COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

AnunȚuri DE recrutare și selecție

pentru ocuparea unor posturi vacante 2017

 

 

      ♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi funcții publice de execuție vacante:
1- CONSILIER, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Achiziții Publice
2- CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Juridic

                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - atribuții (format .pdf), atribuții (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf), bibliografie (format .pdf)
                   - conținut dosar (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - testare PC (format .pdf), tematică testare PC (format .pdf)
                   - adeverință vechime (model)
                   - postat la data de 29.12.2017

Rezultate:   - selecţia dosarelor - 19.01.2018
                   - proba cunoștințe de operare PC: (detalii), (detalii)
                   - proba scrisă: (detalii), (detalii)
                   - proba de interviu: (detalii), (detalii)
                   - rezultate finale: (detalii), (detalii)

 

      ♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț - Serviciul Planificare și Monitorizare
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - atribuții (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - conținut dosar (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)

                   - adeverință vechime (model)
                   - testare pc (format .pdf)
                   - postat la data de 28.12.2017

Rezultate:   - selecţia dosarelor - 19.01.2018

                   - proba cunoștințe de operare PC
                   - proba scrisă
                   - proba de interviu
                   - rezultate finale

 

      ♦ Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de execuție vacante:
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)

                   - atribuții (format .pdf)

                   - postat la data de 22.12.2017

 

      ♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț.

     Examenul de promovare în grade sau trepte, respectiv în funcții de nivel cu studii superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 05/01/2018, orele 10:00, la sediul instituției str. Ștefan cel Mare nr. 6-8.
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .doc)

                   - postat la data de 18.12.2017

 

      ♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: CONSILIER, clasa I, gradul profesional ASISTENT, Compartiment Guvernanță Corporativă
- cunoștințe de operare PC (nivel  mediu)  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,     absolvite cu diplomă de licență domeniul științe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: min. 1 an
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)

                  - în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 761 din 11 octombrie 2017 privind modificarea și completarea H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, bibliografia stabilită pentru ocuparea postului de consilier, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Guvernanta Corporativa se completează cu actul normativ Constituţia României, republicată
                   - dosar concurs (format .pdf)

                   - formular înscriere (format .doc)

                   - tematica probă PC (format .pdf)

                   - procedură privind desfășurarea probei PC (format .pdf)

                   - atribuțiile postului (format .pdf)

                   - adeverință - model (format .doc)
                   - postat la data de 31.10.2017

Rezultate:   - selecţia dosarelor - 27.11.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 11.12.2017
                   - proba scrisă - 12.12.2017

                   - soluționare contestație proba scrisă - 14.12.2017
                   - proba de interviu
                   - rezultate finale - 18.12.2017

 

      ♦ Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior şi auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.
Tip concurs: Recrutare pe functie de executie vacanta
Data de sustinere a probei scrise: 28.11.2017, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC
Data de sustinere a probei suplimentare: 28.11.2017, ora 09:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
                   - detalii

                   - postat la data de 26.10.2017

 

      Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de Referent treapta I din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Administrativă, Compartiment Administrativ.
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)

                   - conținut dosar (format .doc)

                   - formular înscriere (format .pdf)

                   - postat la data de 26.10.2017

Rezultate:   - selecţia dosarelor
                   - proba scrisă - 20.11.2017
                   - proba de interviu - 22.11.2017
                   - rezultate finale - 23.11.2017

 

      Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante din cadrul Serviciului colectare, stabilire – constatare impozite, taxe și alte contribuții, control fiscal și relații publice de:
-    Referent IA – studii medii – perioada nedeterminată – Compartiment încasare, relații publice, administrativ,
                   - detalii (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)

                   - postat la data de 16.10.2017

 

      Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de conducere de Șef Birou din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente.
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .doc)

                   - formular înscriere (format .doc)

                   - tematica probă PC (format .pdf)
                   - postat la data de 04.10.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor
                   - proba cunoștințe de operare PC - 26.10.2017
                   - proba scrisă
                   - proba de interviu
                   - rezultate finale
 

      Direcţia Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț anunţă organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcției publice de execuție vacante:
-    Inspector clasa I grad profesional asistent – Compartiment juridic, resurse umane în cadrul Serviciului evidență contabilă, evidență venituri/amenzi, urmărire și executare silită;
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - condiții participare (format .pdf)
                   - postat la data de 21.09.2017
 

      Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen/concurs în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare și al HG nr. 611/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț.
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - postat la data de 06.09.2017

 

      Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior şi auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ, judeţul Neamţ

                   - detalii anunț

                   - postat la data de 28.08.2017

 

      Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de executie de Referent treapta IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Direcția Administrativă, Compartiment Administrativ.
                   - detalii anunț (format .pdf)

                   - bibliografie (format .pdf)

                   - dosar concurs (format .pdf)

                   - formular înscriere (format .pdf)

