COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Înscrierea recunoașterii sau stabilirii filiației

 

Hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, declaraţie de recunoaştere;
Recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează:
— prin declaraţie scrisă, întocmită şi dată în faţa ofiţerului de stare civilă;
— prin înscris autentic, în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti;
— prin testament.
Declaraţia de recunoaştere făcută de un cetăţean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut;
Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.
În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună la biroul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea. În lipsa acordului părinţilor instanţa de tutelă hotărăşte.    
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?