERVICII PENTRU DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, OPERAȚIONALIZAREA UNUI SISTEM INFORMATIC DE GESTIONARE LOCURI DE PARCARE REZIDENȚIALE PE RAZA UAT PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii 

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 133.500,00 lei fără TVA

     - termen depunere 08.04.2022, ora 10.00

          - postat la data de 06.04.2022

 

REALIZAREA ȘI DIFUZAREA MATERIALE INFORMATIVE PRIN INTERMEDIUL MIJLOACELOR DE COMUNICARE ONLINE ȘI PRESEI SCRISE

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 300.660 lei fără TVA

     - termen depunere 11.04.2022, ora 15.00

          - postat la data de 31.03.2022

 

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI ANTIEROZIUNE DRUMURI ȘI CORECTARE TORENȚI CE AFECTEAZĂ SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, PARCUL COZLA, DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 3.708.220,99 lei fără TVA

     - termen depunere 04.04.2022, ora 15.00

          - postat la data de 24.03.2022

 

ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI DOTĂRILOR AFERENTE PROIECTULUI REABILITAREA/MODERNIZAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZONA SUBDĂRMĂNEȘTI - CINEMATOGRAFUL COZLA DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP

     - valoare estimată 8.592.529,79 lei fără TVA

     - termen depunere 04.04.2022, ora 15.00

          - postat la data de 18.03.2022

 

SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ZONA PIETONALĂ ȘI PASAJ SUBTERAN CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 12.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 21.03.2022, ora 09.00

          - postat la data de 11.03.2022

     erată caiet de sarcini - detalii (format .pdf)

 

SERVICIUL DE DIRIGINȚIE DE ȘANTIER PENTRU LUCRĂRILE DIN CADRUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE AVÂND CA OBIECT LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE, REPARARE ȘI EXPLOATARE A REȚELEI STRADALE, PODEȚELOR, PASAJELOR, ALEILOR ȘI ACCESELOR ÎN CVARTALE, PARCURI PUBLICE, ZONE DE AGREMENT ȘI REȚELEI PLUVIALE

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 65.862,05 lei fără TVA

     - termen depunere 11.03.2022, ora 09.00

          - postat la data de 07.03.2022

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA MĂRĂȚEI lotul 3 și 4

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1101904/28.02.2022)

     - valoare estimată 190.335,02 lei fără TVA

     - termen depunere 23.03.2022, ora 15.00

          - postat la data de 04.03.2022

 

ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA MĂRĂȚEI lotul 2

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1101902/28.02.2022)

     - valoare estimată 239.356,02 lei fără TVA

     - termen depunere 22.03.2022, ora 15.00

          - postat la data de 04.03.2022

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CREȘA PRECISTA, COD SMIS 128041

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1101549/21.02.2022)

     - valoare estimată 1.784.013,30 lei fără TVA

     - termen depunere 10.03.2022, ora 15.00

          - postat la data de 21.02.2022

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, COD SMIS 128042

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1101245/15.02.2022)

     - valoare estimată 1.579.918,97 lei fără TVA

     - termen depunere 03.03.2022, ora 15.00

          - postat la data de 16.02.2022

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT PENTRU PROIECTUL - INVESTITII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 - COD SMIS 124049

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 40.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 15.02.2022, ora 11.00

          - postat la data de 09.02.2022

 

SERVICII DE PUBLICITATE ȘI INFORMARE AFERENTE PROIECTULUI - INVESTITII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 - COD SMIS 124049

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 16.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 15.02.2022, ora 12.00

          - postat la data de 09.02.2022

 

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN PENTRU PROIECTUL - INVESTITII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 5 - COD SMIS 124049

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - anexa nr. 4 - detalii

     - anexa nr. 5 - detalii

     - cerere finanțare - detalii

     - valoare estimată 20.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 15.02.2022, ora 10.00

          - postat la data de 09.02.2022

 

SERVICE REȚEA SEMAFOARE 3 BUC SUPLIMENTARE DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 15.498,00 lei fără TVA

     - termen depunere 17.02.2022, ora 09.00

          - postat la data de 09.02.2022

 

SERVICII DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE PENTRU PROIECTUL - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALĂ NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COD SMIS 124021

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 16.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 14.02.2022, ora 12.00

          - postat la data de 08.02.2022

 

SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN MANAGEMENT DE PROIECT AFERENTE PROIECTULUI - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALĂ NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COD SMIS 124021

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 12.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 14.02.2022, ora 11.00

          - postat la data de 08.02.2022

 

SERVICII DE AUDIT FINANCIAR EXTERN PENTRU PROIECTUL - INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA EDUCAȚIONALĂ GIMNAZIALĂ DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALĂ NR. 8, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ - COD SMIS 124021

     - achiziție directă - detalii anunț

     - caiet de sarcini - detalii

     - contract - detalii

     - formulare - detalii

     - valoare estimată 15.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 14.02.2022, ora 10.00

          - postat la data de 08.02.2022

 

SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO ECONOMICE LA FAZA DTAC+PT+DDE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE PERIOADA DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL TRANSFORMARE PARC ZOOLOGIC ÎN GRĂDINĂ PUBLICĂ EMBLEMATICĂ

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1100308/27.01.2022)

     - valoare estimată 130.000,00 lei fără TVA

     - termen depunere 18.02.2022, ora 15.00

          - postat la data de 7.02.2022

 

SERVICII DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII (DALI), A PROIECTULUI TEHNIC ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONFORM HG NR. 907/2016 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII - CREȘTEREA PERFORMANȚELOR TRANSPORTULUI PUBLIC PRIN INVESTIȚII DE TIP INTEGRAT ÎN SOLUȚII INTELIGENTE AFERENTE UNUI CORIDOR DE MOBILITATE DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (CN1038677/22.01.2022)

     - valoare estimată 6.230.145,58 lei fără TVA

     - termen depunere 25.02.2022, ora 15.00

          - postat la data de 07.02.2022

 

STUDIU DE FEZABILITATE (SF) ȘI DOCUMENTAȚII NECESARE OBȚINERII DE AVIZE ȘI ACORDURI REFERITOARE LA PROIECTUL REALIZARE DE NOI REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ PENTRU TRONSONUL BD. DECEBAL - PIAȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - procedură simplificată - detalii anunț SEAP (SCN1099956/18.01.2022)

     - valoare estimată 110.000 lei fără TVA

     - termen depunere 31.01.2022, ora 15.00

          - postat la data de 18.01.2022

 

REȚEA ILUMINAT STRADAL CARTIER VĂLENI 1, MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ

     - licitație deschisă - detalii anunț SEAP (SCN1099551/04.01.2022)

     - valoare estimată 579.222,90 lei fără TVA

     - termen depunere 20.01.2022, ora 15.00

          - postat la data de 05.01.2022