COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2017

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

SC RO COM CENTRAL SA, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extinderea pe orizontală spații cu destinația alimentație publică- cofetărie și bar, piața Petrodava nr.1-3,  Proiect nr.425-02/2017, elaborator de S.C. ARHITECT 3D S.R.L., arh. Ionel CIUREA. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții camera 15 și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere,  în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.11.2017  inclusiv.
- reglementări (format .pdf)

- Postat pe site la data de 12.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DINAMIC SERVICII IMOBILIARE S.R.L. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, SISTEMATIZARE TEREN , BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, teren situat în Piatra Neamț, strada Călugărului, Proiect nr.604-10°2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail  , până la data de 10.11.2017, inclusiv.
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- plan de situație (format.pdf)
- reglementări (format.pdf)
- regulament (format.pdf)
- Postat pe site la data de 11.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

PROTOPOPIATUL PIATRA NEAMȚ, în calitate de reprezentant al MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – SEDIU PROTOPOPIAT, BISERICĂ ȘI SPITAL DE PALEAȚIE,,PROVIDENȚA", ACCESURI, PARCAJE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, pe teren situat în Piatra Neamț, aleea VALEA ALBĂ NR.6, Plan 15/2017, elaborat de BIA ION NICOLAE, arh. Ion NICOLAE. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 03.11.2017, inclusiv.
- aviz de oportunitate (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- Postat pe site la data de 03.10.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Municipiul Piatra Neamț prin Primar Dragoș CHITIC anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – Extindere strada Constantin Brâncoveanu, teren situat în intravilanul Municipiului Piatra Neamț, Proiect nr.47/2016, elaborat de BIA iulian diaconescu, arh. Iulian DIACONESCU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 21.08.2017, inclusiv
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 07.08.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

S.C. DINAMIC SERVICII IMOBILIARE S.R.L. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, SISTEMATIZARE TEREN , BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, teren situat în Piatra Neamț, strada Călugărului, Proiect nr. 604-10°2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail, până la data de 18.07.2017, inclusiv.

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 19.06.2017

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

aferent–EXTINDEREA SPAȚIILOR DE LA PARTERUL BLOCULUI DE LOCUINȚE B5, str. Mihai Eminescu - BIROU NOTARIAL ȘI ALTE SPAȚII, imobil situat în Piatra Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.12, bl B5 inițiator BNP IONIȚĂ ANA, Proiect nr. 542-16A/2017, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU". PUZ poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15, în fiecare zi de joi între orele 12-16,30. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.06.2017 inclusiv
- proiect (format.pdf)
- raport de specialitate (format.pdf)
- referat de aprobarea (format.pdf)
- memoriu (format.pdf)
- plan de situație (format.pdf)
- reglementări (format.pdf)
- regulament (format.pdf)
- topo OCPI (format.pdf)
- Postat pe site la data de 26.05.2017

- raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.

aferent – LOTIZARE TEREN ȘI SCHIMBAREA FUNCȚIUNII URBANISTICE A ZONEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII), imobil situat în Piatra Neamț, str. Pictor Aurel Băieșu, proprietate S.C.URBANEX S.A., BÂRTARU Neculai și STĂNESCU Vergina, Proiect nr. 104/2017, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, arh. Răzvan FODOR"

- proiect (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)

- Postat pe site la data de 18.05.2017

 

Privind aprobarea P.U.D.

Schimbarea destinaţiei din apartament de locuit în spaţiu alimentaţie publică tip Cafenea şi extinderea acestuia, situat în Piaţa 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44
- proiect (format .pdf)
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- încadrare în zonă
- situație existentă
- reglementări urbanistice
- reglementări edilitare
- obiective de utilitate publică
- mobilare urbană
- Postat pe site la data de 09.05.2017

- raport privind informarea și consultarea publicului (format .pdf)

 

Intenția de elaborare P.U.D.

     Căpitanu Paul Cristinel, anunță publicul intenția de elaborareca P.U.D. - Schimbarea destinației din apartament de locuit în spațiu alimentașie publică tip Cafenea și Extinderea acestuia, P-ța 22 Decembrie, nr. 3, bl. B2, sc. C, ap. 44, Proiect nr. 1R/2016, elaborat de Bia Ion Nicolae.

    Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții.
     Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 17.04.2017 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- încadrare în zonă (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbană (format .pdf)
- obiective utilitate publică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.03.2017
 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U.
aferent - Schimbare parţială de destinaţie CT 4 parter, în spaţii comerciale, birouri, prestări servicii, alimentaţie publică, supraetajare cu maxim 6 etaje cu destinaţia locuinţe colective, racorduri la utilităţi, pentru imobilul situat în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă nr. 2, proprietatea Ghiroagă Elena şi Ghiroagă Ioan
- proiect hotărâre (format .pdf)
- existent (format .pdf)
- plan situație (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 22.03.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.
aferent – Introducerea în intravilan a suprafeței de 4321 mp teren, cu scopul construirii unei hale servicii (depozitare materiale nepericuloase), teren situat în Piatra Neamț, str. Izvoare, Proiect nr.38/2016, elaborat de BIA Iulian Diaconescu. PUZ și RLU aferent  poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.03.2017 inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.02.2017

 

Privind aprobarea P.U.D. – Extindere parter spațiu comercial, în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 1, Proiect nr. 129/2015, elaborat de S.C. CARO SERV COM S.R.L., arh. Răzvan Cristian Fodor. PUD poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.03..2017  inclusiv.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- propunere (format .pdf)
- existent (format .pdf)
- Postat pe site la data de 24.02.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.

     S.C. URBANEX S.A. anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – LOTIZARE TEREN ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNII URBANISTICE A ZONEI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNE MIXTĂ (REZIDENȚIALĂ ȘI PRESTĂRI SERVICII), teren situat în Piatra Neamț, strada Aurel Băieșu, nr. 13 A, Proiect nr.104/2017, elaborat de SC CARO SERV COM SRL, ar. Răzvan FODOR.

     Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism.

     Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 23.02.2017. inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- postat la data de 22.02.2017

 

Intenția de elaborare P.U.Z și R.L.U.
BNP IONIȚĂ ANA-reprezentată prin Ioniță Ana, anunță publicului interesat intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U. aferent–Extindere parter birou notarial situat la parterul blocului B5, sc. B, ap. 24, str. Mihai Eminescu nr. 12. Planul de Reglementări Urbanistice, proiect nr. 542-16A/2014 elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU, poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții-camera 15, în fiecare zi de joi între orele 12-16,30. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 10.03.2017 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- postat la data de 08.02.2017

 

Privind aprobarea P.U.D. – Modernizare şi Extindere spaţiu comercial, montare firmă luminoasă, pentru imobilul situat în bd. G-ral N. Dăscălescu nr. 11, bl. T3, parter, proprietatea S.C. AVA STING S.R.L.
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)

- reglementări urbanistice (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)
- plan de încadrare (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- obiective de utilitate publică (format .pdf)
- planșa nr. 1 (format .pdf)
- planșa nr. 2 (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.01.2017

 

Privind aprobarea P.U.D – schimbare destinatie din locuinta in cafenea-bar, etajare cu destinația birouri, terasă exterioară, imobil situat în Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 4, Proiect nr. 532-06A-2016, elaborat de SC 3C PROIECT SRL, arh. Andrei CIUBOTARU
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- memoriu (format .pdf)
- Postat pe site la data de 11.01.2017