COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România


cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România - cerere (format .pdf);
certificatul de naștere, original și copie;
certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;
actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate - 7 lei;

 

 

♦ În toate situațiile în care actul de identitate este solicitat de către un minor acesta trebuie să fie însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament. Părintele/reprezentantul legal trebuie care însoțește minorul trebuie să prezinte actul de identitate, în original.
♦ Pe lângă celelalte documente mai sus menționate la cererea pentru eliberarea actului de identitate depusă de minor trebuie prezentat/ă și certificatul de căsătorie al părinților/hotărârea de divorț, definitivă, irevocabilă/certificatul de divorț însoțit de convenția încheiată la notar în procedura divorțului cu copii minori/hotărâre de plasament, definitivă și irevocabilă/hotărâre judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului, definitivă și irevocabilă  (original și copie).