COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achiziţii Publice

 

 

► Procedura operațională privind atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru ce au ca obiect serviciile din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea achizițiilor publice nr. 98/2016 privind achizițiile publice - detalii (format .pdf)

► Procedură operațională privind refinanțarea datoriei publice locale - detalii (format .pdf)

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) - https://e-licitatie.ro/pub

          - denumire participant Municipiul Piatra Neamt

          - înregistrare în sistem - https://e-licitatie.ro/reg/options

 

 

2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015