COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Achiziții publice - 2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Mentenanța Sistemului Informatic implementat în cadrul instituției pentru centrele bugetare subordonate Municipiului Piatra Neamț
- detalii invitație (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 19.12.2016

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Servicii de medicină a muncii, Cod CPV: 85147000-1 (rev. 2)
- detalii invitație (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 19.12.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  "Sistem semaforizare  Pieton  cu  chemare  pe  B-dul  Decebal, în fața Școlii  nr. 4 Piatra Neamț"
Codul de clasificare C.P.V :45316212-4 Instalare de semafoare (Rev. 2)
- anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 16.11.2016
 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 și a referatului nr. 23548/07.09.2016, Municipiul Piatra Neamț va invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul: PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – Completator zona protejată "Curtea Domnească"
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- planșă (format .pdf)
- postat la data de 14.11.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Iluminat ornamental – festiv, zona central (cu aprindere centralizată) și zonele cartierelor Precista, Mărăței și Dărmănești din Mun. Piatra Neamț cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Codul de clasificare C.P.V.: 45311200-2 – lucrări de conexiuni electrice (rev.2)  
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- materiale (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- formular anexa C1 (format .xls)
- formular anexa C2 (format .xls)
- contract lucrări (format .doc)
- postat la data de 01.11.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Refacere circuit electric în baza avizului tehnic de racordare nr. 1001224555/08.08.2016, P-ța Bistrița, str. Ecoului, Piatra Neamț; Codul de clasificare C.P.V.: 45310000-3 lucrări de instalații electrice (rev.2)
- anunț detalii (format .pdf)
- formulare (detalii .docx)
- aviz racordare piața Bistrița (detalii .pdf)

- comunicat anulare procedură (detalii .pdf)
- postat la data de 17.10.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Amenajare centru de primire persoane fără adăpost "Speranța"; Codul de clasificare C.P.V.: 45453100-8 – lucrări de renovare (rev.2)
- anunț detalii (format .pdf)
- deviz instalații electrice (format .pdf)
- deviz instalații detecție și stingere incendii (format .pdf)
- deviz instalații sanitare (detalii .pdf)
- deviz instalații termice (detalii .pdf)
- formulare (detalii .docx)
- listă utilaje (detalii .pdf)
- cantități de lucrări arhitectură (detalii .pdf)

- prelungire termen (format .pdf)
- postat la data de 13.10.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016,  
Municipiul Piatra Neamț va invită sa  participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Asigurare imobile apartinând Municipiului Piatra Neamt – Sala Polivalentă și Bazar, Codul de clasificare C.P.V.: 66510000-8 - serviciul de asigurare ( rev.2)
- anunț detalii (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- prelungire termen de depunere a ofertelor (detalii .pdf)

- răspuns solicitare clarificări (detalii .pdf)

- situația mobilizărilor Bazar (detalii .pdf)

- situația mobilizărilor Sala Polivalentă (detalii .pdf)
- postat la data de 21.09.2016

 

♦ În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Municipiul Piatra Neamț va invită să participati cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul  Serviciul de telefonie mobilă, Codul de clasificare C.P.V.: 64212000-5 serviciul de telefonie mobilă (rev.2)
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- postat la data de 15.09.2016

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului având obiectivul Mentenanță - supraveghere echipamente și sisteme aferente pentru proiectul "Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și cultural Curtea Domneasca" și service lift și scări rulante la Complexul Comercial Mall Forum Center; Codul de clasificare C.P.V.: 50312310-1 întreținerea echipamentelor de rețea de date (rev.2), 50324100-3 servicii de întreținere a sistemelor (rev.2)
- detalii (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- contract (format .docx)
- postat la data de 14.09.2016

 

♦ Municipiul Piatra Neamţ vă invită să participaţi la consultarea de piaţă iniţiată în SEAP, reprezentând etapa de planificare/pregătire a achiziţiei directe pentru atribuirea contractului având obiectul "Execuţie reparaţie hidroizolaţie bl D23, sc B, strada Lamâiţei", cod C.P.V. 45261310-0 Lucrări hidroizolare, tip contract: lucrări.
- detalii invitație (format .pdf)
- deviz (format .pdf)
- postat la data de 12.09.2016

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Elaborare certificate de performanță energetică pentru bunurile aparținând domeniului privat al municipiului, precum și a celor aparținând domeniului privat al statului, date în administrarea unității administrativ teritoriale, Codul de clasificare C.P.V.: 71314300-5 servicii de consultanță în eficiența energetică ( rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 23.05.2016

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: „Achiziţionarea serviciului de realizare şi difuzare materiale informative prin intermediul presei scrise"
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 10.05.2016

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziția directă pentru: Achiziţionarea serviciului de reclamă şi publicitate prin radio şi televiziune
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 09.05.2016

- clarificare 1 (format .pdf)

- clarificare 2 (format .pdf)

- clarificare 3 (format .pdf)
 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Verificare și execuție reparații instalații electrice de iluminat în Ștrandul Municipal, Codul de clasificare C.P.V.: 45311100-1 lucrări de cablare electrică( rev.2), 45311200-2 lucrări de conexiuni electrice( rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- listă cantități (format .pdf)
- postat la data de 21.04.2016

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Revizuire a Strategiei de Dezvoltare Locală Integrală a Municipiului Piatra Neamț pentru perioada 2014-2020, Codul de clasificare C.P.V.: 73220000-0 servicii de consultanță în dezvoltare (rev. 2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 19.04.2016

