COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECȚIA LocalĂ de Evidență a Persoanelor

 

Informare asupra scopului Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
- detalii (format .pdf)


Taxele speciale la nivelul Biroului de Evidență a Persoanelor, respectiv:


1. Taxă contravaloare carte de identitate 7 lei;
2. Taxă contravaloare carte de identitate provizorie 1 leu;
3. Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoană verificată, pot fi achitate astfel:
• În numerar la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite ale mun. Piatra Neamț situate:
- În incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B;
- În incinta sediului Primăriei Mun. Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8, camera 20.
• În numerar la subunitățile poștale amplasate în Piatra Neamț;
• Prin intermediul cardului bancar (P.O.S.), la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite ale mun. Piatra Neamț situate în incinta Mall Forum Center, etaj 3, str. Cuejdi, nr. 1B și în incinta sediului Primăriei Municipiului Piatra Neamț, camera 20, str. Ștefan cel Mare nr. 6 – 8;
• Prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț:
- Cont IBAN RO43TREZ49121360206XXXXX
- Cod fiscal 2612790
- Beneficiar Municipiul Piatra Neamț.
• Online, accesând site-ul www.primariapn.ro
• Online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ul www.ghiseul.ro, cu următoarele informații privind plata:
- 21.A.36.06.00 Taxe speciale
- Ven.prest.serv.SPCLEP(CI/CIP/Furnizări date).

 

Serviciul de Evidență a Persoanelor

Dovada adresei de domiciliu
Cazuri de eliberare a unui nou act de identitate

Eliberarea actului de identitate pentru minorul care la împlinit vârsta de 14 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetățenii români cu domiciliul în România

Eliberarea primului act de identitate la dobândirea/redobândirea cetăţeniei române

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate
Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
Inscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
In atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor

 

 

Serviciul de Stare Civilă

♦ Divorțul pe cale administrativă
♦ Eliberarea certificatelor de stare civilă (duplicat)

♦ Înregistrarea căsătoriei

♦ Înregistrarea nașterii

♦ Înregistrarea decesului

♦ Înscrierea divorțului din străinătate

♦ Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

♦ Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

♦ Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate

♦ Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă

♦ Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civiă

♦ Întocmirea anexei 24 - sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale

Eliberarea dovezilor privind înregistrarea unui act de stare civilă

- Potrivit art. 10 lit. d) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin HG nr. 64/2011 cu modificările şi completările ulterioare, la cererea persoanelor fizice, se pot elibera dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă (Anexa 9); dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă. Dovezile se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi certificatele de stare civilă.

- cerere, împutenicire.

Eliberare formular standard multilingv

- detalii (format .pdf)

- cerere (format .pdf)

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

- detalii (format .pdf)

- cerere (format .pdf)