COMUNICATE, SONDAJE, ANUNTURI, INFORMARI DEZBATERI

 

 

 

Parking Piatra Neamt - Blocari - Deblocari - Amenajari

 

 

 

 

 

Cesionarea contractului de concesiune/închiriere

 

   acte de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, certificat de moştenitor);

   documentaţie cadastrală a terenului şi construcţiei proprietatea solicitantului, atunci când este cazul;
  copie de pe contractul ce se solicită a fi cesionat şi procesul verbal de predare-primire amplasament cu planul de situaţie anexat;
   documentaţie cadastrală sau plan de situaţie sc. 1:500 în sistem de proiecţie Stereografic 1970 întocmit de către o persoană fizică sau juridică autorizată, pentru terenul concesionat/închiriat, pe hârtie şi suport magnetic (în cazul în care un astfel de plan nu a fost întocmit la data încheierii contractului);
   certificat fiscal emis de Direcţia de Taxe şi Impozite din care să rezulte achitarea tuturor taxelor, impozitelor şi preţului de concesiune/închiriere pentru terenul pentru care se solicită cesiunea contractului de închiriere/concesiune;
   acte de identitate solicitant;
   certificat de înregistrare (pentru persoane juridice);
   cerere de cesionare (formular .pdf )  a contractului întocmită de către persoana fizică sau juridică căreia urmează a i se cesiona contractul de concesiune/închiriere (în cazul în care solicitarea de cesionare a contractului este întocmită de către fostul concesionar/chiriaş);
 

OraŞul Piatra NeamŢ

 

Oraşul Nostru

 

 

Viaţa Culturală

 

 

Obiective Turistice

 

 

Invăţământ

 

 

Sport

 

 

Orase Infrăţite

 

 

Localizare

 

 

Activitate Socială

 

Cum vi se pare noul site ?