COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior


cererea pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);
actul de identitate și cartea de alegător, în cazul deteriorării;
certificatul de naștere, original și copie;
certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de resedință, original și copie;
dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
un document emis de instituții sau autorități publice - pașaport, permis de conducere, legitimație de serviciu, livret militar ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ, cu fotografie de dată recentă, original și copie;
chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?