COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor de stare civilă (duplicat)

 

1. Certificatele de stare civilă se eliberează  numai persoanelor îndreptăţite, personal sau prin împuternicit cu procură specială;
2. Petentul se prezintă la sediul Biroului de Stare Civilă şi completează o cerere pentru eliberarea noului certificat în care menţionează în mod amănunţit împrejurările în care a fost pierdut, distrus sau furat;
3. Cererea este însoţită de buletinul de identitate, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau paşaportul pentru CRDS , în original şi copie;
4. Procură specială autentificată la notar sau la oficiul consular ori la misiunea diplomatică a României din statul de reşedinţă. În situaţia în care procura este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5.10.1961.
5. Actul de identitate al împuternicitului în original şi copie, dovada achitării taxei extrajudiciare de timbru în valoare de 2 lei;

    (Constituie contravenţie la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, pierderea sau deteriorarea certificatelor de naştere, căsătorie sau de deces).
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?