COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERViCIUL PATRIMONIU AUTORIZăRI șI TRANSPORT

Compartiment administrare patrimoniu

Cesionarea contractului de concesiune/închiriere

Concesionare alee acces

Concesionare teren aferent construcției fără AC

Concesionare teren aferent construcției pentru care nu a fost emis TP

Cerere cumpărare apartament

Cerere cumpărare teren concesionat

Cerere cumpărare teren cotă parte indiviză

Cerere cumpărare teren prin licitație publică a terenului

Cerere cumpărare teren prin licitație publică în prezent închiriat

Cerere eliberare copie de pe Caietul de sarcini aferentă licitației publice

Cerere închiriere teren pentru amplasare construcție provizorie

Cerere închiriere teren pentru executare săpătură pentru branșament

Cerere închiriere teren în continuarea proprietății

Cerere închiriere teren pentru organizare șantier

Cerere închiriere teren pentru amenajare terasă estivală/comercială

Cerere înscriere în Cartea Funciară

Cerere restituire garanție de participare

Cerere reziliere contract de concesionare

Cerere reziliere contract de închiriere

Cerere eliberare acord acces

Cerere eliberare acord comerț stradal

Cerere eliberare acord terase comerciale

 


Compartiment autorizări comerciale și transport

Autorizație de funcționare - alimentație publică

Acord de funcționare - comerț - prestări servicii

Aviz de funcționare

Declarație pentru a desfășura alte activități recreative și distractive

Declarație de încadrare pe tipuri a unității de alimentație publică

Comerț mărțișoare, ghiocei, flori de primăvara și felicitări

Autorizație agabaritice

Aviz stații călători

Autorizație dispecerat taxi

Licență traseu

Autorizație transport mărfuri în regim contractual

Autorizație transport anual sau ocazional al mărfurilor periculoase

Autorizație pentru activitatea de Reclamă și publicitate (audio-vizuală)

Autorizație Școala

Autorizație de transport pentru transportul public local de taxi marfă

Autorizație transportul în regim de taxi

Autorizație taximetrie

Autorizație de transport pentru transportul local de mărfuri cu tractoare cu remorci

Autorizație de transport - trafic greu

Autorizație de transport public local pe cablu

Înregistrare scutere

Înregistrare utilaje nesupuse înmatriculării

 

► Regulament privind Eliberarea / Vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial Comerţ / Prestări Servicii / Alimentaţie publică / Alte activităţi recreative şi distractive, pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi pe raza municipiului Piatra Neamţ - În vigoare de la 01.01.2016

          - anexa 1

          - anexa 1.1

          - anexa 1.2

          - anexa 2

          - anexa 2.1

          - anexa 3

          - anexa 4

          - anexa 5

          - anexa 5.1

          - anexa 6

          - anexa 7

          - anexa 8