 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participati cu oferta la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Remediere tehnică a infiltrațiilor la Muzeul Curții Domnești, obiectiv al proiectului cod SMIS 5868, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev.2)  
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- antemăsurătoare (format .pdf)
- expertiză tehnică (format .pdf)
- grafic execuție (format .pdf)
- proiect soluție remediere (format .pdf)
- postat la data de 15.04.2016

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: Editarea şi tipărirea publicaţiei „Monitorul Oficial al Municipiului Piatra Neamţ".
Codul de clasificare C.P.V.: 78300000-0 Servicii de editare, 78180000-2 Servicii de tipărire de ziare, 79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe.
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- model contract (format .doc)
- fișă de date (format .pdf)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 07.04.2016

- clarificare 1 (format .pdf)

- clarificare 2 (format .pdf)

- anulare procedură (format .pdf)

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: "Iluminat ornamental festiv „Lucrări de cablare, conexiuni electrice și demontare echipamente iluminat cu ocazia sărbătorilor de Paști"
Codul de clasificare C.P.V.: 45311000-0 – Lucrări de cablare și conexiuni electrice, 45111300 – Lucrări de demontare, Tip contract: lucrări
- detalii anunț (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- model contract (format .doc)
- fișă de date (format .pdf)
- formular C1 (format .xls)
- formular C2 (format .xls)
- formulare (format .docx)
- propunere materiale montare (format .xls)
- postat la data de 04.04.2016
 

♦ Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Remediere tehnică a infiltrațiilor la Muzeul Curții Domnești, obiectiv al proiectului cod SMIS 5868, Codul de clasificare C.P.V.: 45453000-7 lucrări de reparații generale și de renovare (rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- antemăsurătoare (format .pdf)
- expertiză tehnică (format .pdf)
- grafic execuție (format .pdf)
- proiect soluție remediere (format .pdf)
- postat la data de 01.04.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Obiectiv: - Mentenanța echipamente și accesorii hardware în proiectele:
1. Implementarea la nivelul Municipiului Piatra Neamţ a unui Sistem TIC, în scopul asigurării interoperabilităţii la nivel organizaţional, semantic şi tehnic, cu impact asupra eficientizării activităţii interne a instituţiei şi furnizării de servicii publice online către cetăţeni şi mediul de afaceri;
2. Municipiul Piatra Neamț - inovațíe și informare în folosul cetățeanului și a mediului de afaceri;
3. Platforma de instruire continuă pentru angajații Primăriei Municipiului Piatra Neamț (acronym-eForm)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 25.03.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Service la instalațiile și echipamentele montate la semnalele de acces în Municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50116100-2 servicii de reparare a sistemelor electrice (rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- formular ofertă (format .xls)
- postat la data de 23.03.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Service rețele electrice interioare 220 V, service sisteme de telecomunicații, service sisteme de securitate antiefracție, supraveghere video, control acces și avertizare început incendiu si service rețele calculatoare cu echipamentele aferente, cod CPV: 50324100-3 servicii de reparare a sistemelor (rev.2), 50312300-8 – reparare și întreținere echipamente de rețea de date (rev.2), 50116100-2 servicii de reparare a sistelor electrice  (rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini rețea electrică (format .pdf)
- caiet de sarcini rețea calculatoare (format .pdf)
- caiet de sarcini rețea CCTV și  PSI (format .pdf)
- caiet de sarcini rețea telecomunicații (format .pdf)
- contract (format .docx)
- formulare (format .docx)
- formular  (format .xls)
- postat la data de 21.03.2016

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: "AMENAJAMENT PASTORAL, MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ, JUDEŢUL NEAMŢ"
Codul de clasificare C.P.V.: 77200000-2 Servicii pentru silvicultură
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- tema proiectare (format .pdf)
- contract (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 18.03.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Service rețea semafoare în Municipiul Piatra Neamț, cod CPV: 50232200-2 servicii de întreținere a semafoarelor (rev.2)
- detalii invitație (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract semafoare (format .docx)
- formulare semafoare (format .docx)
- formular semafoare (format .xls)

- postat la data de 17.03.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Elaborare audit energetic aferent imobilului situate în str. Ștefan cel Mare, nr. 6 – clădirea CMI URBAN, corp C3 (număr cadastral 50928), Codul C.P.V.: 71314300-5 servicii de consultanță în eficiența energetică ( rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .doc)
- postat la data de 11.02.2016

 

♦  Municipiul Piatra Neamț vă invită să participați cu ofertă la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Elaborare expertiză tehnică aferentă imobilului situate în str. Ștefan cel Mare, nr. 6 – clădirea CMI URBAN, corp C3 (număr cadastral 50928), cod CPV - 71319000-7 – serviciu de expertiză (rev. 2)
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .docx)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 09.02.2016
 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziție directă pentru: PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – Completator zona protejată "Curtea Domnească" din municipiul Piatra Neamț, Codul de clasificare C.P.V.: 71410000-5 – Servicii de urbanism
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- contract cadru (format .doc)
- formulare (format .docx)
- postat la data de 26.01.2016
 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ vă invită să participați la achiziția directă pentru: "PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ ÎN STR. IZVOARE - CARTIER SPERANTA„ din municipiul Piatra Neamț
Codul de clasificare C.P.V.: 79713000-5 – Servicii de pază
- detalii anunț (format .pdf)
- fișă de date (format .pdf)
- caiet de sarcini (format .pdf)
- formulare (format .docx)

- contract cadru (format .doc)
- postat la data de 08.01.2015

- solicitare clarificări (format .pdf)

- răspuns solicitare clarificări (format .pdf)