COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbării buletinelor de identitate

 

DOCUMENTE NECESARE:
a) Cerere pentru eliberarea actului de identitate - cerere (format .pdf);

b) Actul de identitate, original;
c) Certificatul de naştere, original şi copie;
d) Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
e) Certificatul de divort/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
f) Extrasul de carte funciară, original sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;
g) Documentul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate.
 
♦ În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, a datei nasterii precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Notă
Solicitanții sub 18 ani vor prezenta documentele de la Secțiunea "Eliberarea actului de identitate pentru minorul care a împlinit vârsta de 14 ani".