COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚURI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

 

PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE 2019

 

 

Acte necesare concurs funcție publică:
     - conținut dosar concurs (format .pdf)
     - formular înscriere (format .pdf)
     - model adeverință vechime (format .doc)

 

Acte necesare concurs funcție contractuală:
     - conținut dosar concurs (format .pdf)
     - formular înscriere (format .pdf)
     - model adeverință vechime (format .doc)

 

 


 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului Monitorizare Proceduri Administrative – Serviciul Administrație Publică și Juridic din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt. Concursul se va desfășura la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, conform datelor stabilite:
1. Proba practică eliminatorie pentru dovedirea cunoștințelor de operare PC (nivel mediu) 10/01/2020, ora 10:00
2. Proba scrisă – 13 ianuarie 2020 ora 10:00
3. Interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții post (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 02.12.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 07.01.2020

                - rezultate probă PC - 10.01.2020

                - rezultate probă scrisă - 13.01.2020

                - rezultate probă interviu - 20.01.2020

                - rezultate finale - 21.01.2020

 

♦ Primăria municipiului Piatra Neamț organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional superior, Inspector clasa I grad profesional superior si Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Unitatea de Implementare a Proiectelor din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamț.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie 1 (format .pdf), bibliografie 2 (format .pdf), bibliografie 3 (format .pdf)
                - atribuții 1 (format .pdf), atribuții 2 (format .pdf), atribuții 3 (format .pdf)

                - tematică 1 (format .pdf), tematică 2 (format .pdf), tematică 3 (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 13.11.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 09.12.2019

                - rezultate probă PC, rezultate probă PC - 12.12.2019

                - rezultate probă scrisă - Inspector clasa I grad profesional superior - 13.12.2019

                - rezultate probă scrisă - Consilier clasa I grad profesional asistent - 16.12.2019

                - rezultate probă scrisă - Consilier clasa I grad profesional superior - 16.12.2019

                - rezultat contestație probă scrisă - 18.12.2019

                - rezultate probă interviu - Inspector clasa I grad profesional superior - 13.12.2019

                - rezultate probă interviu - Consilier clasa I grad profesional asistent - 19.12.2019

                - rezultate probă interviu - Consilier clasa I grad profesional superior - 19.12.2019

                - rezultate finale - Inspector clasa I grad profesional superior - 18.12.2019

                - rezultate finale - Consilier clasa I grad profesional superior - 23.12.2019

                - rezultate finale - Consilier clasa I grad profesional asistent - 23.12.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Comunicare - Compartimentul Relaţii Publice
                - reluare concurs
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 11.11.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 09.12.2019

                - rezultate probă PC - 12.12.2019

                - rezultate probă scrisă - 13.12.2019

                - rezultate probă interviu - 17.12.2019

                - rezultate finale - 20.12.2019

 

♦ Primaria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, functie contractuală de executie de Referent treapta I din cadrul Direcției Patrimoniu - Biroul Administrare baze sportive și de agrement, la Compartiment Administrare Ștrand și Baia Comunală
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - tematică (format .pdf)
                - postat la data de 11.11.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 25.11.2019

                - rezultate probă scrisă - 03.12.2019

 

♦ Primaria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de Consilier gradul I din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 07.11.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 21.11.2019

                - rezultate probă PC - 28.11.2019

                - rezultate probă scrisă - 02.12.2019

                - rezultate probă interviu - 04.12.2019

                - rezultate finale - 09.12.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Comunicare - Compartimentul Relaţii Publice
                - anunț amânare concurs (format .pdf)
                - postat la data de 31.10.2019

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de execuție de Consilier gradul IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Planificare și Monitorizare
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - conținut dosar (format .doc)
                - formular înscriere (format .doc)
                - tematică testare (format .pdf)
                - postat la data de 29.10.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 13.11.2019

                - rezultate probă scrisă - 20.11.2019

                - anunț probă interviu - 21.11.2019

                - rezultate probă interviu - 22.11.2019

                - rezultate finale - 27.11.2019

 

Primăria municipiului Piatra Neamț organizează în data de 11 noiembrie 2019, ora 11.00, proba scrisă, la sediul instituţiei din Str.Stefan cel Mare nr.6-8, localitatea Piatra Neamt, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)
                - postat la data de 11.10.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 05.11.2019

                - rezultate probă scrisă - 12.11.2019

                - rezultate probă interviu - 13.11.2019

                - rezultate finale - 14.11.2019

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional principal  la  Serviciul Cadastru, Registru Agricol si Nomenclator Stradal – Compartiment Nomenclator Stradal
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 08.10.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 01.11.2019

