COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

Proiecte de hotărâri 2016

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

 

Intenția de elaborare P.U.D.

MONAC MACIEIRA OANA-VASILICA., anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Schimbarea destinației parterului locuinței în cafenea-bar, etajare cu destinația birouri, terasă exterioară, bd. Republicii nr.4, Proiect nr.532-06A2016, elaborator de S.C. 3C PROIECT S.R.L., arh. Andrei Ciubotaru. Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 21.12.2016 inclusiv.
- memoriu (format .pdf)
- reglementări (format .pdf)
- postat la data de 21.11.2016

 

Intenția de elaborare P.U.D.

Ciobanu Valentin reprezentant al S.C. Ava Sting S.R.L., anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. - Extindere parter spațiu comercial situat în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. D, parter, Proiect nr. 414-21/2016, elaborator de S.C. Arhitect 3D S.R.L., Ionel Ciurea. Planul de situație și memoriul de prezentare poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații Publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere, în scris, direct la sediul Primăriei Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 25.10.2016 inclusiv.
- memoriu prezentare (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- Postat pe site la data de 25.09.2016

 

Intenție de elaborare a P.U.Z și R.L.U. aferent - Introducerea în intravilan a suprafeței de 4321 teren, cu scopul construirii unei hale servicii (depozitare mteriale nepericuloase), teren situat în Piatra Neamț, strada Izvoare, Proiect nr. 38/2016, elaborat de BIA Iulian Diaconescu. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 15.09.2016 inclusiv.

- studiu de oportunitate (format .pdf)

- reglementări (format .jpg)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

 

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Schimbare funcţiune urbanistică imobil, strada Bistriţei nr. 2, din zonă industrială în zonă mixtă, în vederea schimbării destinaţiei, modernizării şi extinderii clădirii existente pentru amenajare magazin „PENNY MARKET", acces auto şi pietonal, spaţii parcare, alei şi platforme betonate, împrejmuire, sistematizare verticală, reţele edilitare, amplasare totem publicitar şi firme luminoase
- proiect hotărâre (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbanistică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

Privind aprobarea P.U.Z. şi R.L.U. aferent – Introducere în intravilanul municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 1.888 mp, construire ansamblu de locuinţe colective, împrejmuire, sistematizare verticală, amenajare acces, reţele edilitare, racorduri la utilităţi, strada Fermelor nr. 162
- proiect hotărâre (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbanistică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.08.2016

 

 

Intenția de elaborare P.U.D.

Blaga Viorica reprezentată prin arh. Răzvan Cristian Fodor, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.D. – Extindere parter spațiu comercial, în Piatra Neamț, bd. G-ral N. Dăscălescu nr.1, Proiect nr.129/2015, elaborat de S.C. CARO SERV COM S.R.L., ARH. Răzvan Cristian Fodor. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere  în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa  de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 15.08.2016 inclusiv.
- plan de situație (format .pdf)

- Postat pe site la data de 13.07.2016

 

Intenția de elaborare P.U.Z. și R.L.U.

Parohia Precista III, prin preot Paul Sorin VIERU, anunță publicului intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. aferent – CONSTRUIRE BISERICĂ cu hramul "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" în Piatra Neamț, str. Aurel Vlaicu nr.1, Proiect nr. 21/2016, elaborat de BIA Ion Nicolae. Planul de situație poate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Serviciul Urbanism și Autorizări Construcții și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț-Informații publice-Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula puncte de vedere în scris direct la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa de e-mail infopn@primariapn.ro, până la data de 03.08.2016 inclusiv.
- încadrare în zonă (format .pdf)

- plan de situație (format .pdf)

- Postat pe site la data de 04.07.2016

 

Aprobarea P.U.Z. și R.L.U. aferent–CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND, AMENAJARE INCINTĂ, AMENAJARE ACCESURI-SENS GIRATORIU, AMPLASARE TOTEM, IMBISS, PANOURI PUBLICITARE, ÎMPREJMUIRE, b-dul G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 1, Proiect nr. SQMA-076/2016 elaborat de SC SQMA ARCHITECTURE SRL, coordonator P.U.Z. arh. Urb. Cristian Bănuț
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)

- situație existentă (format .pdf)

- reglementări edilitare (format .pdf)

- mobilare urbană (format .pdf)

- Postat pe site la data de 17.06.2016

 

Aprobare P.U.D. – Schimbarea destinației din Apartament de locuit în Spațiu pentru alimentație publică tip Cafenea și Pizzerie și extinderea acestuia, proprietatea CĂPITANU PAUL – CRISTINEL, P-ța 22 Decembrie nr. 3, bl. B2, sc. C, Ap. 44, Proiect nr. 01/2016  B.I.A. Ion Nicolae
- raport de specialitate (format .pdf)
- referat de aprobare (format .pdf)
- proiect hotărâre (format .pdf)
- memoriu general (format .pdf)
- încadrare în zonă (format .pdf)
- reglementări edilitare (format .pdf)
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- mobilare urbană (format .pdf)
- situație existentă (format .pdf)
- utilitate publică (format .pdf)
- Postat pe site la data de 23.03.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

