COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025

 

 

DECLARAŢIE - privind asumarea unei agende de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 (format .pdf).

♦ Plan de integritate 2021 - 2025 - detalii (format .pdf)

 

DECLARAŢIE DE ADERARE - la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 (format .pdf).

 

♦ Registru bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

          - anul 2022 - detalii (format .pdf)

          - anul 2021 - detalii (format .pdf)

          - anul 2020 - detalii (format .pdf)

 

♦ Proces Verbal nr. 134 din 08.01.2024

al Comisiei de Evaluare și Inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției.

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 1612 din 06.06.2023

privind modificare dispoziției privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

          - detalii (format .pdf)

          - proces verbal alegere președinte (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 2124 din 17.12.2020

privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Raportul semestrial pentru progresele înregistare privind publicarea categoriilor de informatii publice

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Proces Verbal nr. 4414 din 13.02.2020

al Comisiei de Evaluare și Inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 726 din 10.04.2019

pentru modificarea Dispoziției Primarului nr. 2585 din 15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare
          - detalii (format .pdf)

 

♦ Proces Verbal nr. 5517 din 28.02.2019

al Comisiei de Evaluare și Inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției.

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 2012 din 13.09.2018

pentru modificarea art. 2 din Dispoziția Primarului nr. 2585 din 15.12.2016, cu modificările și completările ulterioare
          - detalii (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 877 din 02.05.2017

pentru modificarea art. 2 din Dispoziția Primarului nr. 2585 15.12.2016

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Dispoziția nr. 860 din 28.04.2017

privind aprobarea Planului de Integritate al Municipiului Piatra Neamț

          - detalii (format .pdf)

          - anexa (format .pdf)


♦ Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

          - detalii (format .pdf)

 

♦ Codul de conduită etică şi integritate profesională al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Piatra Neamţ
        - cod conduită - detalii format .pdf
        - dispoziție 1158\10.07.2020
        - dispoziție   630\29.03.2019 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1051\23.05.2014 - detalii format .pdf
        - dispoziție 1709\12.04.2010 - detalii format .pdf
 

♦ Registru de evidență a activității de consiliere etică

        - anexa raport etica 2021   nr. 6620 din 22.02.2022 - detalii format .pdf

        - anexa raport etica 2020 nr. 14595 din 12.05.2021 - detalii format .pdf

        - anexa raport etica 2019 nr. 20241 din 24.07.2020 - detalii format .pdf

 

 

Consultare publică privind vulnerabilitățile la corupție și măsurile de remediere specifice administrației locale a Municipiului Piatra Neamț - detalii (format .pdf)

     • Anexa A  (format .doc)

     • Anexa C (format .doc)