                   - postat la data de 28.08.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 12.09.2017
                   - proba scrisă - 15.09.2017
                   - proba de interviu - 20.09.2017
                   - rezultate finale


      Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: CONSILIER, clasa I, gradul profesional ASISTENT, Compartiment Guvernanță Corporativă
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - tematică PC (format .pdf)
                   - postat la data de 11.08.2017
Rezultate: - selecţia dosarelor - 04.09.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 14.09.2017
                   - proba scrisă - 18.09.2017
                   - proba de interviu
                   - rezultate finale

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Șef Serviciu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț - Serviciul Patrimoniu, Autorizări și Transport.
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - tematică PC (format .pdf)
                   - postat la data de 26.07.2017

                   - anunț probă cunoștințe de operare PC (format .pdf)
Rezultate: - selecţia dosarelor - 23.08.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 31.08.2017
                   - proba scrisă - 01.09.2017
                   - proba de interviu - 04.09.2017
                   - rezultate finale

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante, astfel: INSPECTOR clasa I grad profesional asistent in cadrul Serviciului Comunicare si Management Integrat

                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - tematică PC (format .pdf)
                   - postat la data de 30.06.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 25.07.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC
                   - proba scrisă - 01.08.2017
                   - proba de interviu - 03.08.2017
                   - rezultate finale

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante, astfel: CONSILIER clasa I grad profesional debutant în cadrul Direcției Urbanism și Cadastru, Serviciul Cadastru Registru Agricol și Nomenclator Stradal, Compartiment Nomenclator Stradal
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .doc)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - tematică PC (format .pdf)
                   - postat la data de 08.06.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 07.07.2017
                   - proba scrisă - 11.07.2017

                   - rezultate contestație proba scrisă
                   - proba de interviu - 13.07.2017
                   - rezultate finale - 17.07.2017

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului– Serviciul Administrare Patrimoniu, Autorizări şi Transport, astfel:
1 post  muncitor tr. I
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)

                   - postat la data de 16.05.2017
Rezultate: - selecţia dosarelor - 30.05.2017
                   - proba scrisă - 09.06.2017
                   - proba practică
                   - rezultate finale

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post funcție publica vacanta in cadrul Directiei Urbanism si Cadastru, Serviciul Urbanism si Autorizari Constructii, Compartiment Urbanism – CONSILIER clasa I grad profesional superior
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie consilier (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - tematică testare cunoștințe PC (format .pdf)

                   - postat la data de 15.05.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 14.06.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC
                   - proba scrisă
                   - proba de interviu
                   - rezultate finale

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul Biroului de Evidența a Persoanelor.
      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

1. INSPECTOR clasa I grad profesional asistent
2. INSPECTOR clasa I grad profesional principal

                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - tematică testare cunoștințe PC (format .pdf)

                   - postat la data de 12.05.2017

                   - prelungire termen depunere dosare (format .pdf)

Rezultate: - selecţia dosarelor - 13.06.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 14.06.2017
                   - proba scrisă - 16.06.2017
                   - proba de interviu - 21.06.2017

                   - contestație - 22.06.2017
                   - rezultate finale - 22.06.2017

 

       Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul Compartimentului Guvernanță Corporativă.
      Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

1. CONSILIER clasa I grad profesional asistent
2. CONSILIER JURIDIC clasa I grad profesional asistent
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - bibliografie consilier (format .pdf)
                   - bibliografie consilier juridic (format .pdf)
                   - declarație poliție politică (format .pdf)
                   - declarație art. 54/188 (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - tematică testare cunoștințe PC (format .pdf)

                   - postat la data de 12.05.2017

                   - prelungire termen depunere dosare (format .pdf)

                   - detalii desfășurare probă PC (format .pdf)

Rezultate: - selecţia dosarelor - 08.06.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 12.06.2017
                   - proba scrisă - 14.06.2017
                   - proba de interviu - 16.06.2017
                   - rezultate finale - 19.06.2017

 

       Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, gradul profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ

                   - detalii anunț

                   - postat la data de 27.04.2017

 

     Primăria Municipiului Piatra Neamţ, în calitate de beneficiar al proiectului SMIS 3725 – "Dezvoltarea turismului din Piatra Neamț prin promovarea activităților de marketing și a produselor cu specific local "organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a unei funcții contractuale de execuție inspector debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Comunicare și Management Integrat, Compartiment Informare și Promovare Turistică.
                   - detalii anunț
                   - bibliografie
                   - condiții generale
                   - formular înscriere
                   - tematică testare cunoștințe PC
                   - postat la data de 27.04.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 31.05.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC și limbă străină - 07.06.2017
                   - proba scrisă - 09.06.2017
                   - proba de interviu - 14.06.2017
                   - rezultate contestație - 15.06.2017
                   - rezultate finale - 15.06.2017

 

     Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante, astfel:
1. INSPECTOR clasa I grad profesional SUPERIOR, Direcția Dezvoltare Implementare Programe, Serviciul Unitatea de  Implementare a Proiectelor
- cunoștințe de operare PC (nivel  mediu)  
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență domeniul științe economice
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:  min. 9 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba cunostinte de operare PC: 25.04.2017, ora 10:00
Proba scrisă: 26.04.2017, ora 10:00
Proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.
Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr. 6-8.
Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei în  termen  de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Pentru relații suplimentare: 0233.218.991/int. 219,  email: infopn@primariapn.ro.
                   - bibliografie (format .pdf)
                   - declarație art. 54 lit.  i) din Legea nr. 188 (format .pdf)
                   - declarație pe propria răspundere (format .pdf)
                   - detalii anunț (format .pdf)
                   - dosar concurs (format .pdf)
                   - formular înscriere (format .pdf)
                   - tematică testare cunoștințe PC (format .pdf)
                   - postat la data de 23.03.2017
Rezultate: - selecţia dosarelor - 13.04.2017
                   - proba cunoștințe de operare PC - 25.04.2017
                   - proba scrisă - 26.04.2017
                   - proba de interviu - 02.05.2017
                   - rezultate finale

 

     Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen  de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț
     Examenul de promovare în grade sau trepte, respectiv în funcții de nivel cu studii superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț, va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 31 martie 2017, orele 10:00, la sediul instituției str. Ștefan cel Mare nr. 6-8.
     Funcția contractuală pentru care se organizează examenul de promovare:
- consilier gradul II – un post
     Dosarul de înscriere la examen va conține următoarele documente:
a) cererea salariatului de participare la examen
b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic
c) copia actului de identitate
d) copia legalizată a diplomei de absolvire sau, după caz,  adeverinţei care să ateste absolvirea studiilor superioare
     Dosarul de înscriere se depune la registratura instituției în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până în data de 24 martie 2017, orele 14:00.
     Relații suplimentare la tel 0233/218991, int.219 sau e-mail: infopn@primariapn.ro.
                   - bibliografie
                   - postat la data de 20.03.2017
Rezultate: - proba scrisă (detalii) - 31.03.2017
 

     Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Serviciul Administrare Patrimoniu, Autorizări şi Transport, astfel:
• 1 post muncitor necalificat
     - studii școală generală
• 1 post îngrijitor
     - studii școală generală
• 2 posturi muncitor tr. I
     - studii școală generală
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - min 3 ani
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ din strada Ştefan cel Mare nr. 6-8, în data de 10 aprilie 2017, ora 10:00 proba scrisă.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţinî în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică.
Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs – Popescu Elena, consilier, tel 0233218991 int. 219.
                   - bibliografie muncitor necalificat și îngrijitor
                   - bibliografie muncitor tr. I

                   - postat la data de 17.03.2017
Rezultate:
                   - selecţia dosarelor (detalii) - 31.03.2017
                   - proba scrisă - 10.04.2017
                   - proba practică - 12.04.2017
                   - rezultate finale

 

     Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de:
• CONSILIER clasa I grad profesional SUPERIOR, Direcția Dezvoltare Implementare Programe, Serviciul Planificare și Monitorizare
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare nr. 6-8
Dosarele de înscriere se depun la sediul institutiei în perioada  17/03/2017 – 05/04/2017
Proba cunoștințe de operare PC: 18.04.2017, ora 10:00
Proba scrisă: 19.04.2017, ora 10:00
Proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Pentru relații suplimentare: 0233.218.991/ int. 219,  email: infopn@primariapn.ro.

     - bibliografie (format .pdf)

     - declarație art. 54 lit.  i) din Legea nr. 188 (format .pdf)

     - declarație pe propria răspundere (format .pdf)

     - detalii anunț (format .pdf)

     - dosar concurs (format .pdf)

     - formular înscriere (format .pdf)

     - tematică testare cunoștințe PC (format .pdf)

     - postat la data de 16.03.2017

Rezultate: - selecţia dosarelor - 10.04.2017

                   - proba cunoștințe de operare PC - 18.04.2017

                   - proba scrisă - 20.04.2017

                   - proba de interviu - 21.04.2017

                   - rezultate finale - 24.04.2017

 

     Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:
                 • 1 post consilier grad IA – Direcția Administrativă
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, în data de 28 martie 2017, ora 10:00 proba scrisă.
                 - detalii anunț (format .pdf)
                 - bibliografie (format .pdf)
                 - condiții generale și conținut dosar (format .pdf)
                 - formular de înscriere (format .doc)
                 - Postat la data de: 06.03.2017
Rezultate: - selecţia dosarelor (detalii) - 22.03.2017
                   - proba scrisă (detalii) - 28.03.2017, rezultate contestații (detalii) - 30.03.2017
                   - proba de interviu (detalii) - 03.04.2017, rezultate contestații (detalii) - 05.04.2017
                   - rezultate finale (detalii) - 05.04.2017