COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Informare asupra scopului Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
- detalii (format .pdf)

• Contravaloare Carte de identitate 7 lei
• Contravaloare Carte de identitate provizorie 1 leu
• Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
• Respectivele taxe se plătesc la Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț cu următoarele informații privind plata:
IBAN - RO49TREZ49121340202XXXXX,
BENEFICIAR: MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ, CUI 2612790
 

 

Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Dovada adresei de domiciliu
Cazuri de eliberare a unui nou act de identitate

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

Eliberarea CI la dobândirea cetăţeniei române

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate
Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
Inscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
In atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor

 

 

Biroul Stare Civilă

♦ Divorțul prin acordul soților
♦ Eliberarea certificatelor de stare civilă (duplicat)

♦ Înregistrarea căsătoriei

♦ Încheierea căsătoriei

♦ Întocmirea actului de naștere

♦ Înregistrarea nașterii
♦ Întocmirea actului de deces

♦ Înregistrarea decesului

♦ Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

♦ Înscrierea divorțului și a schimbării de nume/prenume pronunțate în străinătate

♦ Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate

♦ Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate

♦ Întocmirea anexei 24 în vederea deschiderii procedurii succesorale

♦ Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

♦ Transcrierea certificatelor/extraselor de naștere

♦ Documente necesare pentru transcrierea certificatelor/extrselor de stare civilă/extraselor multiligve privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România

      - regulament transcriere cetățenie

 

 

 

 

 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?