COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

 

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE 2018

 

 

 

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de executie vacanta de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la  Biroul Managementul Situatiilor de Urgenta – Compartiment Prevenire
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)

                - conținut dosar (format .pdf)

                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - postat la data de 13.12.2018

Rezultate - selecţia dosarelor - 09.01.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală astfel

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)

                - conținut dosar (format .doc)

                - atribuțiile postului tr. 1 (format .pdf)

                - atribuțiile postului necalificat (format .pdf)

                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 07.12.2018

Rezultate - selecţia dosarelor (format .pdf) - 21.12.2018

                  - rezultate probă scrisă (format .pdf) - 10.01.2019

                  - rezultate probă practică (format .pdf) - 10.01.2019

                  - rezultate finale (format .pdf) - 14.01.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant funcţie contractuală de execuţie Muncitor tr. II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Directia Administrativă

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)

                - conținut dosar (format .doc)

                - atribuțiile postului (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 07.12.2018

Rezultate - selecţia dosarelor (format .pdf) - 21.12.2018

                  - rezultate probă scrisă (format .pdf) - 11.01.2019

                  - rezultate probă interviu (format .pdf) - 15.01.2019

                  - rezultate finale (format .pdf) - 16.01.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuală de executie de Referent treapta IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Economică, Serviciul Financiar Contabil.

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)

                - conținut dosar (format .doc)

                - atribuțiile postului (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 23.10.2018

Rezultate - selecţia dosarelor (format .pdf)

                  - rezultate probă scrisă (format .pdf) - 14.11.2018

                  - rezultate probă interviu (format .pdf) - 16.11.2018

                  - rezultate finale (format .pdf) - 19.11.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen/concurs în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și al HG nr. 611/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din aparatuI de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț.

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)

                - postat la data de 12.10.2018

Rezultate - pv verificare dosare (format .pdf)

                  - rezultate probă scrisă (format .pdf)

                  - rezultate probă interviu (format .pdf)

                  - rezultate finale (format .pdf)

 

♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante din cadrul Serviciului colectare, stabilire – constatare impozite, taxe și alte contribuții, control fiscal și relații publice de:
- muncitor calificat III – studii medii – perioada nedeterminată – Compartiment încasare, relații publice, administrativ.

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)

                - postat la data de 08.10.2018

                - selecţia dosarelor (format .pdf)

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuală de executie de Muncitor treapta II, cu atribuții principale de conducător auto, la Direcția Administrativă. Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamt din strada Stefan cel Mare nr. 6-8. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contina în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, la Biroul Resurse Umane, camera 25, etaj 2, până la data de 07/09/2018  ora 14:00.

                - detalii anunț (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - fișă post (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 27.08.2018

Rezultate - selecţia dosarelor (format .pdf)
               - rezultate probă scrisă (format .pdf)

               - rezultate contestaţie probă scrisă (format .pdf)
               - rezultate finale

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:
1. CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Financiar Contabil
Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe administrative specializarea administrație publică sau științe economice;
2. CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior, la Biroul Stare Civilă;
Condiții specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie - Biroul Stare Civilă (format .pdf)
                - atribuții consilier - Biroul Stare Civilă (format .pdf)

                - bibliografie - Serviciul Financiar Contabil (format .pdf)
                - atribuții consilier - Serviciul Financiar Contabil (format .pdf)

                - conținut dosar (format .doc)

                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - postat la data de 09.08.2018

Rezultate  - selecţia dosarelor la Biroul Stare Civilă

                - selecţia dosarelor la Serviciul Financiar Contabil

                - proba PC: Serviciul Financiar Contabil, Biroul Stare Civilă
                - proba scrisă: Serviciul Financiar Contabil, Biroul Stare Civilă

                - rezultate contestație probă scrisă: Biroul stare Civilă

                - proba de interviu: Serviciul Financiar Contabil, Biroul Stare Civilă

                - rezultate contestație interviu: Biroul stare Civilă
                - rezultate finale: Serviciul Financiar Contabil, Biroul Stare Civilă

