COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Informare asupra scopului Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeana și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012
- detalii (format .pdf)

• Taxă eliberare carte de identitate 7 lei
• Taxă eliberare carte de identitate provizorie 1 leu
• Taxă furnizare date cu caracter personal din R.N.E.P. 1 leu/persoana verificată.
• Respectivele taxe se plătesc astfel:

- prin virament în conturile deschise la Trezoreria municipiului Piatra Neamț

- online, accesând site-ul www.primariapn.ro

- online prin intermediul Sistemului Național de Plată Electronică, accesând site-ul www.ghiseul.ro,

cu următoarele informații privind plata, după caz:

- IBAN - RO41TREZ49121330208XXXXX,

- venituri din prestări servicii/ven. prest. serv. ev. pop

- clasificația bugetară 21.A.33.08.00

- Beneficiar Municipiul Piatra Neamț

- CUI 2612790

 

 

Biroul de Evidență a Persoanelor

Dovada adresei de domiciliu
Cazuri de eliberare a unui nou act de identitate

Eliberarea actului de identitate pentru minorul care la împlinit vârsta de 14 ani

Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani, de către cetățenii români cu domiciliul în România

Eliberarea primului act de identitate la dobândirea/redobândirea cetăţeniei române

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

Eliberarea cărţii de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii identitate
Eliberarea cărţii de identitate provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

Eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor
Inscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei
In atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor

 

 

Biroul Stare Civilă

♦ Divorțul prin acordul soților
♦ Eliberarea certificatelor de stare civilă (duplicat)

♦ Înregistrarea căsătoriei

♦ Înregistrarea nașterii

♦ Înregistrarea decesului

♦ Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

♦ Înscrierea divorțului și a schimbării de nume/prenume pronunțate în străinătate

♦ Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate

♦ Înscrierea mențiunii de schimbare de nume/prenume pronunțat în străinătate

♦ Întocmirea anexei 24 în vederea deschiderii procedurii succesorale

♦ Schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă

♦ Transcrierea certificatelor/extraselor de naștere

♦ Documente necesare pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multiligve privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română și care nu au avut niciodată domiciliul în România

      - regulament transcriere cetățenie

 

• Având în vedere evoluţia infecţiilor cu noul coronavirus SARS – Cov-2 pe teritoriul României, precum şi măsurile dispuse la nivel naţional pentru prevenirea infecţiei;

- întrucât actele de stare civilă se întocmesc atât în interesul statului cât şi al persoanei;
- în vederea limitării contactului ofiţerului de stare civilă competent cu persoanele îndreptăţite să solicite înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă;
• Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,  prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, vă comunicăm următoarele:
→ pentru declararea şi înregistrarea căsătoriei - detalii (format .pdf)
→ pentru declararea şi înregistrarea deceselor - detalii (format .pdf)
→ pentru declararea şi înregistrarea naşterii - detalii (format .pdf)