CHIROAGĂ IOAN anunță publicului intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal – Schimbarea destinației parțială a Centralei termice nr. 4 - parter în Spații comerciale, birouri, prestări servicii sau alimentație publică, supraetajarea cu max. 6 etaje cu destinația de locuințe colective, Strada Cuza Vodă f.nr.  Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 105 din 22.02.2016, cuprinzând propunerea urbanistică, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 01.04.2016 inclusiv.
- reglementări urbanistice (format .pdf)
- Postat pe site la data de 18.03.2016

 

Aprobare P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, proprietatea URSACHE ANTON și URSACHE TEREZA, Strada Veteranilor nr. 1A
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.03.2016

 

Aprobarea P.U.D. – Extinderea S+P a Spațiului comercial Parter, proprietatea în indiviziune în cote de câte ½ a IFRIM VASILE și a IFRIM CIPRIAN, Bulevardul Decebal nr. 71, bl. E2, tronsonul 1
- proiect de hotărare
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- memoriu
- planşă existent
- planşă reglementări
- Postat pe site la data de 17.03.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

S.C. HMG PROJECT INVEST S.R.L. BUCUREȘTI, prin reprezentant arh. VĂDEANU ROXANA - IULIA proiectant în S.C. CREATIV PROIECT S.R.L. PIATRA NEAMȚ, Str. Paharnicului nr. 7, anunță publicului intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru – 1. Introducerea în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a  terenului cu suprafaţa 1888 mp, 2. Schimbarea funcțiunii urbanistice a terenului cu suprafaţa 5067 mp în locuire cu locuințe colective, 3. Ansamblu cu 3 Blocuri de locuințe colective (P+5E) pe terenul cu suprafaţa 6955 mp, Strada Fermelor nr. 162.
- propunere mobilare urbanistică
- Postat pe site la data de 26.02.2016

 

Aprobare P.U.D. – Construcție P+1E cu destinațiile spațiu comercial și sediu societate, proprietatea BUȚURCĂ – LAZA ALEXANDRA și ANDONIE ELENA, Strada Cuiejdi nr. 1
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. – Bloc cu Locuințe colective P+4E, cu accesuri - auto și pietonal din stradă, cu parcare proprie, proprietatea STĂNESCU MARIA și STĂNESCU NAPOLEON, din Strada Dărmănești nr. 56
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- situație existentă
- plan de situație
- rețele edilitare
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. – Locuință individuală S+P+1E, proprietatea URSACHE ANTON și URSACHE TEREZA, Strada Veteranilor nr. 1A
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- secțiuni prin teren
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

Aprobare P.U.D. - Două extinderi Parter ale Spațiului comercial Parter, proprietatea S.C. BRACO S.R.L., Strada Dimitrie Leonida nr. 111, bl. D4, Proiect nr. 78/2015  S.C. M TECH PROIECT S.R.L. – arh. Simion Magdalena
- raport de specialitate
- referat de aprobare
- proiect hotărâre
- memoriu general
- reglementări edilitare
- reglementări urbanistice
- mobilare urbană
- situație existentă
- utilitate publică
- Postat pe site la data de 17.02.2016

 

Intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Complex de locuințe colective cu spații comerciale la parter P+5E - 2E - P+8E, amenajare accesuri Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 711 din 16.11.2015, cuprinzând propunerea de amplasare în teren, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 04.03.2016 inclusiv.
- detalii (format .pdf)
- Postat pe site la data de 17.02.2016

 

Intenție de elaborare a P.U.Z. și R.L.U.

S.C.  GRUP 4 INSTALAȚII  S.A., cu sediul - Str. Luncii nr. 5A, CLUJ – NAPOCA, anunță publicul intenția de elaborare a P.U.Z. și R.L.U. – Hipermarket Kaufland P+1E, amenajare accesuri, parcaje, amenajare incintă. Planul de situație anexat Certificatului de urbanism nr. 5 din 12.01.2016, cuprinzând propunerea de amplasare în teren, poate fi văzut la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Direcția Urbanism și Cadastru și pe site-ul Primăriei Municipiului Piatra Neamț - Informații publice - Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism. Publicul poate formula obiecții în scris direct la Sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț și pe internet la adresa E-mail: infopn@primariapn.ro., până în data de 15.02.2015 inclusiv.

- detalii (format .pdf)
- Postat pe site la data de 29.01.2016