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de Referent, clasa III, gradul profesional superior, la  Biroul Stare Civila;
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)

                - conținut dosar (format .doc)

                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - postat la data de 12.07.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 02.08.2018

                - proba PC 13.08.2018
                - proba scrisă 14.08.2018
                - proba de interviu 21.08.2018
                - rezultate finale 22.08.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi - funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartimentul Administrare Ștrand și Baia Comunală, din cadrul Biroului Administrare baze sportive și de agrement, după cum urmează:
* 1 post – referent treapta I
* 1 post – muncitor necalificat

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - atribuții muncitor necalificat (format .pdf)

                - atribuții referent (format .pdf)

                - bibliografie (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 06.07.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 20.07.2018
                - proba scrisă – referent treapta I 31.07.2018

                - proba interviu – referent treapta I 02.08.2018

                - proba practică
                - rezultate finale – muncitor necalificat

                - rezultate finale – referent treapta I

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen de promovare la finalizarea perioadei de stagiu a personalului contractual - detalii (format .pdf)
                - postat la data de 25.06.2018

Rezultate
                - proba scrisă 10.07.2018

                - proba interviu

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuţie vacante de muncitor necalificat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului– Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală.
Condiţii specifice:
- studii generale;
- vechime în muncă - min 2 ani;
Probe concurs:
1. selectia dosarelor
2. proba practica
Locatia pentru desfasurarea concursului: Strandul municipal Piatra Neamţ, Aleea Tineretului nr. 26. Data de desfasurare 11 iulie 2018, incepand cu ora 10:00 proba practică.

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - fișă post (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 18.06.2018

Rezultate - selecţia dosarelor (format .pdf) 02.07.2018
                - proba practică 12.07.2018
                - rezultate finale 16.07.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la Biroul Gospodarie Comunală.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)

                - conținut dosar (format .pdf)

                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - postat la data de 31.05.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 22.06.2018

                - proba PC 04.07.2018
                - proba scrisă: 05.07.2018
                - proba de interviu: 09.07.2018
                - rezultate finale: 10.07.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacantă de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional debutant, la Serviciul Planificare și Monitorizare

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - fișă post (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 03.05.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 23.05.2018

                - proba PC 04.06.2018
                - proba scrisă 05.06.2018
                - proba de interviu 07.06.2018
                - rezultate finale 08.06.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:
- 1 post Referent tr.II, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Biroul Administrare Baze sportive şi de Agrement.
- 3 posturi Referent tr.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală .
- 1 post Administrator Tr.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ din strada Ştefan cel Mare nr. 6-8, astfel

                - anunț Monitorul Oficial(format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - bibliografie (format .pdf), bibliografie (format .pdf), bibliografie (format .pdf),

                - fișă post (format .pdf), fișă post (format .pdf), fișă post (format .pdf),
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 03.05.2018

Rezultate - selecţia dosarelor - 18.05.2018
                - proba scrisă 05.06.2018

                - proba de interviu 08.06.2018

                - soluționare contestație 12.06.2018
                - rezultate finale 13.06.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de conducere de Şef Birou-Biroul Administrare Baze sportive şi de Agrement, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - bibliografie (format .pdf)

                - fișă post (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 03.05.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 17.05.2018
                - proba scrisă 30.05.2018

                - proba de interviu 31.05.2018
                - rezultate finale 04.06.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:
- 1 post Consilier grad.IA, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Biroul Administrare Baze sportive şi de Agrement.
- 1 post Consilier grad.IA, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Infrastructura Cozla.
- 1 post Consilier grad.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Biroul Administrare Baze sportive şi de Agrement.
- 1 post Consilier grad.I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Infrastructura Cozla.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ din strada Ştefan cel Mare nr. 6-8, astfel:

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - bibliografie (format .pdf), bibliografie (format .pdf),

                - bibliografie (format .pdf), bibliografie (format .pdf)