                - rezultate probă PC - 11.11.2019

                - rezultate probă scrisă - 12.11.2019

                - rezultate finale - 14.11.2019

 

Primăria municipiului Piatra Neamț organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de Consilier clasa I grad profesional principal și Inspector clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Financiar Contabil – Direcția Economică din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Piatra Neamt
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții consilier (format .pdf)

                - atribuții inspector (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 30.09.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 25.10.2019

                - rezultate probă PC - 31.10.2019

                - rezultate probă scrisă - 01.11.2019

                - rezultate interviu - 05.11.2019

                - rezultate finale - 06.11.2019

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant, funcție contractuală de executie de Consilier gradul I din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Biroul Promovare Turistică și Organizare Evenimente.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 27.09.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 15.10.2019

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Urbanism și Autorizări în Constructii – Compartiment Urbanism.

                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)
                - adeverință (format .doc)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 24.09.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor - 21.10.219

                - rezultate probă PC - 28.10.2019

                - rezultate probă scrisă - 29.10.2019

                - rezultate interviu - 31.10.2019

                - rezultate finale - 04.11.2019

 

♦  Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de executie vacanta de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la  Biroul Managementul Situatiilor de Urgenta – Compartiment Prevenire.

Conditiile de participare la concurs:

       Conditii generale:

-Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

              Conditiile specifice:

 -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta in stiinte ingineresti sau stiințele comunicării;

-  cunostinte operare PC – nivel mediu;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim. 7 ani;

-  perfectionare/specializare in domeniul protectie civila.

    Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

    Proba cunoştinţe de operare PC: 10/10/2019, ora 10:00

    Proba scrisă: 11/10/2019, ora 10:00

    Proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

   Concursul se va desfăşura la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamţ, strada Stefan cel Mare nr. 6-8.

   Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamţ, strada Stefan cel Mare nr. 6-8,  în  termen  de 20 de zile de la data afisarii anuntului pe site-ul institutiei, respectiv in perioada 09.09-30.09.2019.

    Date contact: 0233.218.991/ int. 219, email: infopn@primariapn.ro.

 

  Model adeverinta vechime

 

  Atributii

 

  Bibliografie

 

  Continut dosar

 

  Formular de inscriere

 tematica_testare_pc.pdf

 

 procedura_proba_pc.pdf

Rezultate  - selecţia dosarelor - 07.10.2019

                - rezultate probă PC - 10.10.2019

                - rezultate probă scrisă - 11.10.2019

                - rezultate interviu - 11.10.2019

                - rezultate finale - 15.10.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la  Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții – Compartiment Urbanism
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)
                - adeverință (format .doc)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 29.05.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 20.06.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la Biroul Managementul Situațiilor de Urgență – Compartiment Prevenire
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)
                - adeverință (format .doc)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 13.05.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 10.06.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamț organizează examen/concurs în conformitate cu prevederile Legii nr 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare si al HG nr. 611/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici de executie din aparatuI de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamț.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie 1 (format .pdf)
                - bibliografie 2 (format .pdf)
                - bibliografie 3 (format .pdf)
                - postat la data de 11.04.2019

Rezultate  - selecţia dosarelor 1 - 06.05.2019

                - selecţia dosarelor 2 - 06.05.2019

                - selecţia dosarelor 3 - 06.05.2019

                - probă scrisă BPCLEP - 14.05.2019

                - probă scrisă DDIP - 14.05.2019

                - probă interviu BPCLEP - 14.05.2019

                - rezultate finale BPCLEP - 15.05.2019

                - rezultate finale DDIP - 15.05.2019

                - probă scrisă Cadastru - 16.05.2019

                - probă interviu Cadastru - 16.05.2019

                - rezultate finale Cadastru - 16.05.2019

 

♦ Primăria Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de executie vacanta de CONSILIER, clasa I, gradul profesional superior la  Biroul Gospodarie Comunala – Compartiment de Mediu.
                - detalii anunț (format .pdf)
                - bibliografie (format .pdf)
                - atribuții (format .pdf)
                - conținut dosar (format .pdf)
                - formular înscriere (format .doc)
                - adeverință (format .doc)
                - procedură probă PC (format .pdf)
                - tematică testare PC (format .pdf)
                - postat la data de 13.03.2019
Rezultate  - selecţia dosarelor - 08.04.2019

                - rezultate probă PC - 15.04.2019
                - rezultate probă scrisă - 16.04.2019

                - rezultat contestație probă scrisă - 18.04.2019

                - rezultate finale - 19.04.2019