                - fișă post (format .pdf), fișă post (format .pdf),

                - fișă post (format .pdf), fișă post (format .pdf),
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 03.05.2018

Rezultate - selecţia dosarelor - 21.05.2018
                - proba scrisă 08.06.2018

                - proba de interviu 12.06.2018

                - soluționare contestație 14.06.2018
                - rezultate finale 14.06.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii contractuale de execuţie vacante, de Referent casier tr. I, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - bibliografie (format .pdf)

                - fișă post (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 24.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 10.05.2018
                - proba scrisă 18.05.2018

                - proba de interviu 22.05.2018
                - rezultate finale 23.05.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală astfel:

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - bibliografie electrician (format .pdf), instalator (format .pdf), lăcătuș (format .pdf)

                - fișă post electrician (format .doc), instalator (format .doc), lăcătuș (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 24.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 10.05.2018
                - proba scrisă 18 05 2018
                - proba practică 22 05 2018
                - rezultate finale 24.05.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 funcţii contractuale de execuţie vacante de Muncitor necalificat, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartimentul Administrare Ştrand şi Baia Comunală

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)

                - fișă post (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 24.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 10.05.2018
                - proba practică 22.05.2018
                - rezultate finale:

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuție vacanta de REFERENT, clasa III, gradul profesional superior la Compartimentul Autorizări Comerciale şi Transport Piatra Neamţ - Biroul Administrare Patrimoniu.

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)

                - fișă post (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 24.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 18.05.2018

                - proba PC 25.05.2018
                - proba scrisă 29.05.2018
                - proba de interviu 04.06.2018
                - rezultate finale 06.06.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de Şef Birou din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ - Biroul Administrare Patrimoniu.

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)

                - fișă post (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 24.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 17.05.2018

                - proba PC 25.05.2018
                - proba scrisă
                - proba de interviu
                - rezultate finale

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, la Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții - Compartiment Autorizări în Construcții.

                - anunț Monitorul Oficial (format .pdf)

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 12.04.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 09.05.2018

                - proba PC 22.05.2018
                - proba scrisă:
                - proba de interviu:
                - rezultate finale 25.05.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen de promovare la finalizarea perioadei de stagiu a personalului contractualPrimăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen de promovare la finalizarea perioadei de stagiu a personalului contractual. Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 18 aprilie  2018, orele 10:00, la sediul instituției str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8.
                - detalii anunț (format .pdf)

                - postat la data de 02.04.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Stare Civilă
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)
                - fișa de post (format .pdf)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 30.03.2018

Rezultate - selecţia dosarelor 24.04.2018

                - proba PC - 02.05.2018

                - proba scrisă - 04.05.2018

                - soluționare contestație probă scrisă - 07.05.2018

                - proba de interviu: - 08.05.2018
                - rezultate finale: - 09.05.2018

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii publice de execuție temporar vacantă de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent, la  Biroul Stare Civilă
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)
                - formular (format .doc)

                - fișa de post (format .pdf)

                - procedură probă PC (format .pdf)

                - tematică testare PC (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 27.03.2018
Rezultate - selecţia dosarelor - 04.04.2018

                - proba PC - 12.04.2018
                - proba scrisă - 13.04.2018
                - proba de interviu - 17.04.2018
                - rezultate finale - 18.04.2018

 

Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuală de executie de Referent treapta IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Administrativă, Compartiment Administrativ.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)
                - formular (format .doc)

                - fișa de post (format .pdf)

                - adeverință (format .doc)

                - postat la data de 12.03.2018
Rezultate - selecţia dosarelor
                - proba scrisă: 05.04.2018, rezultate contestație 11.04.2018
                - proba de interviu: 12.04.2018
                - rezultate finale - 16.04.2018

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen de promovare la finalizarea perioadei de stagiu a personalului contractual

                - detalii anunț (format .pdf)

                - postat la data de 12.03.2018

Rezultate - detalii (format .pdf)